San Mateo 12

1Maapai judiorã ɨ̃ipata ewate Jesús nipaji trigo k'ãide. Chi k'õp'ãyoorã jarrapisia p'anadap'edaa perã, trigo k'ɨmɨ chak'eerã oro atadap'eda, chi tau jonamaa p'aneejida k'odait'ee. 2Arii p'anadap'edaa fariseorãpa mãga unudak'ãri, Jesumaa mãgajida: —¡Pɨchá ak'ɨ́ji! Pɨchi k'õp'ãyoorãpa ne–inaa oomaa p'anɨda ajida, ɨ̃ipata ewate oodaik'araa bɨta. 3Jesupa p'anauji: —¿Parãpa Ak'õre Ũraa p'ãdade leeda–e p'anɨk'ã aji, Rey Davidpa ooda chonaarãweda jarrapisiadaidak'ãri chi k'õp'ãyoorã ome? 4Iru t'ĩuji Tachi Ak'õre te ne–edee oodade mãik'aapa ma tedepema pan awara bɨdap'edaa Tachi Ak'õre–it'ee atap'eda, k'oji chi k'õp'ãyoorã ome. Mãga oojida p'aareerãpapai mãgɨ́ pan k'odaipia baji mĩda. 5Ichiaba Moisepa p'ãdade parãpa leedooda p'aareerãpa ne–inaa k'achia ooda–e paji ɨ̃ipata ewate, Tachi Ak'õre te waibɨade ɨ̃ida–ee mimiadak'ãri. 6Mɨa jara bɨ: Nama ne–inaa pipɨara paraa Tachi Ak'õre te waibɨa k'ãyaara. 7Wãara parãpa k'awada–e na p'ãdade jara k'inia bɨ: ‘Mɨa k'inia bɨ awaraarã chupɨria k'awaadamerã, mɨ–it'ee ne–animalaarã peedap'eda, paadai k'ãyaara.’ (Os 6.6) Parãpa k'awadap'edaa paara ma pedee jara k'inia bɨ, ne–inaa k'achia ooda–e p'anɨɨrã peepida–e pak'aji. 8Ɨ̃ipata ewate mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema jua ek'ari bɨda aji. 9Mamãik'aapa Jesús wãji Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tedee. 10Mama baji eperã jua chiwa bɨ. Jesús ɨmɨatee k'inia p'anadap'edaarãpa iidijida irumaa: —¿Eperã k'ayaa bɨ pɨrã, ɨ̃ipata ewate jɨpaipia bɨk'ã? ajida. 11Jesupa p'anauji: —Ɨ̃ipata ewate pɨchi oveja toidú padarida paara, ¿taawaa uchia ata–e pak'ajik'ã? 12¿Eperã pipɨara bɨ–ek'ã oveja k'ãyaara? Mapa ɨ̃ipata ewate ne–inaa pia ooipia bɨda aji. 13Mãpai Jesupa ma jua chiwa bɨmaa mãgaji: —Pɨchi jua jĩrupáde aji. Mãpai jua jĩruji. Aramata jɨpa beeji chi apema juak'a. 14Mãpai fariseorã taawaa uchiadak'ãri, pedeeteemaa p'aneejida Jesús peepit'aadait'ee. 15Jesupa mãɨrã k'ĩsia k'awaak'ãri, mamãik'aapa wãji. Eperãarã chok'ara iru t'ẽe wãjida. Jesupa madepema k'ayaa beerã jõmaweda jɨpaji. 16Mamĩda jarapachi ichia ooda jõmaarãmaa nepɨrɨnaadamerã. 17Mãga jaraji Tachi Ak'õre pedee jarapari, Isaíapa p'ãdade jara bɨk'a uchiamerã: 18‘Nama bɨ mɨ mimiapari, mɨa jɨrɨt'erada. Mɨa iru k'inia iru bɨ; mɨ t'ãri o–ĩapipari. Mɨ Jaure iru ome bapariit'ee. Mɨ k'ap'ɨa pari irua eperãarã jõmaarãpa oopata ak'ɨit'ee mãik'aapa jarait'ee pia wa k'achia. 19Aupedee–e pait'ee; ichiaba bia–e pait'ee. Apidaapa iru biapi ũrida–e pait'ee calle jãde. 20Irua yiaraa iru ba–e pait'ee chupɨria chitoonɨɨrã wa k'ĩra pia–ee jõnɨɨrã. Mãga bait'ee Tachi Ak'õrepa jõmaarãmaa wãarata jara pëida k'awaapirumaa. 21Mãga pak'ãri, jõmaarãpa irude ijãadait'ee.’ (Is 42.1-4) 22Jesumaa aneejida eperã tau p'ãriu bɨ mãik'aapa pedee atua bɨ, netuara iru k'ap'ɨade merãtɨa bada perã. Jesupa iru tau pia unupiji mãik'aapa pedeepiji. 23Mãga unudak'ãri, arii p'anadap'edaarãpa ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa ãchi pitapai iidi para beeji: —¿Nãgɨ́ chonaarãwedapema Rey David Warra–ek'ã? ajida. 24Mamĩda mãga ũridak'ãri, fariseorãpa mãgajida: —Beelzebú, Netuara Poro Waibɨa juapata jãgá netuaraarã uchiapiparida ajida. 25Jesupa k'awaji ãchia k'ĩsia p'anɨ. Mapa mãgaji: —P'uuru pidaarãpa maa–e pɨrã ëreerãpa maa–e pɨrã te pidaarãpa ãchi auk'aarã jëreruta pɨrã, waa araa p'anapataada–e pai mãik'aapa ãchi p'uuru jõdaridai. 26Mãga pɨk'a Netuara Poro Waibɨapa ichi auk'aarã jëreru pɨrã, waa araa p'anada–e pai mãik'aapa ãchi itu jõdaridai. 27Parãpa jara p'anɨ mɨa netuaraarã uchiapipari Beelzebú juapa. Mãgara, ¿k'ai juapa uchiapipatama parã eere p'anɨɨrãpa? Ãchia ak'ɨpipata parã pia k'ĩsiada–e p'anɨ. 28Mɨa netuaraarã uchiapipari pɨrã Tachi Ak'õre Jaurepa, jara k'inia bɨ ɨ̃rá Tachi Ak'õredeerã poro waibɨa nama bɨ. 29+¿K'aita t'ĩuyama aji, eperã juataura bɨ tede iru net'aa chɨade? Naapɨara jɨ̃ nɨ̃bɨ–e pɨrã, iru net'aa jãri p'e ata–e pai. 30+Eperã mɨ eere bɨ–e pɨrã, mɨ k'ĩra unuamaa iru bɨ. Ichiaba mɨ k'aripa–e bɨ pɨrã awaraarã Tachi Ak'õre jua ek'ari p'anapataadamerã, eperãarã ãyaa pëipari mɨ ik'aawaapa. 31+Maperã mɨa jara bɨ: Tachi Ak'õrepa wẽpapii eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata jõmaata mãik'aapa iru ãpɨte ik'achia jarapata paara. Mamĩda iru Jaure ãpɨte ik'achia jarapata wẽpapi–e pait'ee. 32Ichiaba wẽpapii ik'achia jarapata mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema ãpɨte. Mamĩda wẽpapi–e pait'ee ik'achia jararuta pɨrã iru Jaure ãpɨte. Mãgee p'ek'au k'achia oopata wẽpapi–e pait'ee chi ma pedee jarapataarã na p'ek'au eujãde p'anɨde maa–e pɨrã ɨt'ari iru k'ĩrapite p'anɨde paara, iru ewari waibɨa ewate. 33—Nejõ bɨɨrɨ pia iru bɨ pɨrã, chauk'ãri, nejõ pia iru bait'ee. Jõdee nejõ bɨɨrɨ k'achia iru bɨ pɨrã, chauk'ãri, nejõ k'achia iru p'anadait'ee. Nejõ bɨɨrɨ k'awapata chi nejõdeepa. 34¡Parã k'achia–idaa beerãdeepa uchiadap'edaarã! ¡Taamák'apɨ p'anɨ! ¿Sãga pedee pia jaradai, parã t'ãri k'achia p'anɨta? Pãchi t'ãride k'ĩsia p'anɨta jarapata pãchi it'aideepa. 35Eperã t'ãri pia bɨpa pedee pia jarapari k'ĩsia pia iru bairã ichi t'ãride. Jõdee eperã t'ãri k'achia bɨpa pedee k'achia jarapari k'ĩsia k'achia iru bairã ichi t'ãride. 36Mɨa jara bɨ: Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate ichia eperã chaachaa k'awapiit'ee ãchia pedee k'achia pariatua jaradap'edaa. 37Ma ewate Tachi Ak'õrepa ak'ɨit'ee eperãarãpa pedee jaradap'edaa mãik'aapa ichiata jarait'eeda aji, k'achia–idaa bɨ, maa–e pɨrã t'ãri pia bɨ. 38Mãpai ũk'uru fariseorãpa mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãpa Jesumaa mãgajida: —Tachi Jarateepari, taipa unu k'inia p'anɨda ajida, pɨa oo bɨ ne–inaa Tachi Ak'õrepapai oopari. 39Jesupa p'anauji: —Ɨ̃rapemaarã t'ãri k'achia–idaa p'anɨ, Tachi Ak'õrede ijãadak'aa perã. Unu k'inia p'anɨda a p'anɨ ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Mamĩda mɨa mãga oo–e pait'ee. Jĩp'a Tachi Ak'õrepa ooit'ee ichi pedee jarapari Jonás ome oodak'a. 40Jonás k'ãima õpee baji chik'o choma bɨ bide. Mãga pɨk'a mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema k'ãima õpee eujã ek'ari bait'ee. 41Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate Nínive p'uuru pidaarãpa ɨ̃rapemaarã ɨmɨateedait'ee, Tachi Ak'õrepa parã k'achiadee pëimerã. Chonaarãweda Tachi Ak'õrepa Jonás pëik'ãri ma Nínive pidaarãmaa, ãrapa p'ek'au k'achia oopatap'edaa oo amaajida. Mamĩda ɨ̃rapemaarãpa p'ek'au k'achia oopata oo amaada–e p'anɨ, aba Jonás k'ãyaara waibɨara bɨpa jara cheji mĩda mãga oodamerã. 42Ichiaba ma ewate Reina Sur Eerepemapa auk'a ɨ̃rapemaarã ɨmɨateeit'ee Tachi Ak'õrepa parã k'achiadee pëimerã. Chonaarãweda ma reina t'ɨmɨɨpa cheji Rey Salomón k'ĩsia k'awaa bɨ pedee ũride. Mamĩda ɨ̃rapemaarãpa ũridaamaa p'anɨ, aba Salomón k'ãyaara k'ĩsia k'awaara bɨ pedee bɨ mĩda parã t'ãide. 43—Eperã k'ap'ɨadeepa netuara uchiapidak'ãri, mãgɨpa jɨrɨ nipapari eujã p'ũasaa sãma ɨ̃iit'ee. Mamĩda unu–e pak'ãri, k'ĩsiapari: 44“Waya merãtɨanait'ee ma eperã k'ap'ɨade; mɨ naaweda badamãi.” Chek'ãri, unu chepari ma eperã k'ap'ɨa pi–ia bɨ; te barrep'eda, sɨɨp'eda, pi–ia bɨk'a. 45Mãga unuk'ãri, jɨrɨnapari awaraa netuara siete k'achiara ichi k'ãyaara mãik'aapa ma eperã k'ap'ɨade merãtɨa chepata. Mãgá ma eperã audupɨara k'achiade beeit'ee naaweda bada k'ãyaara. Mãga p'asait'eeda aji, ɨ̃rapemaarã t'ãri k'achia–idaa beerã ome; audupɨara k'achiade p'aneedait'ee. 46Jesús at'ãri pedeemaa bɨde pachejida chi nawe chi ɨ̃pemaarã ome. Pedee k'inia p'anajida iru ome. Mamĩda taawa p'aneedap'edaa perã, 47eperãpa Jesumaa jaranaji: —Pɨ nawe, pɨ ɨ̃pemaarã ome taawa nɨmaa p'anɨ. Pedee k'inia p'anɨda aji, pɨ ome. 48Mãpai Jesupa p'anauji: —¿K'aima mɨ nawe? ¿K'áirãma, mɨ ɨ̃pemaarã? 49Mãpai juapa ɨaji chi k'õp'ãyoorãmaa mãik'aapa mãgaji: —Nãgɨɨrãta mɨ nawek'a mãik'aapa mɨ ɨ̃pemaarãk'a. 50Chi mɨ ɨt'aripema Ak'õre Waibɨapa jara bɨk'a oo bɨ, mata mɨ ɨ̃pemak'a, mɨ ɨ̃pewẽrak'a mãik'aapa mɨ nawek'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\