Romanos 15

1Tachi Ak'õre Ũraa pia k'awaa beerãpa choodaipia bɨ Ak'õre Ũraa pia k'awada–e beerã ome ne–inaa awara ijãadak'ãri. Tachia oo k'iniata oodai k'ãyaara, oodaipia bɨ ãrapa k'inia p'anɨk'a. 2Mãga ooruta pɨrã, ãchi t'ãri ãriipida–e pait'ee. Jĩp'a ãchi k'aripadait'ee waapɨara k'awaadamerã Cristopa ãchimaa oopi k'inia bɨ. 3Oodaipia bɨ Cristopa oodak'a. Ne–inaa oo–e paji irua mãga oo k'inia bada perã. Jĩp'a oopachi Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a, nepɨrade baaipachi mĩda mãga ooda k'aurepa. Choopachi Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a: ‘Ak'õre, k'achia beerãpa ik'achia jaradap'edaak'a pɨ ãpɨte, auk'a mɨmaa jarajida, mɨa ooda perã pɨa oopidak'a.’ (Sal 69.9b) 4Chonaarãweda Tachi Ak'õrepa ichi ũraa p'ãpiji, ma k'aurepa tachi ɨ̃rapemaarãpa irua jara pëida k'awaadamerã. Mãga k'awaa wãdak'ãri, t'ãri o–ĩ–ĩadaipata tachia ijãa p'anɨde, choo k'awaa wãpata nepɨrade p'anɨde mãik'aapa nɨpata Ak'õrepa tachi k'aripamerã ichi ũraade jara bɨk'a. 5Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Ak'õrepa parã mãgá k'aripamerã mãik'aapa choopimerã nepɨrade jõnɨde. Ichiaba iidi bɨ irua parã k'aripamerã t'ãri a–ba p'anapataadamerã apemaarã ijãapataarã ome, Jesucristopa mãga oopi k'inia bairã. 6Mãgá t'ãri a–ba p'anadak'ãri, otau aba pɨk'a parã jõmaweda o–ĩa ɨt'aa t'ɨ̃pataadait'ee mãik'aapa k'aripataadait'ee. Mãgá ak'ɨpidait'ee wãara ijãa p'anɨ Tachi Waibɨa Jesucristo Ak'õrede. 7Maperã awaraa ijãapataarã pia ak'ɨ́tɨ, Cristopa parã pia ak'ɨparik'a. Cristopa mãga ooda perã na eujãde bɨ misa, awaraarãpa pia jarapachida Tachi Ak'õre ãpɨte. Auk'a pia jaradai iru ãpɨte, parãpa mãga oo p'anɨ pɨrã. 8Tachi Ak'õrepa Cristo pëiji tai judiorã k'aripade, ichia jaradak'a tai chonaarãmaa. Mãga ooji ak'ɨpiit'ee wãara ichia oopari ichia jara bɨk'a. 9Ichiaba Ak'õrepa Cristo pëiji ak'ɨpiit'ee ichia judio–eerã auk'a k'aripa k'inia bɨ. Ichia ãchi mãgá chupɨria k'awaa bapari perã, judio–eerã auk'a irumaa ɨt'aa t'ɨ̃ k'inia p'anɨ, iru ũraa p'ãdade jara bɨk'a: ‘Maperã awaraa eujãdepemaarã t'ãide mɨ ɨt'aa t'ɨ̃it'ee mãik'aapa pɨmaa k'ariit'ee.’ (2 S 22.50; Sal 18.49) 10Awara ãi Ak'õre Ũraa p'ãdade ichiaba jara bɨ: ‘Awaraa eujãdepemaarã, o–ĩa ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ Tachi Ak'õre eperãarã ome.’ (Dt 32.43) 11Awara ãi ichiaba jara bɨ: ‘Parã jõmaarã eujãdepemaarã, ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ mãik'aapa k'arítɨ Tachi Waibɨamaa.’ (Sal 117.1) 12Tachi Ak'õre pedee jarapari Isaíapa p'ãdade ichiaba jara bɨ: ‘Eperã uchiait'ee Jesedeepa. Mãgɨ́ jõmaarã ak'ɨpari pait'ee. Israel pidaarã–eerãpa pida ijãadait'ee irua ãchi k'aripait'ee atuanaadamerã.’ (Is 11.10) 13Mɨa ɨt'aa iidi bɨ parã pari auk'a ijãadamerã. Mãgá ijãadak'ãri, Tachi Ak'õrepa parã o–ĩa p'anapiit'ee mãik'aapa k'ãiwee p'anapiit'ee. Iidi bɨ Tachi Ak'õre Jaurepa parãmaa k'awaapimerã Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ Cristodeerã–it'ee, t'ãri o–ĩa nɨ p'anadamerã irumaa wãrutamaa. 14Ɨ̃pemaarã, mɨa k'awa bɨ parã Cristode wãara ijãa p'anɨ. Ne–inaa pia oopata awaraarã k'aripadait'ee. Ak'õre net'aa pia k'awapata mãik'aapa ũraa para bapari, chik'aripa p'anɨ misa. 15Mãga p'anapata mĩda, na p'ãdade mɨa ne–inaa ũk'uru jĩp'a jaraji Tachi Ak'õrepa jarapidak'a. Mãgá jaraji parãpa k'irãpadamerã Ak'õrepa ichideerãmaa oopi k'inia bɨ. Ma–it'eepɨ Ak'õrepa mɨ jɨrɨt'eraji, mɨ chupɨria k'awaap'eda. 16Mɨ jɨrɨt'eraji judio–eerãmaa jarateenamerã Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee. Ma–it'ee mɨ Jesucristo mimiapari papiji. P'aareerã awara bɨdak'a iru mimia oopataadamerã, mãga pɨk'a mɨ awara bɨji iru pedee pia jara pëida Cristode jarateepariimerã judio–eerãmaa. Mɨa mãga jarateepari ãrapa ijãadak'ãri, primisiak'a p'aneedamerã Tachi Ak'õre–it'ee mãik'aapa irua ãra pia ak'ɨpariimerã Cristode ijãapata k'aurepa. Mãgapɨ ichi Jaurepa ãra ichideerã papiit'ee. 17Mɨ mãgá mimiapari perã Tachi Ak'õre–it'ee, o–ĩa jara bɨ Cristopa oomaa bɨ mɨchi k'ap'ɨa pari. 18Ne–inaa ooda mɨchi k'ĩradoopa jara–e. Jesucristopa mɨmaa oopi bɨ Tachi Ak'õre Jaure k'ap'ɨa pari jarait'ee; mɨmaa ne–inaa jarapiru mãik'aapa ne–inaa oopiru judio–eerã ijãadamerã. 19Ãrapa mãgá ijãajida, unudak'ãri Tachi Ak'õre Jaurepa mɨmaa oopi bɨ ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Mãpai iru Jaurepa mɨ t'ɨmɨ́ wãpiji judio–eerãmaa jarateenamerã. Jerusalén p'uurudeepa Iliria eujãde parumaa, p'uuru bee chaa mɨa Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee jaratee nipapachi, Ak'õrepa mɨmaa oopidak'a. 20Mãgá mɨa jaratee k'inia bɨ. Wã k'inia bɨ Cristo at'ãri k'awada–e p'anɨɨrãmaa, jarateede irua ooda eperãarã k'aripait'ee. Eperãpa te chiwidi ook'ãri, oo–e awaraapa te bɨɨrɨ suda ɨ̃rɨ. Mãga pɨk'a mɨa jaratee k'inia–e Cristopa ooda chi ũridap'edaarãmaa awaraa jarateepari it'aideepa. 21Jĩp'a mɨa jaratee k'inia bɨ k'awada–e p'anɨɨrãmaa, ãra p'anadamerã Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a: ‘Waide irua ooda ũrida–e p'anɨɨrãpa iru unudait'ee mãik'aapa waide irude ũrida–e p'anɨɨrãpa iru k'awaadait'ee.’ (Is 52.15) 22Mɨ mãgá t'ɨmɨ́ wãpari perã awaraarãmaa jarateede, waide p'oyaa wã–e paji parã ak'ɨde, ichita wã k'inia baji mĩda. 23Mamĩda ɨ̃rá, waa wẽ–e perã na tode at'ãri Cristopa ooda ũrida–ee mãik'aapa año chok'ara paru mɨ wãit'ee bada parã ak'ɨde, ɨ̃rá wãit'ee. 24Españadee wãk'ãri, parãmãi wiibaiit'ee. Parãpa mɨ k'ariparuta pɨrã, jãma panait'ee, p'asia nipap'eda parã t'ãide. O–ĩa bɨ parã unuit'ee perã, mak'ɨara p'oyaa taarã ba–e mĩda parã ome. 25Mamĩda wãi naaweda parã ak'ɨde, mɨ wãit'ee Jerusalén p'uurudee. P'arat'a ateeit'ee ijãapataarã mama p'anɨɨrãmaa. 26Mãga ooit'ee Macedonia eujãdepema mãik'aapa Acaya eujãdepema ijãapataarãpa k'aripa k'inia p'anadairã Jerusalendepema ijãapataarã chupɨria chitoonɨɨrã. Ma–it'ee p'arat'a p'ejida tee pëidait'ee mɨ ome. 27Judio–eerã paji mĩda, ãchi k'ĩradoopa mãga oojida t'ãri pia p'anadap'edaa perã. Mamĩda mãga ooda–e pada paara ãchi k'ĩradoopa, k'aripadaipia p'anak'ajida, judiorã k'aurepa ãchia Ak'õre net'aa k'awa p'anadairã. Maperãpɨ ãchi net'aa teedaipia bɨ chi wẽe p'anɨɨrãmaa judiorã t'ãide. 28Mãpai mɨa ãchi p'arat'a p'edap'edaa Jerusalendee ateep'eda mãik'aapa teep'eda ma chupɨria beerãmaa, mɨ wãit'ee Españadee mãik'aapa ma wãrude wiibaiit'ee parã ak'ɨit'ee. 29Mãgá unudak'ãri, mɨa k'awa bɨ parã o–ĩa p'anadait'ee, mɨa jarait'ee perã ne–inaa pia Cristopa oo k'inia bɨ ichideerãmaa. 30Mamĩda, ɨ̃pemaarã, mãga paru misa, mɨa k'inia bɨ parãpa ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã mɨ pari. K'ĩra jĩp'a ɨt'aa iidipatáatɨ Ak'õrepa mɨ k'aripamerã, mɨ unuk'ãri Cristopa ooda ũridaamaa p'anɨɨrã ome. Tachi Waibɨa Jesucristopa k'inia bɨ tachi mãgá chik'aripa p'anadamerã. Mapa Ak'õre Jaurepa Cristodeerã jõmaweda chik'inia p'anapipari. 31Maperã ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ Tachi Ak'õrepa mɨ baaipinaamerã Judeadepema Cristode ijãadak'aa beerã juade, mãɨrãpa mɨ k'ĩra unuamaa iru p'anapata perã, mɨa jaratee bɨ k'aurepa. Ichiaba ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ Jerusalendepema judiorã Cristode ijãapataarãpa t'ãri o–ĩa jitadamerã ma p'arat'a mɨa ateeru teeit'ee ãramaa. 32Mãgá ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ mɨ parã t'ãide o–ĩa panamerã, Ak'õrepa mãga k'inia bɨ pɨrã. Jãma panak'ãri, ɨ̃iit'ee mãik'aapa pedee sia pedeeit'ee parã ome. 33Mãga paru misa, mɨa ɨt'aa iidiit'ee Ak'õrepa parã jõma k'ãiwee p'anapimerã. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\