San Marcos 14

1K'ãima omé falta baji Pascua fiesta pait'ee. Mãgɨ́ fiestade pan levadura wẽe k'opata. P'aareerã poroorãpa Moisepa p'ãda jarateepataarã ome jɨrɨpachida sãga Jesús k'ũrat'aadait'ee. Mãgá jita atadait'ee paji mãik'aapa peepit'aadait'ee paji. 2Mamĩda ũk'uru arii p'anadap'edaarãpa maapachida: —Fiestade ooda–eda ajida, eperãarã k'ĩrau para beepiamaapa tachi ome. 3Jesús Betania p'uurude bak'ãri, Simón, chi leprapa k'ayaa bada apatap'edaa tede baji. Jesús su–ak'ɨ beep'eda, nek'omaa baji. Mãga nɨde wẽra pacheji. Ateeji chok'o chak'ek'a mãu pi–ia alabastrodee ooda. Mãgɨ́ ipuru baji k'era ɨ̃pɨa nardodee oodapa. Chok'o t'ap'a ewa ataji mãik'aapa weeji Jesús poro ɨ̃rɨ. 4Ũk'uru arii p'anadap'edaarã k'ĩraudachida mãik'aapa pedee para beeji ãchi pitapai: —¿Sãap'eda jã k'era ichi k'inia weejima? ajida. 5Jã wẽrapa netot'aada paara, trescientos denarios iru bak'aji chupɨria beerã k'aripait'ee. Mapa ma wẽra ɨtrɨapachida. 6Mamĩda Jesupa mãgaji ãchimaa: —Ita–aria bɨ́tɨ; ¿K'ãare–it'ee ik'achia jara jõnɨma? Irua ooda pia bɨpɨ. 7Chupɨria beerã nama p'anapata parã t'ãide ewari chaa. Ãchi k'aripa k'inia p'anɨ pɨrã, chupɨria k'awaadai mãik'aapa ãchimaa ne–inaa pia oodai. Mamĩda mɨ parã ome ichita ba–e pait'ee. Na ewari parãpa waa mɨ unuda–e pait'ee. 8Na wẽrapa ooji ichia p'oyaarutapai mɨ–it'ee; mɨ p'urut'aaji k'erapa mɨ k'ap'ɨa ɨadai naaweda. 9Mɨa wãarata jararu. Mɨa ooda eperãarã k'aripait'ee, mãga jarateepata chaa na p'ek'au eujãde, ichiaba nepɨrɨpataadait'ee na wẽrapa ooda mɨ–it'ee. Mãgá iru ichita k'irãpadait'eeda aji. 10Judas Iscariote, Jesús k'õp'ãyoorã docedepema aba, wãji p'aareerã poroorãmaa. Jaraji ichia ãchi k'aripait'ee Jesús jitadamerã. 11Mãga ũridak'ãri, o–ĩadachida mãik'aapa pedeejida p'arat'a teedait'ee Judamaa. Mãpai Judapa jɨrɨmaa beeji sãga Jesús ãchimaa jitapiit'ee. 12Perá Pascua fiesta ewari pait'ee baji. Ma fiestade oveja chak'e peepata mãik'aapa pan levadura wẽe k'opata. Fiesta pai naaweda Jesús k'õp'ãyoorãpa iidijida irumaa: —¿Sãma k'oit'ee Pascua fiesta ewatepema chik'o tai ome? Mama taipa ne–inaa oodait'ee nek'odai naaweda. 13Mãpai Jesupa pëiji chi k'õp'ãyoorã omé: —Wã́tɨ p'uurudee. Mama ununadait'ee eperã pania chok'ode ateeru. T'ẽe wã́tɨ. 14Teedaa wãk'ãri, chi te chiparimaa jarátɨ: “Tachi Jarateeparipa iidi pëiji: ‘¿Chisãgɨ́ cuartode Pascua chik'o k'oit'ee mɨchi k'õp'ãyoorã ome?’ ” 15Irua ak'ɨpiit'ee ɨt'ɨpema pisode cuarto waibɨa pia oo bɨ. Mama ne–inaa jõma óotɨ tachi nek'odait'ee. 16Chi k'õp'ãyoorã wãjida p'uurudee. Jõmaweda ununajida Jesupa jaradak'a mãik'aapa mama ne–inaa jõma oojida Pascua chik'o k'odait'ee. 17P'ãriupodopa Jesús pacheji chi k'õp'ãyoorã doce ome. 18Mesade nek'omaa p'anɨde, Jesupa mãgaji: —Mɨa wãarata jararu. Mɨa k'awa bɨ parãdepema abaapa mɨ traicionaait'ee. Iru mɨ ome nama nek'omaa bɨ. 19Mãpai chi k'õp'ãyoorã k'ĩra pia–ee para beeji mãik'aapa aba–abaa iidijida Jesumaa: —¿Mɨk'ã? apachida. 20Mãpai Jesupa p'anauji: —Parã docedepema aba mɨ ome auk'a p'arat'ude pan sã atarupata mɨ traicionaait'ee. 21Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, ichita piut'ee Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a. Mamĩda, ¡aai, Tachi Ak'õrepa k'achiadee pëiit'ee chi mɨ traicionaait'ee bɨ! Piara bak'aji mãgɨ́ t'o–e pada paara. 22Nek'omaa p'anɨde Jesupa pan ataji mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃ji gracias jarait'ee Tachi Ak'õremaa. Ma pan k'õrat'aaji mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa teeji. Mãpai mãgaji: —Jitátɨ mãik'aapa k'ótɨ. Nãgɨ́ pan mɨ k'ap'ɨa. 23Maap'eda mãgá ooji ma vino ome. Ɨt'aa t'ɨ̃p'eda, gracias jaraji Tachi Ak'õremaa mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa teeji. Jõmaarãpa aɨdepema vino tojida. 24Mãpai mãgaji: —Nãgɨ́ vino mɨ waa, mɨchi waa bat'ait'ee perã mɨ piuk'ãri chok'araarã pari. Tachi Ak'õrepa nãgɨ́ ũraa chiwidi jara bɨ. Mɨchi waa bat'ada k'aurepa irua wẽpapiit'ee eperãarã chok'araarãpa p'ek'au k'achia oopata mãik'aapa mɨchideerã papiit'ee. 25Mɨa wãarata jararu. Vino waa to–e pait'eeda aji, parã ome ɨt'aripema vino torumaa Tachi Ak'õre truade. 26Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdadepema k'ari k'aridap'eda, Olivo Eedee wãjida. 27Mama Jesupa mãgaji: —Parã jõmaweda ijãadaamaa p'aneedait'ee mãik'aapa mɨ ituaba atabëidait'ee Tachi Ak'õre Ũraa p'ã jẽra bɨde jara bɨk'a: ‘Mɨa oveja ak'ɨpari peepiit'ee mãik'aapa chi ovejaarã jĩchoodaridait'ee.’ (Zac 13.7) 28Mamĩda mɨ chok'ai p'irabaik'ãri, Galilea eujãdee wãit'ee parã naa. 29Mãpai Pedropa mãgaji: —Apemaarãpa pɨ atabëiruta pɨjida, mɨa pɨ atabëi–eda aji. 30Jesupa p'anauji: —Mɨa wãarata jararu. Idi p'ãrik'ua et'erre k'arida omé k'arii naaweda, jarada õpee pɨa mɨ k'awa–e bɨda ait'ee. 31Mamĩda Pedropa waapɨara mãgapachi: —Pɨ ome auk'a piuru pɨjida, mɨa jara–eda aji. Apemaarãpa ichiaba mãga jarapachida. 32Maap'eda wãjida Getsemaní ne–uu eujã apatap'edaamaa. Mama panadak'ãri, Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa: —Nama su–ak'ɨ p'anéetɨ mɨ ɨt'aa t'ɨ̃naru misa. 33Ichi ome ateeji Pedro, Santiago mãik'aapa Juan. Jesús k'ĩsia paraa nɨ̃beeji t'ãri p'uapa. 34Mapa mãgaji ãchimaa: —Mɨ piut'ee pɨk'a nɨ̃bɨ t'ãri p'uapa. Nama p'anéetɨ, k'ãida–ee. 35Mãpai Jesús waawipai wãp'eda, bedabaiji tau bɨɨrɨ eujãde t'õbairumaa mãik'aapa Ak'õremaa chupɨria iidiji k'inia bɨ pɨrã, iru mãgɨ́ miapi p'asapinaamerã. 36Ɨt'aa t'ɨ̃ji: —, Mɨ Ak'õre, pɨa jõma p'oyaapari. K'aripáji na miait'ee bɨdeepa. Mamĩda oonáaji mɨa k'inia bɨk'a. Jĩp'a pɨa k'inia bɨ́k'ata óoji. 37Maap'eda, ak'ɨ chek'ãri, chi k'õp'ãyoorã k'ãi jõnɨta unu cheji. Mãpai mãgaji Simón Pedromaa: —Simón, ¿k'ãi nɨ̃bɨk'ã? aji. ¿Hora apida p'oyaa chok'ai p'anada–ek'ã k'ãida–ee? 38Chok'ai p'anátɨ mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ p'ek'au k'achiade baaipiamaapa. Tachi Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a t'ãripa oo k'inia p'anɨ. Mamĩda pãchi k'ap'ɨapa chooda–e p'anɨ. 39Waya wãji ɨt'aa t'ɨ̃de naaweda oodak'a: —K'aripáji na miait'ee bɨdeepa. Mamĩda oonáaji mɨa k'inia bɨk'a; jĩp'a pɨa oo k'inia bɨ́k'ata oopáde aji. 40Waya chek'ãri, naa unu chedak'a unu cheji; k'ãi jõnɨ tap'ok'eepa. Ɨ̃rɨmadap'eda, k'ĩup'ee p'anapachida, k'awada–e pada perã k'ãata jaradai. 41Ɨt'aa t'ɨ̃da õpeemaa waya chek'ãri, Jesupa mãgaji: —¿At'ãri k'ãi jõnɨk'ã? Jãgapaipɨ. Mɨ peepidait'ee hora pajipɨ. Eperã Ak'õre Truadepema teedait'ee p'ek'au k'achia oopataarã juade. 42Eperã mɨ traicionaait'ee bɨ k'ait'a cheru. ¡P'irabáitɨ mãik'aapa wãdáma apemaarãmaa! 43Jesús at'ãri pedeemaa bɨde ichi k'õp'ãyo Judas pacheji eperãarã chok'ara ome. Espada pak'uru ome anipajida. P'aareerã poroorãpa, Moisepa p'ãda jarateepataarãpa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãpa ma eperãarã pëijida ãchi pari. 44K'awaadamerã chisãgɨta Jesús, panadai naaweda, Judapa jaraji mãɨrãmaa: —Chi mɨa k'ĩra ɨ̃ruta saludaak'ãri, mãgɨta pia jita atadapáde aji, mãik'aapa atadaridapáde aji. 45Mapa pachedak'ãri Jesumãi, Judas pedee cheji: —¡Tachi Jarateepari! Mãga jarap'eda, k'ĩra ɨ̃t'aaji. 46Mãpai Jesús jita atajida mãik'aapa ateejida. 47Mamĩda eperã Jesús k'ait'a badapa ichi espada ẽt'a atap'eda, p'aareerã poro waibɨa mimiapari k'ɨɨrɨ orp'et'aaji. 48Mãpai Jesupa iidiji ichi jita ata chedap'edaarãmaa: —¿Sãap'eda parã chejidama aji, espada ome mãik'aapa pak'uru ome mɨ jita atade eperã nechɨayaa bɨ jita atapatak'a? 49Ewari chaa mɨ Tachi Ak'õre te waibɨade bapari iru pedee jarateemaa. Maapai mɨ jitada–e paji. Mamĩda nãga p'asaru Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a. 50Jesupa mãga jaramaa bɨde, jõmaweda chi k'õp'ãyoorãpa atabëijida mãik'aapa miruk'oodachida. 51Mamĩda k'ũtrãa aba Jesús t'ẽe nipaji. Chi k'ap'ɨa pɨra baji sabanapa, ãk'adaa nipada perã. Judas ome nipadap'edaarãpa ma k'ũtrãa jita atajida. 52Mamĩda, waaweepa sabana k'enat'aaji mãik'aapa ãk'adaa p'ira uchiadachi. 53Mãpai ãchia Jesús ateejida Caifás temaa. Ichi p'aareerã poro waibɨa paji. Mama ichiaba see nɨ̃baji p'aareerã poroorã, judiorã poro waibɨarã mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarã. 54Pedro t'ɨmɨɨpapai t'ẽe wãk'ãtɨ wãji. Mãgá wãpa Caifás te t'ɨak'au badamãi edú t'ĩuji. Mama t'ɨpɨtau ik'aawa su–ak'ɨ beeji k'ara p'aiit'ee Ak'õre te jɨ̃apataarã ome. 55P'aareerã poroorãpa jõmaweda Junta Supremadepemaarã ome testigo jɨrɨ p'anapachida. Mãgá Jesús peepit'aadait'ee. Mamĩda maarepida unuda–e paji ɨmɨateedait'ee, 56ma eperãarã chok'araarãpa wãara jaradak'aa pada perã mãik'aapa auk'a pedeedak'aa pada perã. 57Ũk'uru chi poroorã k'ĩrapite p'irabaijida mãik'aapa seewa jarajida: 58—Taipa ũrijida irua jararu: “Chonaarãweda eperãarãpa Tachi Ak'õre te waibɨa oojida. Mɨa mãgɨ́ te t'eet'aap'eda, k'ãima õpeemaa waya oo atai. Mamĩda eperãarãpa oopatak'a oo–e pait'eeda” aji. 59Mãga jarajida mĩda, at'ãri auk'a pia pedeeda–e paji tachi judiorã ũraade jara bɨk'a. 60Mãga ũrik'ãri, p'aareerã poro waibɨa Caifás bainɨ̃ beeji jõmaarã k'ĩrapite mãik'aapa iidiji Jesumaa: —¿Wãarak'ã aji, pɨ k'ĩrapite jara p'anɨ pedee? ¿Maarepida p'anau–ek'ã? aji. 61Mamĩda Jesupa maarepida p'anau–e paji; k'ĩup'ee beeji. Waya mãgaji: +¿Pɨk'ã Mesías, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã? ¿Pɨk'ã aji, Tachi Ak'õre Waibɨa Warra? 62Jesupa p'anauji: —Mɨda aji. Parãpa mɨ unudait'ee Ak'õre Waibɨa juaraare su–ak'ɨ bɨ. Ichiaba mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema waya chek'ãri, unudait'ee jɨ̃ararade cheru. 63Mãpai Caifapa ichi p'aru jẽt'aaji t'ãri k'achiapa mãik'aapa mãgaji: —¿K'ãare–it'ee waa jɨrɨdaima eperãarãpa jaradamerã ichia ooda? 64¿Parãpa ũrijida–ek'ã ichia pedee k'achia jarada Tachi Ak'õre ãpɨte? ¿K'ãata k'ĩsia p'anɨma? aji. Jõma auk'a bia para beeji: —Ichia jarada k'aurepa piupia bɨda ajida. 65Ũk'uru arii p'anadap'edaarãpa Jesumaa idujida mãik'aapa tau p'ãrajɨ̃ atadap'eda, sĩjida. Mãga oo jõnɨde mãgajida: —¡Pɨ wãara Tachi Ak'õre Warra pɨrã, jarapáde aji, k'aipata pɨ sĩji! Ichiaba Ak'õre te jɨ̃apataarãpa k'ĩramaa sĩpachida. 66Mãɨmisa Pedro tuda baji te ãuk'idaa. Mãga nɨde Caifás mimiapari awẽra irumaa cheji. 67Ma wẽrapa Pedro unuk'ãri k'ara p'aimaa bɨ t'ɨpɨtau ik'aawa, pi–ia ak'ɨji mãik'aapa mãgaji: —Pɨ auk'a nipajida aji, jã eperã Jesús Nazaretdepema ome. 68Mamĩda Pedropa meraji: —¡Seewa! Mɨa iru k'awa–e bɨ. Ichiaba k'awa–e bɨda aji, pɨa k'ãaredeta pedee bɨ. Maap'eda mamãik'aapa uchiaji chi cercao edú t'ĩupatamaa. Mãga nɨde et'erre k'ariji. 69Ma wẽrapa waya unu atak'ãri, mãgaji arii p'anadap'edaarãmaa: —Pɨchá, jãgɨ́ Jesús k'õp'ãyo. 70Mamĩda Pedropa waya meraji. Taarã–e nɨde chi arii p'anadap'edaarãpa waya mãgajida: —Wãara, pɨ ãchi k'õp'ãyo. Ma awara, pɨ Galilea eujãdepemak'a pedee bɨda ajida. 71Mãpai Pedropa juraaji: —¡Seewa! ¡K'awa–e bɨ parãpa jara p'anɨ eperã! Mɨa seewa jaramaa bɨ pɨrã, Tachi Ak'õrepa mɨ miapiipia bɨda aji. 72Aramata et'erre waya k'ariji. Mãpai Pedropa k'irãpaji Jesupa jarada: “Et'erre k'arida omé k'arii naaweda, pɨa jarada õpee jarait'ee mɨ k'awa–e bɨ.” Mãga k'ĩsiap'eda, Pedro jẽedachi t'ãri p'uapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\