San Marcos 1

1Mɨ, Marcopa p'ãru Jesucristode; iru Tachi Ak'õre Warra; Tachi Ak'õrepa eperãarãmaa pedee pia Jesucristode k'awapida. 2Chonaarãweda Tachi Ak'õre pedee jarapari Isaíapa p'ãji: ‘Tachi Ak'õrepa mãgaji ichi Warramaa: “Mɨa eperã chok'a pëiit'ee pɨ naa o pia oonamerã pɨ, eperãarã poro waibɨa, chei naaweda.” ’(Mal 3.1) 3‘Eujã pania wẽe bɨde eperã bia bɨ: “O pi–ia oopatak'a poro waibɨa chei naaweda, mãga pɨk'a p'ek'au k'achia oo amáatɨ Tachi Waibɨa chei naaweda.” ’ (Is 40.3) 4Ewari aba Isaíapa p'ãdak'a p'asaji. Eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Juan Bautista cheji eujã pania wẽe bɨmaa. P'aru camello k'aradee k'ada jɨ̃pachi. Chi k'ɨrrɨde jɨ̃pari ne–edee ooda paji. K'opachi sisi mãik'aapa topachi jɨrrɨ miéle. Judea eujãdepemaarã mãik'aapa Jerusalendepemaarã chok'ara wãpachida iru ũraa ũride. Irua jarateepachi Tachi Ak'õrede ijãadamerã mãik'aapa poro choopidamerã ak'ɨpidait'ee ãchia p'ek'au k'achia oopata oodaamaa p'anɨ. Mãgá Tachi Ak'õrepa ãchia p'ek'au k'achia oopata wẽpapii. Mãga ũridak'ãri, eperãarãpa Tachi Ak'õremaa chupɨria iidi chejida ãchia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. Mãpai Juanpa poro chooji Jordán to jãde. 7Ichiaba jarateepachi: —Eperã mɨ t'ẽe cheru. Mãgɨ́ waibɨara bɨ mɨ k'ãyaara p'ek'au k'achia wẽe bairã. Mapa ɨ̃jaabaip'eda, iru chancla jida ẽraik'araa bɨ. 8Mɨa parã poro choopari paniapa, mamĩda irua parã nãgá poro chooit'ee. Ak'õre Jaure ba chepiit'eeda aji, parã k'ap'ɨade. 9Maapai Jesús cheji Nazaret p'uurudeepa. Ma p'uuru Galilea eujãde bɨ. Cheji Juanpa jaratee badamaa. Mãpai Juanpa Jesús poro chooji Jordán tode. 10Jesús toiduupa uchiak'ãri, unuji pajã ewadaru mãik'aapa Tachi Ak'õre Jaure ichi ɨ̃rɨ palomak'a baai cheru. 11Mãpai ɨt'ariipa Tachi Ak'õrepa jaraji: —Pɨda aji, mɨ Warra k'inia, mɨa jɨrɨt'erada. Pɨa mɨ t'ãri o–ĩapipari. 12Mãga bap'eda, Ak'õre Jaurepa Jesús wãpiji eujã pania wẽe bɨmaa. 13Mama ne–animal k'achia paraamãi ituaba baji k'ãima cuarenta. Netuara Poro Waibɨapa ne–inaa k'achia oopi k'inia baji, mamĩda p'oyaa–e paji. Jesupa oo–e pak'ãri, angeleerã chejida iru k'aripade. 14Juan Bautista carcelde t'ɨ nɨ̃bɨdap'eda, Jesús wãji Galilea eujãdee Tachi Ak'õre pedee pia jarateede. 15Jarapachi: —Idi weda eperãarãpa k'awaadait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã bɨ k'inia bɨ ichi jua ek'ari ichideerã p'aneedamerã. Mapa k'ĩsia p'ua bap'eda, p'ek'au k'achia oo amaadapáde aji, mãik'aapa ijãadapáde aji, iru pedee pia jara pëidade. 16Maap'eda Jesús Galilea Lago ide nide unuji Simón mãik'aapa chi ɨ̃pema Andrés. To–ɨapataarã paji. Mapa t'ɨrɨ t'aamaa p'anajida. 17Jesupa mãgaji: —Mɨ ome nipapatáatɨ mãik'aapa óotɨ mɨa ooparik'a. Idideepa eperãarã jɨrɨdait'ee Tachi Ak'õre–it'ee, to–ɨapataarãpa chik'o jɨrɨpatak'a. 18Aramata ãchi t'ɨrɨ atabëijida mãik'aapa wãjida iru ome. 19Ipu nok'ode unuji Santiago mãik'aapa chi ɨ̃pema Juan. Zebedeo warrarã paji. T'ɨrɨ pi–ia p'e bɨmaa p'anajida barcode. 20Jesupa ãra unuk'ãri, t'ɨ̃ji ichi ome auk'a nipapataadamerã. Aramata atabëijida ãchi mimia barcode ãchi ak'õre chi k'aripapataarã ome mãik'aapa wãjida Jesús ome. 21Panajida Capernaum p'uurude. Mãgɨ́ p'uuru Galilea eujãde bɨ. Judiorã ɨ̃ipata ewate pada perã, Jesús wãji Ak'õre Ũraa jarateepata tedee. Mama jarateemaa beeji. 22Jõmaarã taide jĩp'a jarateeji Tachi Ak'õrepa jarateepidak'a. Moisepa p'ãda jarateepataarã k'ãyaara pipɨara jarateeji. Mapa eperãarã ak'ɨtrua para beeji. 23Mama t'ĩuji eperã k'achia bɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite, netuara iru k'ap'ɨade merãtɨa bada perã. Ma netuarapa biaji: 24—Jesús Nazaret p'uurudepema, ¿k'ãata oo chejima aji, taimaa? ¡Tai ichiak'au bɨ́ji! ¿Tai k'enat'aadeta cheruk'ã? aji. Mɨa pɨ k'awa bɨ. Tachi Ak'õrepa pɨ pëiji. Mapa pɨde p'ek'au k'achia wẽe bɨda aji. 25Mãpai Jesupa ma netuara ɨtrɨat'aaji: —¡K'ĩup'ee beepáde aji, mãik'aapa uchiapáde aji, na eperã k'ap'ɨadeepa! 26Mãpai ma netuarapa eperã wawat'aaji mãik'aapa golpe biap'eda, k'ap'ɨadeepa uchiadachi. 27Mãga unudak'ãri, jõmaweda ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa pedee para beeji ãchi pitapai: —¿K'aima na eperã? ¡Eperã poro waibɨak'a jaratee bɨ! Irua jarateeda waide ũridak'aa nama. ¡Ma awara netuaramaa pedeek'ãri, irua jararuk'a auk'a oo p'anɨda! aji. 28Mapa taarã–e weda Galilea eujãdepemaarãpa Jesús k'awaajida. 29Jesús, Santiago Juan ome uchiadak'ãri Ak'õre Ũraa jarateepata tedeepa, wãjida Simón mãik'aapa Andrés temaa. 30Simón p'ãk'õre k'ɨamiapa p'arude baji. Mapa jaranajida Jesumaa. 31Jesús irumaa wãji mãik'aapa juade jita atap'eda, p'irabai ataji. Aramata k'ɨamia tuudachi. Mãpai chi k'ayaa badapa nek'opiji Jesumaa mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa. 32K'eudaik'ãri, eperãarãpa k'ayaa beerã chok'ara aneejida Jesumaa. Ichiaba aneejida netuara k'ap'ɨade merãtɨa beerã. 33P'uuru pidaarã chok'ara see nɨ̃beeji te t'ĩupatamãi. 34Jesupa k'ayaa k'ĩra t'ãdoo iru p'anadap'edaarã jɨpaji. Ichiaba netuaraarã eperã k'ap'ɨade merãtɨa beeda uchiapik'ooji. Ma awara ma netuaraarãmaa pedeepi–e paji, ãchia k'awa p'anadap'edaa perã iru Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã k'aripamerã. 35Tap'edapodopa Jesús p'irabaiji mãik'aapa uchiaji p'uurudeepa ɨt'aa t'ɨ̃nait'ee eperãarã p'anadak'aamaa. 36Simón p'irabaik'ãri, iru unu–e paji. Mapa apemaarã k'õp'ãyoorã ome wãji Jesús jɨrɨde. 37Unu atadak'ãri, mãgajida: —Jõmaarãpa pɨ jɨrɨ nidada ajida. 38Mamĩda Jesupa mãgaji: —Tachi Ak'õrepa mɨ pëiji ichi ũraa jõmaarãmaa jarateemerã. Mapa wãdáma aji, awaraa p'uuru k'ait'a beemaa. 39Jesús mãgá jaratee nipapachi jõma Galilea eujãde chi k'õp'ãyoorã ome. Jarateepachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede p'uuru bee chaa mãik'aapa eperã k'ap'ɨade netuara merãtɨa bee uchiapipachi. 40Ewari aba eperã leprapa k'ayaa bɨ cheji Jesumaa mãik'aapa bedabaip'eda, mãgaji: —K'inia bɨ pɨrã, mɨ k'ayaa wẽpapipáde aji, Ak'õre k'ĩrapite mɨ pia beemerã. 41Jesupa iru chupɨria k'awaaji. Juapa t'õbaiji mãik'aapa mãgaji: —¡K'inia bɨda! aji. Jɨpa beepáde aji. 42Aramata ichi k'ap'ɨadeepa lepra k'ayaa wẽpadachi mãik'aapa jɨpa beeji. 43Jesupa ãyaa pëik'ãri, ũraaji: 44—¡Ũríji! Jaranáaji apidaamaa. Jĩp'a p'aaremaa ak'ɨpináji. Moisepa p'ãdade jara bɨk'a ipana omé atéeji, teeit'ee Tachi Ak'õremaa. Mãgá jõmaarãpa pɨ jɨpa beeda k'awadayada aji. 45Mamĩda wãk'ãri, ma eperãpa pariatua jara wãpachi. Maperã Jesús p'oyaa wãk'aa paji p'uurudee. Eperãarã p'anadak'aamãi nipapachi. Mamĩda at'ãri p'uuru pidaarã irumaa wãpachida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\