San Marcos 8

1Ewari aba eperãarã chok'ara waya see nɨ̃baji Jesús badamãi. Mamĩda nek'odait'ee wẽe p'anadap'edaa perã, chi k'õp'ãyoorã t'ɨ̃ p'eji mãik'aapa mãgaji: 2—Mɨa na eperãarã chupɨria k'awaa bɨ, mɨ ome k'ãima õpee p'anadairã mãik'aapa ɨ̃rá ãchi nek'odait'ee wẽe p'anɨ. 3Mãgá pëiru pɨrã ãchi te chaa, ode k'ap'ɨa t'ũmaak'oodaridait'ee jarrapa, ũk'uru t'ɨmɨɨpa che p'anadairã. 4Chi k'õp'ãyoorãpa iidijida: —Mamĩda ¿sãga nek'opidayama ajida, nama eperãarã wẽ–e perã chik'o netodait'ee taimaa? 5—¿Pan jõmasaa iru p'anɨma? aji. Maajida: —Siete. 6Eperãarã su–ak'ɨ beepiji mãik'aapa ma pan atap'eda, ɨt'aa t'ɨ̃ji gracias jarait'ee Tachi Ak'õremaa. K'õrak'oop'eda teeji chi k'õp'ãyoorãpa eperãarãmaa jedenadamerã. 7Ichiaba chik'o chak'eerã chok'ara–ee iru p'anajida. Jesupa ɨt'aa iidik'ãri, chok'araara eepadachi mãik'aapa jedepiji. 8Jõmaarãpa k'ojida bi jãwaadarutamaa. K'oraa siete ipuru p'ejida pan chik'o ome beeda. 9Chi nek'odap'edaarã perá cuatro mil paji. Maap'eda Jesupa ãchi temaa pëiji. 10Mãpai Jesús chi k'õp'ãyoorã ome barcode bataup'eda, wãji Dalmanuta eujãdee. 11Mama bɨde fariseorã pachejida mãik'aapa aupedeemaa p'aneejida Jesús ome. Ɨmɨatee k'inia p'anadap'edaa perã, iidijida ne–inaa oomerã Tachi Ak'õrepapai oopari, mãik'aapa ak'ɨpimerã wãara Tachi Ak'õrepa iru pëida. 12Jesús golpe ĩyapaaji mãik'aapa mãgaji: —¿K'asaa parã pedeeta? ¿Awaraa ne–inaa unu k'inia p'anɨk'ã Tachi Ak'õre juapa ooda? Mɨa wãarata jararu. Mɨa oo–e pait'ee parãpa iidi p'anɨk'a. 13Maap'eda mama atabëiji. Barcode bataup'eda, uchiaji lago k'ĩraik'a eere chi k'õp'ãyoorã ome. 14Ma wã nidade chi k'õp'ãyoorãpa k'ĩra atuadai p'anajida ateedait'ee ne–inaa k'oparii. Pan apai iru p'anajida barcode. 15Jesupa ãra ũraaji: —K'ĩra k'awaa nipapatáatɨ fariseorã pan, Herodes pan k'onaadamerã, ãchi levadura k'achia bairã. 16Jesús k'õp'ãyoorã pedee para baji ãchi pitapai, irua jara k'inia bada k'awada–e p'anadap'edaa perã. Maajida: —Mãga jara bɨ, tachi pan wẽe p'anadairã. 17Jesupa k'awaji ãrapa k'ĩsiadap'edaa. Mapa mãgaji: —¿Sãap'eda pan wẽe p'anɨda a p'anɨma? aji. ¿At'ãri k'awada–e p'anɨk'ã mɨa jaratee k'inia bɨ? ¿Pandepai k'ĩsia p'anɨ–ek'ã? aji. Mapa k'awada–e p'anɨ. 18Parã tau iru p'anɨ mĩda, unudak'aa mɨa oo bɨ. K'ɨɨrɨ iru p'anɨ mĩda, mɨa jaratee bɨ ũridak'aa. ¿Maarepidata k'irãpada–ek'ã? 19Mɨa pan joisomaa jedek'ãri ɨmɨk'ĩraarã cinco milmaa, ¿chi pite beedapa k'oraa jõmasaa ipurujidama? aji. P'anaujida: —K'oraa docena aba. 20—Ichiaba pan siete jededak'ãri ɨmɨk'ĩraarã cuatro milmaa, nek'odap'eda, ¿k'oraa jõmasaa ipurujidama? aji. Maajida: —K'oraa siete. 21Mãpai maaji: —¿Parãpa at'ãri k'awada–ek'ã? aji. K'ĩra k'aupai ijãadai fariseorã pedee mãik'aapa Herodes pedee. 22Betsaida p'uurude panadak'ãri, tau p'ãriu bɨ ateejida Jesumaa chupɨria iidide irua t'õbaimerã. 23Jesupa ma tau p'ãriu bɨ juade jitap'eda, p'uuru k'idaa ateeji. Mãpai ma eperã tau jãde idut'aaji mãik'aapa ichi tau wãk'a atap'eda juapa, Jesupa maaji: —¿Ɨ̃rá pia unuruk'ã? aji. 24Ak'ɨp'eda, maaji: —Unu bɨpɨ eperãarã pak'uruk'a nĩutee. 25Jesupa jua waya tau ɨ̃rɨ bɨji mãik'aapa ãyaa atak'ãri, ma eperãpa pia unu beeji. Mãgá jɨpa beeji. 26Mãpai Jesupa ichi temaa pëiji mãik'aapa maaji: —P'uurudee wãnaapáde aji, mãik'aapa p'uuru pidaarãmaa maarepida jaranaapáde aji. 27Ma t'ẽepai, Jesús chi k'õp'ãyoorã ome wãji p'uuru k'aipee beedee, Cesarea de Filipo p'uuru k'ait'a bɨ eujãde. Ode wãdade, Jesupa iidiji chi k'õp'ãyoorãmaa: —¿Mɨ k'aima a p'anɨma aji, eperãarãpa? 28P'anaujida: —Ũk'uruurãpa jara p'anɨ pɨ Juan Bautista, piup'eda p'irabaida. Awaraarãpa jara p'anɨ Elías. Ichiaba ũk'uruurãpa jara p'anɨ pɨ awaraa Ak'õre pedee jarapari. 29—Parãpárama, ¿mɨ k'aima adaima? aji. Pedropa p'anauji: —Pɨ Cristo; Tachi Ak'õrepa pëida tachi k'aripamerã. 30Mamĩda Jesupa jaraji: —Awaraarãmaa mãga nepɨrɨnaadapáde aji. 31Jesupa jarateemaa beeji: —Mɨde ijãadak'aa p'anadairã, tachi judiorã poro waibɨarãpa, p'aareerã poroorãpa, mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãpa mɨ miapidait'ee mãik'aapa yiaraa iru p'anadait'ee. Maap'eda mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, peepit'aadait'ee. Mamĩda ewari õpeemaa mɨ chok'ai p'irabaiit'ee. 32Mãgɨ́ pedee jaraji jõmaarã k'ĩrapite. Mãpai Pedropa Jesús awara ãyaa ateeji mãik'aapa ɨtrɨamaa beeji, mãgá pedee bada perã. 33Mamĩda Jesús p'ɨrrabaiji mãik'aapa chi k'õp'ãyoorã k'ĩra ak'ɨp'eda, mãgaji Pedromaa: —¡Mɨ ik'aawaapa ãyaa wã́ji, Satanapa mãga jarapida perã! Pɨa k'ĩsia–e Ak'õrepa k'ĩsia bɨk'a. Jĩp'a k'ĩsiamaa bɨda aji, eperãarãpa k'ĩsiapatak'a. 34Mãga bap'eda, Jesupa chi k'õp'ãyoorã t'ɨ̃ p'e ataji awaraarã ome mãik'aapa maaji: —Eperã mɨ ome nipa k'inia bɨ pɨrã, k'ĩsiaik'araa bɨ ichia ne–inaa oo k'inia bɨdepai. Ichi kuruso ãp'aipia bɨ eperã peenadait'eek'a. Ooipia bɨ mɨa ooparik'a, ma k'aurepa miapiruta pɨjida piurumaa. 35Eperã piuamaa bɨ pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ piuk'ãri atuait'ee. Mamĩda eperã piuru pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ ɨt'aa wãit'ee ichi piuk'ãri. 36Ma awara ¿k'ãare piata baima eperãpa ne–inaa pia na p'ek'au eujãde nɨ̃bɨ jõmaweda ataru pɨrã, mamĩda piup'eda chok'ai p'irabai–e pɨrã Ak'õre eujãde? 37Ichiaba, ¿k'ãata teeima Tachi Ak'õremaa, tachi piudap'eda chok'ai p'irabaipimerã? Mãga p'oyaa ooda–e. 38Ɨ̃rapema eperãarã audú p'ek'au oo k'inia p'anapata mɨde ijãadak'aa perã. Mãɨrã taide eperã k'ĩra nejasia bɨ pɨrã jarait'ee mɨde ijãa bɨ maa–e pɨrã mɨ ũraa jarait'ee awaraarãmaa, mãgara mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema jida k'ĩra nejasia bait'ee mëreda ait'ee, mɨ Ak'õre Waibɨa k'ĩra wãreede chek'ãri iru angeleerã ome.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\