San Mateo 27

1Tap'eda weda p'aareerã poroorã judiorã poro waibɨarã ome pedeeteejida Jesús peet'aadait'ee. 2Jɨ̃dap'eda, ateejida Romadepemaarã poro waibɨa Poncio Pilatomaa. Mãgɨ́ Romadepema paji. Judea eujã ak'ɨpari paji. 3Judas, Jesús traicionaadapa unuk'ãri Jesús peet'aadait'ee p'anɨ, t'ãri p'uadachi ichia traicionaada perã. Mapa ma p'arat'a tau treinta ichimaa p'aadap'edaa teenaji p'aareerã poroorãmaa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãmaa. 4Mãgaji: —Mɨa p'ek'au k'achia oojida aji, ma eperãpa k'achia ook'aata peepit'aada perã. Mãpai ãchia p'anaujida: —¡Tai–it'ee p'ua–e bɨda ajida, pɨata ooda perã! 5Mãpai Judapa ma p'arat'a tau Ak'õre te waibɨade bat'ak'oop'eda, mamãik'aapa uchiaji. Maap'eda ichi juadoopa otau jɨ̃ atap'eda, ɨt'ɨ́ baijira beeji piurumaa. 6Aɨ naaweda Judas Ak'õre te waibɨadeepa uchiak'ãri, p'aareerã poroorãpa ma p'arat'a tau p'e atajida mãik'aapa mãgajida: —Na p'arat'a tau bɨdaik'araa bɨ p'arat'a ɨa bɨpatade Tachi Ak'õre–it'ee, tachi ũraade jara bairã p'arat'a p'aada eperã peeda pari teenaadamerã Tachi Ak'õremaa. 7Maperã ma p'arat'apa eujã neto atajida aɨde ɨadamerã ãchi eujãde k'ĩra tewaraarã piurutaarã. Aɨ naaweda ma eujã t'ɨ̃jarapachida Chok'o K'apataarã Eujã. 8Mamĩda mãgá netodap'eda eperã peeda pari p'arat'apa, eperãarãpa t'ɨ̃ bɨjida “Waa Eujã.” 9Mãga paji Ak'õre pedee jarapari, Jeremiapa chonaarãweda jaradak'a: ‘P'arat'a tau treinta jitajida; Israel pidaarãpa bɨdap'edaak'a. 10Ma p'arat'apa neto atajida Chok'o K'apataarã apata eujã Tachi Ak'õrepa mɨmaa jaradak'a.’ (Zac 11.12-13; Jer 18.1-7; 32.6) 11Jesús Pilato k'ĩrapite ateedak'ãri, Pilatopa iidiji: —¿Pɨk'ã aji, Judiorã Rey? Jesupa p'anauji: —Mɨda aji, pɨa jara bɨk'a. 12Mãpai p'aareerã poroorãpa judiorã poro waibɨarã ome Jesús ɨmɨatee jõnapachida. Mamĩda irua maarepida p'anauk'aa paji. 13Mapa Pilatopa iidiji: —¿Ũri–e bɨk'ã aji, pɨ k'ĩrapite jara p'anɨ? 14Mamĩda Jesupa pedee apida p'anauk'aa paji. Mapa Pilatopa k'awa–e paji k'ãata ooit'ee. 15Ma fiestade Pilatopa preso aba k'ena pëipachi, eperãarãpa iidirutata. 16Maapai eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Jesús Barrabás carcelde baji. Eperãarãpa ma eperã t'o p'anajida, irua ne–inaa k'achia ooda k'aurepa. 17Jesús at'ãri Pilato k'ĩrapite bɨde, Pilatopa see nɨ̃badaarãmaa iidiji: —¿K'aita k'inia p'anɨma aji, mɨa k'ena pëimerã, Jesús Barrabás maa–e pɨrã Jesús, Mesías apata? 18Pilatopa mãga iidiji ãchi k'ĩraupiit'ee, k'awa bada perã Jesús aneedap'edaarãpa iru k'ĩra unuamaa iru p'anadap'edaa. 19Pilato at'ãri su–ak'ɨ bɨde poro waibɨa su–ak'ɨ beeparimãi, chi wẽrapa jara pëiji: —K'ĩrak'aupai ne–inaa k'achia ooi jã eperã ome, irua k'achia ook'aa perã. P'ãrik'ua mɨ k'ãimok'araa k'achia nɨ̃bajida aji, iru ome. 20Mamĩda p'aareerã poroorãpa judiorã poro waibɨarã ome eperãarãmaa jarajida iididamerã Pilatopa Barrabata k'ena pëimerã; jõdee Jesús peepit'aamerã. 21Mãpai waya Pilatopa iidiji: —¿Chisãgɨta k'inia p'anɨma aji, mɨa k'ena pëimerã? Eperãarãpa p'anaujida: —¡Barrabata k'ena pëipáde! ajida. 22Mãpai Pilatopa iidiji: —Mãgara mɨa ¿k'ãata ooyama aji, Jesús, Mesías apata ome? Jõmaarãpa p'anaujida: —¡Kurusode peepit'aapáde! ajida. 23Mãpai Pilatopa mãgaji: —¿K'ãare k'achiata oojima? aji. Mamĩda waya eperãarãpa biajida: —¡Kurusode peepit'aapáde! ajida. 24Pilatopa unuk'ãri eperãarã mãgá audupɨara biuk'a nɨ̃beeruta, k'awaji ãchi ome p'oyaa–e pai. Maperã pania atapiji mãik'aapa jõmaarã taide jua sɨɨji. Mãpai mãgaji: —Mɨa ne–inaa k'achia oo–e na eperã ome. ¡Pãchia oo k'iniata oodapáde! aji. 25Mãpai jõma see nɨ̃badaarãpa p'anaujida: —¡Ichi tai k'aurepa piuru pɨrã, auk'a tai warrarã k'aurepa adaipia bɨda! ajida. 26Mãpai Pilatopa Barrabás k'ena pëiji. Maap'eda Jesús soopa wɨpiji ichi soldaorãmaa mãik'aapa pëiji kurusode baijira bɨdamerã piurumaa. 27Pilato soldaorãpa Jesús ateejida ichi palaciode. Mama soldaorã chok'araara seedachida Jesús ik'aawa. 28Iru p'aru ẽrat'aadap'eda, p'aru teesoo, p'oree jɨ̃ bɨjida. 29Mãpai poro jɨ̃ra pak'uru jua ne–ɨɨrɨ–idaa bɨdee ooda jɨ̃ bɨjida. Ichiaba pak'uru jitapijida reypa jita iru baparik'a. Maap'eda iru oo iru p'aneejida. Iru k'ĩrapite bedabaidap'eda, mãgapachida: —¡Ak'ɨ́tɨ Judiorã Rey! 30Ichiaba irumaa idupachida mãik'aapa juade iru bada pak'urupa wɨpachida poromaa. 31Mãgá oo iru p'anadap'eda, ma p'aru p'oree ẽrat'aajida mãik'aapa ichi p'aru waya jɨ̃ bɨjida. Mãpai ateejida kurusode baijira bɨdait'ee. 32P'uurudeepa uchia wãdade unujida eperã, t'ɨ̃jarapatap'edaa Simón. Mãgɨ́ eperã Cirene p'uurudepema paji. Mãgɨmaa Jesús kuruso ateepijida. 33Panajida Gólgota apatap'edaamãi. (Gólgota jara k'inia bɨ “Tachi Poro Bɨɨrɨ.”) 34Mama Jesumaa topijida vino hiel ome p'oiradap'edaa. Mamĩda Jesupa ma–ãri to chaap'eda, to–e paji. 35Soldaorãpa Jesús jua mãik'aapa chi bɨɨrɨ kurusode merap'ejida mãik'aapa baijira bɨjida piumerã. Mãgɨɨrãpa suerte jemenejida k'awaadait'ee k'aipata iru p'aru atait'ee. 36Maap'eda, su–ak'ɨ p'aneejida ak'ɨdait'ee. 37Soldaopa iru poro ɨt'aik'a eere kurusode letrero merap'eji jarait'ee k'ãare–it'ee kurusode baijira bɨjida piumerã. P'ã baji: 38Ichiaba Jesús ik'aawa nechɨapataarã omé kurusode baijira bɨjida, aba ichi juaraare, chi apema juabi eere. 39Chi arii wãyaa wã nipadap'edaarãpa irumaa ik'achia jarapachida. Ãchi poro p'ɨrap'ɨraa 40mãgapachida: —¿Pɨ–ek'ã ajida, Tachi Ak'õre te waibɨa t'eet'aap'eda ewari õpeemaa waya oo atayada ada? ¡Mãgara pɨchi itu jãmãik'aapa uchiadaríji! ¡Pɨ Tachi Ak'õre Warra pɨrã, kurusodeepa ɨrabaidaipáde! ajida. 41Ichiaba mãgá oo iru p'anapachida p'aareerã poroorãpa Moisepa p'ãda jarateepataarã ome, judiorã poro waibɨarãpa paara. Mãgapachida: 42—Awaraarã k'aripajida ajida. Mamĩda ichi itu p'oyaa uchia–e nadeepa. Israel pidaarã Rey pɨrã, ¡ɨrabaidaríji! ¡Mãgara taipa ijãadaipɨ! 43¡Tachi Ak'õrede ijãa bɨda apari perã, mãgara Tachi Ak'õrepa iru k'aripaipia bɨ, wãara k'inia iru bɨ pɨrã! ¿Jaraji–ek'ã ajida, ichi Tachi Ak'õre Warra? 44Iru ik'aawa baijira p'anadap'edaarãpa ichiaba irumaa ik'achia jarapachida. 45Imat'ɨpa ak'õrejĩru k'iat'ɨdachi. Na eujã jõma p'ãriudachi las tres parumaa. 46Ma hora Jesupa golpe biaji: — (Ma pedee jara k'inia bɨ: ‘Mɨ Ak'õre, Mɨ Ak'õre, ¿K'ãare–it'ee mɨ atabaibëijima?’) (Sal 22.1) 47Ũk'uru arii p'anadap'edaarãpa ũridak'ãri, mãgajida: —Elías, chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapari, t'ɨ̃maa bɨda ajida. 48Aramata eperã p'ira wãji mãik'aapa esponjak'a p'ẽesap'ẽesaa bɨ topa ataji vino achuchuade. Sia k'ɨ̃de jõi bɨp'eda, sãji mãik'aapa Jesús it'aimãi t'ɨ atanaji sõmerã, opisia bɨ jĩak'aapa. 49Mamĩda apemaarãpa mãgajida: —Ichiak'au bɨ́ji. Unu k'inia p'anɨda aji, Eliapa iru k'aripa chei wa mãga–e. 50Mãga nɨde Jesús waya golpe biaji mãik'aapa jai–idaaji. 51Mãɨmisa Jerusalende Tachi Ak'õre te waibɨade chi edupɨara bɨ cuarto t'ĩupatamãi p'aru teesoo eebai jira bada esajĩak'a jẽdachi ɨt'ɨɨpa edaa. Eujã wëre nɨ̃beeji mãik'aapa mãu tapɨa t'oop'ek'oodachida. 52Mãu te piudap'edaarã ɨa jẽra bada ewat'ɨk'oodachida mãik'aapa chonaarãwedapema Ak'õrede ijãapatap'edaarã chok'ara chok'ai p'irabaijida. 53Ãchi ɨa jẽra badamãiipa uchiajida mãik'aapa Jesús chok'ai p'irabaip'eda, wãjida Tachi Ak'õrepa jɨrɨt'erada p'uuru Jerusalendee. Mama eperãarã chok'araarãpa mãɨrã unujida. 54Jesús ik'aawa bada soldaorã poro ichi jua ek'ari p'anadap'edaarã ome unudak'ãri eujã wëre nɨ̃bɨ mãik'aapa awaraa ne–inaa p'asa nɨ̃bɨ, audú p'eradachida. Mãpai mãgajida: —¡Wãara, na eperã Tachi Ak'õre Warra paji! 55Mama t'ɨmɨɨpapai ak'ɨ p'anajida wẽraarã chok'ara, Galilea eujãdeepa che p'anadap'edaa Jesús ome. Ãchia Jesús k'aripapachida. 56Ãra ome baji María Magdalena. Ichiaba baji Santiago mãik'aapa José nawe t'ɨ̃jarapatap'edaa María. Ichiaba baji Zebedeo wẽra. 57P'ãriupodopa pacheji eperã p'arat'ara bɨ, t'ɨ̃jarapatap'edaa José. Mãgɨ́ eperã Arimatea p'uurudepema paji. Ichiaba Jesude ijãapachi. 58José wãji Pilatomaa Jesús k'ap'ɨa piuda iidide ɨait'ee. Pilatopa teepiji. 59Mãpai Josepa Jesús k'ap'ɨa lienzo chiwidide pɨraji 60mãik'aapa bɨji mãu te uria k'oropida ichi–it'ee iru badade. Made piuda apida waide ɨada–e p'anajida. Maap'eda ma mãu te uria t'ai jɨ̃a bëiji mãu choma bɨpa mãik'aapa wãji. 61Mamĩda María Magdalena apema María ome su–ak'ɨ p'aneejida ma mãu te uria t'ai k'ĩrapite. 62Aɨ norema ɨ̃ipata ewate paji. Ma ewate p'aareerã poroorã fariseorã ome wãjida Pilatomaa. 63Mãganajida: —Señor, taipa k'irãpa p'anɨ jã seewa–idaa bada chok'ai bak'ãri, jaraji ichi piup'eda ewari õpee parumaa chok'ai p'irabaiit'eeda ajida. 64Mapa soldaorã pë́iji jãgɨ́ ɨadap'edaamãi jɨ̃ade k'ãima õpee paru misa, maa–e pɨrã chi k'õp'ãyoorã p'ãrik'ua chedap'eda, atadaridai iru k'ap'ɨa piuda mãik'aapa eperãarãmaa jaradai iru waya chok'ai bɨ. Mãga ooruta pɨrã, eperãarãpa ma seewa audupɨara ijãadayada ajida, naawedapema k'ãyaara. 65Pilatopa p'anauji: —Acha p'anɨ soldaorã atéetɨ mãik'aapa chi ɨadap'edaamãi jɨ̃a paraa bɨnadapáde aji. 66Aramãgá mamaa wãdap'eda, ma mãu te uria t'aide mãu choma bɨpa t'ap'a bɨjida. Pi–ia sellaa ata bɨjida. Maap'eda soldaorã jɨ̃a paraa atabëijida mama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\