San Marcos 4

1Waya Jesús jarateemaa beek'ãri lago ide, eperãarã chok'ara chejida. Audú chok'ara chedap'edaa perã, Jesús batauji barco lago jãde badade mãik'aapa su–ak'ɨ beeji. Jõdee eperãarã jõmaweda p'aneejida lago ide. 2Mamãik'aapa Jesupa eperãarãmaa nepɨrɨmaa beeji Ak'õre Ũraa jarateeit'ee: 3—Mɨa nepɨrɨru pia k'ĩsíatɨ. Eperã wãji net'atau p'ode. 4Ma p'o wãk'ãri, ũk'uru baaijida o jãde. Mãpai ipanaarãpa k'ok'oo chejida. 5Ũk'uru baaijida mãu–idaade mak'ɨara yooro wẽe badamãi. Mãgɨ́ isapai t'onojida, mak'ɨara yooro wẽe bada perã. 6Mamĩda ak'õrejĩru jẽrak'ãri, chi k'iru pɨɨdachi, chi k'arra ɨ̃rɨɨ bada perã. 7Ũk'uru baaijida ne–ɨɨrɨ–idaade. Mamĩda ne–ɨɨrɨ k'ap'ip'iara waripari perã, mãgɨ́ net'atau t'ono wãdap'edaa piuk'oodachida. Maperã chauda–e paji. 8Jõdee awaraa net'atau baaijida eujã piade. Mãgɨ́ t'onojida, warijida mãik'aapa pia chaujida. Ũk'uru net'atau abaadeepa uchiajida treinta, sesenta maa–e pɨrã cien. 9Mãpai Jesupa mãgaji: —¡Pia k'ĩsíatɨ parãpa et'ewa ũridap'edaade k'awaadamerã k'ãata jara k'inia bɨ! 10T'ẽepai Jesús ituaba beeji chi k'õp'ãyoorã doce ome, awaraa ichi ome nipapatap'edaarã paara. Mãpai ãchia iidijida: —¿K'ãata jara k'inia bɨma ajida, pɨa nepɨrɨ bada? 11Jesupa p'anauji: —Tachi Ak'õrepa parãmaa k'awapimaa bɨ ne–inaa naaweda k'awapik'aa pada; sãga ichideerã p'aneedai. Mamĩda awaraarãmaa mɨa nepɨrɨpari jarateeit'ee, k'awada–ee p'aneedamerã. 12‘Mɨa oo bɨ ak'ɨ p'anɨ mĩda, wãara unuda–e mãik'aapa mɨa jara bɨ ũri p'anɨ mĩda, k'awada–e. Mɨa jarateepari pia k'awadap'edaa paara, Tachi Ak'õrede ijãak'ajida mãik'aapa irua ãchia p'ek'au k'achia oopata wẽpapik'aji. Mamĩda wãara mãga k'iniadak'aa.’ (Is 6.9-10) 13Mãpai Jesupa iidiji chi k'õp'ãyoorãmaa: —¿Parãpa k'awada–e p'anɨk'ã mɨa jaratee k'inia bɨ ma nepɨrɨdade? ¿Sãga k'awaadait'ee awaraa nepɨrɨk'ãri jarateeit'ee? Nãga jara k'inia bɨ: 14+Ma net'atau p'opari Ak'õre Ũraa jarateeparik'a bɨ mãik'aapa ma net'atau Ak'õre ũráak'ata bɨ. 15Net'atau baairutamãi eperãarã Ak'õre Ũraa ũripataarã́k'ata bɨ. Mamĩda ũridap'eda, Netuara Poro Waibɨa chepari ne–inaa ooit'ee, t'ãripa ma pedee ijãanaadamerã. 16Awaraa eperãarã chi net'atau mãu–idaade baaidap'edáak'apɨ p'anɨ. Tachi Ak'õre Ũraa o–ĩa ũripata. 17Mamĩda ma net'atau t'onoda taarã–e weda pɨɨdaiparik'a, mãga pɨk'a mãgɨɨrãpa ma jara pëida taarã ijãada–e. Maperã ma ũraade ijãadap'edaa k'aurepa awaraarãpa nepɨra jɨrɨ cheruta pɨrã ãchi ome, maa–e pɨrã awaraarãpa ãchi jɨrɨruta pɨrã miapidait'ee, ijãa amaapata. 18Awaraa eperãarã chi net'atau ne–ɨɨrɨ–idaade baaidap'edáak'apɨ p'anɨ. Ak'õre Ũraa ũri p'anɨ. 19Mamĩda ãchia na p'ek'au eujãdepema net'aa k'ĩsia p'aneepata ãchi–it'ee atadait'ee. Tachi Ak'õre Ũraa ũridai k'ãyaara, p'arat'a mãik'aapa awaraa ne–inaa waapɨara k'inia p'anapata. Maperã Tachi Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a oodak'aa. 20Jõdee awaraa eperãarã chi net'atau eujã piade baaidap'edáak'apɨ p'anɨ. Net'atau aba eujã piade uuda chauparik'a tau treinta maa–e pɨrã sesenta maa–e pɨrã cien, mãga pɨk'a ma eperãarãpa Ak'õre Ũraa ũridak'ãri, t'ãride ijãa p'aneepata. Mãgá Tachi Ak'õre Ũraa waapɨara k'awaa wãpata mãik'aapa oopata irua k'inia bɨk'a. 21Ichiaba jarateeji: —Tachia lámpara k'oodak'aa cajón ek'ari ata bɨdait'ee maa–e pɨrã cama ek'ari. Ma k'ãyaara lámpara k'oodak'ãri, ɨt'ɨ́ ata bɨpata pia ɨ̃daamerã. 22Mãga pɨk'a, ɨ̃rá Tachi Ak'õre net'aa mera pɨk'a bɨ mĩda, t'ẽepai parãpa jõmaarãmaa jaradait'ee. 23¡Pia k'ĩsíatɨ parãpa et'ewa ũridap'edaade k'awaadamerã k'ãata jara k'inia bɨ! 24Ichiaba jaraji: —Pia k'ĩsíatɨ mɨa jararude. Eperãpa ne–inaa pia ook'ãri mɨa jarateeda pia k'ĩsia bairã, pia oo bɨ. Tachi Ak'õrepa ichi ũraa audú k'awaapii irumaa, mãik'aapa ne–inaa pipɨara ooyada aji, iru ome. 25Tachi Ak'õrepa eperã k'ĩsia k'awaa bɨmaa k'ĩsia k'awaara bapiit'ee, Ak'õre Ũraa Pia ijãapari perã. Jõdee mɨa jarateeda pia k'ĩsia k'inia–e bak'ãri, ichia naaweda k'awa bada k'ĩra atuapiit'ee. 26Ichiaba Jesupa nepɨrɨji: —Tachi Ak'õre jua ek'ari p'anɨɨrã ĩwapata net'atau eujãde p'odak'a. 27Tachia net'atau p'odap'eda, k'euru chaa k'ãiruta pɨjida mãik'aapa ewari chaa p'irabairuta pɨjida, ma net'atau t'onopari mãik'aapa wari wãpari. Tachia k'awada–e sãga mãgá waripari. 28Yoorode net'atau ichi itu t'onopari. Naapɨara uchiapari chi t'uk'u; mamãik'aapa chi k'iru. Maap'eda uchiapari chi k'ɨmɨ chak'e; t'ẽepai net'atau chok'ara chaupari. 29P'oo bak'ãri, ewapata. Mãga bɨ Tachi Ak'õre jua ek'ari p'anɨɨrã ome. 30Jesupa ichiaba awaraa nepɨrɨji jarateeit'ee: —¿K'ãarek'a bɨma aji, Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨk'ãri, ichideerã p'aneedamerã? ¿K'ãata nepɨrɨit'eema pia k'awaadamerã? 31Mostaza tau uudák'apɨ bɨ. Mãgɨ́ net'atau apemaarã net'atau k'ãyaara ma–ãriara bɨ. 32Mamĩda uup'eda, apemaarã ne–uu k'ãyaara waibɨara waripari. Mãgá waibɨa warik'ãri, ipanaarãpa ãchi te oopata chi juade. 33Jesupa mãga nepɨrɨ wãpachi Tachi Ak'õrede k'ĩsia p'aneedamerã. Ichia nepɨrɨda pia ũridak'ãri, waa nepɨrɨpachi. 34Jarateek'ãri, ichita mãgá nepɨrɨpachi. Nepɨrɨ–ee jarateek'aa paji. Mamĩda chi k'õp'ãyoorã ituaba p'aneedak'ãri, ma nepɨrɨda jõma jara k'inia bɨ jarateepachi. 35Ma ewate k'eu wãk'ãri, Jesupa maaji ichi ome nipapataarãmaa: —Wãdáma aji, lago k'ĩraik'a eeree. 36Eperãarã atabëijida mãik'aapa bataujida Jesús su–ak'ɨ bada barcode. Awaraarã jida auk'a wãjida awaraa barcode. 37Mãgá lago sĩa wãdade nãu golpe p'ua nɨ̃beeji mãik'aapa p'usara t'o nɨ̃beeji. Mapa barco pirubaai wã nipaji. 38Mãɨmisa Jesús k'ãi baji barco trumaa. Su–ak'ɨ beepata ɨ̃rɨ porok'au baji. Aramata ɨ̃rɨmat'aajida mãik'aapa mãgajida: —¡Tachi Waibɨa! ¡P'irabáiji! ¡Tachi pirubaai wãdapɨ! ¿Pɨ–it'ee p'ua–ek'ã ajida, tachi pirubaaidaruta pɨjida? 39Mãpai Jesús p'irabaip'eda, mãgaji nãumaa: —Waa p'uanaapáde aji. Mãpai nãu waa p'ua–e paji. Ichiaba p'usamaa maaji: —T'umãtɨ beepáde aji. Aramata jõmaweda ip'ii ũu beeji. 40Mãpai Jesupa maaji ichi ome nipapataarãmaa: —¿Sãap'eda p'era jõnɨma? ¿At'ãri ijãada–eeta p'anɨk'ã? aji. 41Mamĩda ãchi p'era para beeji, waide mãga unudak'aa pada perã. Ãchi pitapai iidi para beeji: —¿K'aima nãgɨ́? Tachi Ak'õrepapaita pedeepari nãumaa, p'usamaa ip'ii beemerã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\