San Mateo 7

1—Awaraarãpa ne–inaa oopata ak'ɨnáatɨ jaradait'ee ne–inaa k'achia oomaa p'anɨ. Mãga ooruta pɨrã, ma jaradap'edaa k'aurepa Tachi Ak'õrepa parã mãgá ak'ɨit'ee. 2Parãpa awaraarãpa oo p'anɨ ak'ɨpatak'a, mãgá Tachi Ak'õrepa ak'ɨpariit'ee parãpa oo p'anɨ. Ne–inaa k'achia aupai jɨrɨruta pɨrã pedee k'achia jaradait'ee ãra ãpɨte, Tachi Ak'õrepa auk'a jɨrɨit'ee parãpa ne–inaa k'achia oopata aupai jarait'ee iru k'ĩrapite p'anadak'ãri. 3¿K'ãare–it'ee ak'ɨ bɨma nejarra pɨchi auk'aa tau jãde bɨ, mamĩda unu–e bɨ pak'uru pɨchi tau jãde bɨ? 4Pɨchi tau jãde pak'uru iru bɨ pɨrã, ¿sãga pɨchi auk'aamaa jaraima: “Mɨmaa ẽepíji jã nejarra pɨchi tau jãde bɨ”? 5¡Seewata pɨa chĩara k'aripa k'inia bɨ, irua oo bɨ ak'ɨk'ãri! Pɨchi tau jãde bɨ pak'uruta naapɨara ẽt'at'áaji. Mãpaipɨ unui nejarra pɨchi auk'aa tau jãde bɨ, mãgá wãara iru k'aripait'ee. 6+Net'aa awara bɨdap'edaa Tachi Ak'õre–it'ee teeruta pɨrã usa k'achia beemaa, orradaidap'eda k'aak'oodai. Ma awara ne–inaa ɨ̃pɨa perlak'a atabëiruta pɨrã sinaarã p'anɨmãi, yoorode jaut'aadai. 7—Iidipatáatɨ Tachi Ak'õremaa. Irua teeit'eepɨ. Jɨrɨpatáatɨ. Irua k'awapiit'eepɨ. Eperãpa t'ɨ̃parik'a puerta t'aide, Ak'õremaa t'ɨ̃patáatɨ. Irua parã k'aripait'eepɨ. 8Chi iidi bɨmaa Tachi Ak'õrepa teepari; chi jɨrɨ bɨmaa Tachi Ak'õrepa k'awapipari mãik'aapa chi t'ɨ̃ bɨmaa ewapari. 9+¿Parãdepemapa mãu teeik'ã ichi warramaa, irua pan iidik'ãri? 10Maa–e pɨrã, ¿taama teeik'ã irumaa, chik'o iidik'ãri? 11¡Mãga–epɨ! Parã ne–inaa k'achia oopataarã mĩda, pãchi warrarãmaa net'aa pia tee k'awa p'anɨ. Parãpa mãga ooruta pɨrã, ¡audupɨara pãchi ɨt'aripema Ak'õre Waibɨapa ne–inaa pia teeit'ee chi iidirutaarãmaa! 12+Maperã, óotɨ apemaarãmaa parãpa k'inia p'anɨk'a ãchia parãmaa oodamerã, mãgata jara bairã Moisepa p'ãdade mãik'aapa Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaade. 13—Tachi Ak'õre truadee wãit'ee puerta p'ĩrup'ee bɨde t'ĩupaták'ata bɨ. Mapa t'ĩ́utɨ puerta p'ĩrup'ee bɨde, chi atua beerã puerta jet'ee bapari perã. Ichiaba ãchi o k'achia ewaraa k'obɨ, chok'ara aɨde wãpata perã. 14Wãit'ee eperãarã ichita p'anapatamãi Tachi Ak'õre ome puerta p'ĩrup'ee bɨde t'ĩupaták'ata bɨ mãik'aapa Ak'õre o p'ĩrup'ee bapari, mãgɨde chok'ara–ee wãpata perã. 15—K'ĩrak'aupai ijãadai jõmaweda Tachi Ak'õre pedee jarapatada apataarãde, mãɨrã ũk'uru seewa–idaa bee perã. Seewata eperã pia beerãk'a parãmaa chepata. Mamĩda ãchi t'ãride k'ĩsia k'achia iru p'anapata. 16Parãpa mãɨrã k'awaadai ãchia oopata pia ak'ɨdak'ãri. Pak'uru ɨɨrɨ–idaa bɨde uva chauk'aa; ichiaba mãgeede higojõ chauk'aa. 17Ma awara nejõ bɨɨrɨ pia bɨpa nejõ pia chaupari. Mamĩda nejõ bɨɨrɨ k'achia bɨpa nejõ k'achia chaupari. 18Nejõ k'achia chauk'aa pak'uru pia bɨde. Ichiaba nejõ pia chauk'aa pak'uru k'achia bɨde. 19Maperã pak'uru nejõ pia chauk'aa bee t'u peepata t'ɨpɨtaude bat'at'aadait'ee. 20Mãgá ma Ak'õre pedee jarapatada apataarãpa ne–inaa oopata k'aurepa parãpa k'awaadai wãara Ak'õrepa pëida wa mãga–e. 21—Eperãarã ũk'uruurãpa mɨmaa: “Tachi Waibɨa, Tachi Waibɨa” a p'anɨ mĩda, jõmaweda wãda–e pait'ee Tachi Ak'õre truadee. Jĩp'a chi oopataarãpa mɨ Ak'õre ɨt'ari bɨpa oopi bɨk'a; mãgɨɨrãta ɨt'aa wãdait'ee. 22Ak'õre ewari waibɨa ewate chok'araarãpa mɨmaa jaradait'ee: “Tachi Waibɨa, Tachi Waibɨa, tai pɨ ome p'anapíji. Taipa pɨ t'ɨ̃de jarateejida mãik'aapa pɨ t'ɨ̃de netuaraarã uchiapik'oojida. Ma awara pɨ t'ɨ̃de oojida ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa.” 23Mamĩda mɨa p'anaut'ee: “¡Mɨa parã k'awa–e bɨ! ¡Ãyaa wã́tɨ mɨ ik'aawaapa, ne–inaa k'achia oopataarã!” 24—Eperã k'ĩsia k'awaa bɨpa mɨ ũraa ũripari mãik'aapa oopari mɨa jara bɨk'a. Mãgɨ́ eperã ichi te oo bɨ́k'ata bɨ mãu ɨ̃rɨ. 25K'oi cheji; to chedachi mãik'aapa nãu golpe p'uaji ichi temãi. Mamĩda t'ee–e paji mãu ɨ̃rɨ oo bada perã. 26Jõdee chi mɨ ũraa ũrip'eda, oo–e bɨpa mɨa jara bɨk'a k'ĩsia k'awa–ee bɨ. Eperã ichi te ipude oodak'a bɨ. 27K'oi cheji; to chedachi; nãu golpe p'uaji mãik'aapa ichi te tudú t'eedachi. Mãgá ichi te jõdachi. 28Jesús pedee aupak'ãri, eperãarã jõmaweda ak'ɨtrua para beeji irua jarateeda k'aurepa. 29Mãga p'anajida irua jĩp'a jarateeda perã Tachi Ak'õrepa jarateepidak'a. Ak'õre Ũraa pipɨara jarateeji Moisepa p'ãda jarateepataarã k'ãyaara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\