Romanos 16

1Mɨa k'inia bɨ parãpa auteebaidamerã tachi ɨ̃pewẽra Cristo k'aurepa, t'ɨ̃jarapata Febe. Irua Cencrea p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨpataarã k'aripapari. 2Iru parã t'ãide panak'ãri, pia óotɨ Cristopa oopi bɨk'a jõmaweda ichideerãmaa. Febe k'aripátɨ parãmaa ne–inaa iidiru pɨrã, irua ijãapataarã chok'ara k'aripadoo perã, mɨ paara. 3Mɨa salude pëiru Priscilamaa mãik'aapa Aquilamaa. Mɨ ome ãra auk'a mimiapata Jesucristo–it'ee. 4Perá piujida mɨ k'aripadait'ee. Maperã mɨa gracias jara k'inia bɨ ãramaa mãik'aapa ijãapataarã jõmaweda judio–eerã t'ãidepemaarãpa pida. 5Ichiaba salude pëiru jõmaweda ijãapataarãmaa, ãra tede ɨt'aa t'ɨ̃ chepata. Salude pëiru mɨ k'õp'ãyo k'inia, Epenetomaa. Iru awaraarã k'ãyaara naapɨara Cristode ijãaji Ásia eujãde. 6Salude pëiru Mariamaa. Pia oopari Cristopa oopi bɨk'a parã t'ãide. 7Salude pëiru mɨchi auk'aarã Andronicomaa mãik'aapa Juniamaa. Ãra carcelde p'anajida mɨ ome. Ãrapa mɨ k'ãyaara naapɨara ijãajida. Jõmaweda Cristopa jɨrɨt'eradaarãpa ãra pia t'o p'anɨ, pia mimiapata perã Cristo–it'ee. 8Salude pëiru mɨ k'õp'ãyo k'inia Ampliatomaa. Tachi ome auk'a ijãa bɨ Cristode. 9Salude pëiru Urbanomaa. Irua tachi jõma k'aripapari mimia p'anɨ misa Cristo–it'ee. Ichiaba salude pëiru mɨ k'õp'ãyo k'inia, Estaquimaa. 10Salude pëiru Apelemaa. Nepɨrade baaiji mĩda Cristode ijãapari perã, choopari ijãa bɨde. Ichiaba salude pëiru Aristóbulo te pidaarãmaa, ãra ichiaba Cristode ijãapata perã. 11Salude pëiru mɨchi auk'aa Herodionmaa mãik'aapa Narciso tedepema ijãapataarãmaa. 12Salude pëiru Trifenamaa mãik'aapa Trifosamaa. Ma wẽraarãpa pia oopata Cristopa oopi bɨk'a. Ichiaba salude pëiru mɨ ɨ̃pewẽra Cristo k'aurepa Persidemaa. Mɨa iru k'inia iru bɨ. Irua ichiaba pia oopari Cristopa oopi bɨk'a. 13Salude pëiru Rufomaa. Ak'õrepa iru jɨrɨt'eraji parã t'ãide waibɨa papiit'ee. Auk'a salude pëiru iru nawemaa. Mãgɨ́ wẽrapa mɨ ak'ɨpari mɨchi nawek'a. 14Salude pëiru Asincritomaa, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, mãgɨɨrãmaa mãik'aapa apemaarã ɨ̃pemaarãmaa, ãra ome ɨt'aa t'ɨ̃ chepata. 15Ichiaba salude pëiru Filologomaa Julia ome, Nereamaa iru ɨ̃pewẽra ome, Olimpamaa mãik'aapa apemaarã ijãapataarãmaa, ãra ome ɨt'aa t'ɨ̃ chepata. 16Salude tee para bátɨ pãchi pitapai ak'ɨpidait'ee chik'inia p'anapata Cristopa k'inia bɨk'a. Nãpema ijãapataarãpa parãmaa auk'a salude pëiruta. 17Ɨ̃pemaarã, mɨa enenee nɨ̃bɨ parã k'ɨɨrɨchaa p'anadamerã, ũk'uru seewa jarateepata paraa perã. Mãɨrãpa awara jarateepata Tachi Ak'õre Ũraa wãara jarateepataarãpa parãmaa jarateedap'edaa k'ãyaara mãik'aapa ijãapataarã k'ĩsia awara–awaraa papipata. Maperã Cristode ijãapataarã ũk'uru ijãa amaadaipata ãchi k'aurepa. Ãyaa p'anéetɨ mãɨrã ik'aawaapa. 18Mãgeerãpa oodak'aa Cristopa oopi bɨk'a. Jĩp'a ãchi–it'ee aupai mimiapata. Pedee sia, iwarraa pedee jaratee p'anɨpa k'ũrapata ijãapataarã, chi pia k'ĩsia k'awada–e p'anɨɨrã. 19Jõmaarãpa jara p'anɨ parã Cristode pia ijãapata mãik'aapa p'anapata irua pëida eperãarãpa jarateepatak'a. Mãga ũrik'ãri, mɨ o–ĩadaipari. Mãgá ne–inaa pia k'awaa wãk'ãtɨ wã́tɨ. Mamĩda k'ĩrak'aupai ne–inaa k'achia oodai. 20Parãpa ma seewa jarateepataarãpa jara p'anɨ ũrida–e pɨrã, Tachi Ak'õrepa isapai p'oyaai Satanás, chi ãchimaa mãga oopi bɨ. Mãgá parã k'ãiwee p'anadai, k'ĩsia awara–awaraa p'anadai k'ãyaara. Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Waibɨa Jesupa made parã k'aripamerã. 21Timoteopa parãmaa ichiaba salude pëiru. Ichia mɨ k'aripapari na mimia ome. Ichiaba salude pëiruta mɨchi auk'aarã Luciopa, Jasonpa mãik'aapa Sosipatropa. 22Mɨ, Terciopa na k'art'a p'ãmaa bɨ Pablo k'ap'ɨa pari. Mɨa pida Tachi Waibɨade ijãa bɨ. Mapa parãmaa ichiaba salude pëi k'inia bɨ. 23Gayopa parãmaa ichiaba salude pëiru. Irua tai auteebaiji ichi tede mãik'aapa tai pia ak'ɨmaa bɨ. Mãga oopari jõma Cristode ijãapataarã ome nama chedak'ãri. Erasto, na p'uurudepema p'arat'a jɨ̃aparipa ichiaba salude pëiru. Ma awara tachi ɨ̃pema Cristo k'aurepa, Cuartopa salude pëiru. 24[Mɨ, Pablopa iidi bɨ Tachi Waibɨa Jesucristopa parã pia ak'ɨ bapariimerã.] 25Ɨ̃rá ɨt'aa t'ɨ̃dáma Tachi Ak'õremaa jaradait'ee iruta jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Irua parã k'aripapariit'ee Cristopa oopi k'inia bɨk'a oodamerã. Mɨa mãga jõmaarãmaa jara bɨ jarateek'ãri Tachi Ak'õre Ũraa Pia jara pëida. Ma ũraade jara bɨ jõmaweda Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee. Ma pedee Ak'õrepa chonaarãweda k'awapi–e paji. 26Mamĩda Tachi Ak'õre ichita baparipa, ma k'ĩsia iru bada ɨ̃rá k'awapimaa bɨ mɨchi it'aideepa mãik'aapa awaraa jarateepataarã it'aideepa. Taimaa k'awaapiji ichia wãarata jara k'inia bada ichi ũraa p'ãdade chonaarãweda, ma pedeeta jara bairã Cristopa ooit'ee bada jõmaarã k'aripait'ee. Mãga k'awaapida perã taimaa, jõmaweda taipa jarateepata ũri p'anɨɨrãpa Cristode ijãadai mãik'aapa oodai irua oopi bɨk'a. 27Tachi Ak'õre aupaita wãara k'ĩsia k'awaa bapari. Ichia Jesucristo pëiji tachi o k'achiadeepa k'aripa atamerã. ¡Mapa ichita ɨt'aa t'ɨ̃dáma irumaa! Amén. Mãgapai paji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\