Romanos 9

1Mɨ Cristode ijãadak'ãriipa, araa bɨ iru ome. Tachi Ak'õre Jaurepa k'awapipari mɨa wãarata jararu. Ma awara mɨchi t'ãripa ichiaba k'awa bɨ seewa jara–e nãga jarak'ãri. 2Mɨ audú t'ãri p'ua nɨ̃bɨ mɨchi auk'aarã, judiorãpa Cristode ijãadak'aa perã. 3Piara bak'aji Cristopa mɨ yiaraa iru bada paara, mɨchi auk'aarã atuadai k'ãyaara. 4Ãra Israeldeepa uchiajida. Chonaarãweda Tachi Ak'õrepa ãra jɨrɨt'eraji ichideerã p'aneedamerã. Mãgá ichi warrarãk'a p'aneejida. Iru bapachi ãra chonaarã t'ãide. Mãga nɨde iru k'ĩra wãree unujida. Ãra chonaarãmaa jaraji ichia ooit'ee Abrahamdeepa uchiadap'edaarã k'ap'ɨa pari. Ichi ũraa p'ãpiji ãra chonaarãmaa mãik'aapa mãɨrãdepema ũk'uru awara bɨji mimiadamerã ichi–it'ee. Jaraji ãra chonaarãmaa sãga ɨt'aa iidipataadaipia bɨ. Ãra chonaarãmaa jarada chok'ara jaraji ãra pia ak'ɨ bapariit'ee mãik'aapa eperã pëiit'ee ãra k'aripade. 5Ãra uchiajida tai chonaarã Abrahamdeepa, Isaacdeepa, Jacobdeepa. Maap'eda Tachi Ak'õre Waibɨa Jesucristo, chi ne–inaa jõmaweda ak'ɨpari t'ok'ãri eperã k'ap'ɨade, ãchi auk'aa paji, ichiaba ma chonaarãdeepa uchiada perã. ¡Maperã ichita gracias jaradáma irumaa! ¡Amén! 6Mãgara ¿k'ãata jaraima? ¿Tachi Ak'õrepa oo–e pajik'ã ichia ooit'eeda adak'a Israel pidaarã ome? ¡Mãga ooji! Mamĩda ichi–it'ee jõmaweda Israeldeepa uchiadap'edaarã wãara Israel pidaarã–e. 7Ichiaba ichi–it'ee jõmaweda Abrahamdeepa uchiadap'edaarã wãara Abraham warrarã–e. Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ: ‘Mɨa Isaacdeepa uchiadait'eerã pia ak'ɨit'ee, pɨ mɨde ijãapari perã.’ (Gn 21.12) 8Ak'õrepa mãga jarada perã, k'awa p'anɨ iru–it'ee Isaacdeepa uchiadap'edaarã aupai Abraham warrarã, Abrahampa awaraa warrarã ooji mĩda. Tachi Ak'õrepa Isaacdeepa uchiadap'edaarã mãga ak'ɨpachi, ãra uchiadap'edaa perã irua Abrahammaa jarada k'aurepa. 9Tachi Ak'õrepa mãgaji Abrahammaa: ‘Añomaa mɨ waya cheit'ee mãik'aapa Sarapa warra t'oit'ee.’ (Gn 18.10) 10Ma awara aɨ t'ẽepai tai judiorã chonaa Isaacpa me–iso ooji chi wẽra Rebeca ome. 11Mamĩda ma me–iso t'odai naaweda, Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru baji aba jɨrɨt'erait'ee mãik'aapa waibɨara papiit'ee chi apema k'ãyaara. Ak'õrepa mãga ooji ma warrarãpa waide ne–inaa pia wa k'achia ooda–e p'anajida mĩda. Mãga ook'ãri, k'awapiji ichiata eperã jɨrɨt'erapari oomerã ichia oopi bɨk'a. 12Jɨrɨt'era–e ma eperãpa ne–inaa pia oopari perã. Jĩp'a jɨrɨt'erapari ichia k'inia bɨk'a. Mãga k'awa p'anɨ Ak'õrepa Rebecamaa nãga jarada perã: ‘Chi naapema chi t'ẽepema jua ek'ari bait'ee.’ (Gn 25.23) 13Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaade ichiaba jara bɨ: ‘Jacob jɨrɨt'eraji. Jõdee Esaú unuamaa iru baji.’ (Mal 1.2-3) 14Mãgara ¿k'ãata jaradaima? ¿Tachi Ak'õrepa pia oo–e bɨk'ã, aba pipɨara ak'ɨpari perã chi apema k'ãyaara? ¡Mãga–e! 15Mɨa mãga jara bɨ Tachi Ak'õrepa Moisemaa nãga jarada perã: ‘Mɨa chupɨria k'awaait'ee mɨa chupɨria k'awaa k'inia bɨɨrã. Pia ak'ɨit'ee mɨa pia ak'ɨ k'inia bɨɨrã.’ (Ex 33.19) 16Mãga jarada perã, k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa eperãarã jɨrɨt'erapari k'aripait'ee, ichia ãchi chupɨria k'awaa k'inia bairã. Jɨrɨt'era–e ãchia mãga k'inia p'anadairã maa–e pɨrã ne–inaa pia wa k'achia oo p'anadairã. 17Ichiaba Ak'õrepa ichi ũraa p'ãdade jaraji Egiptodepemaarã poro waibɨa Faraonmaa: ‘Mɨa pɨ rey papiji mãik'aapa pɨ k'ĩrapite ooji ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Mãga ooji mɨa pɨ nepɨrade baaipida k'aurepa, na p'ek'au eujãdepemaarãpa k'awaadamerã Mɨta, jõmaarã Ak'õre Waibɨa.’ (Ex 9.16) 18Mãga jarada perã, k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa chupɨria k'awaapari ichia chupɨria k'awaa k'inia bɨɨrã mãik'aapa k'ɨɨrɨ k'isuapipari ichia mãgá oopi k'inia bɨɨrãmaa. 19Mamĩda parãdepemapa mɨmaa iidii: “Mãga pɨrã, ¿sãgap'eda Tachi Ak'õrepa k'ɨɨrɨ k'isua p'anɨɨrã miapiit'eema? ¿Iru k'aurepa mãgá p'anapata–ek'ã?” 20Mɨa ma iidida nãga p'anaut'ee. Pɨ na p'ek'au eujãdepema. Mãga bɨta, ¿Tachi Ak'õrepa ne–inaa oopari iidiipia bɨk'ã? ‘Ma awara pɨ, Ak'õrepa ooda, iidiipia bɨk'ã: “¿Sãap'eda mɨ nãgá oojima?” ’(Is 29.16; 45.9) 21K'ĩsíaji nãgɨde. Chok'o k'aparipa ichi yooro p'e iru bɨdee chok'o k'ĩra t'ãdoo k'apari, ichia k'inia bɨk'a. Ma yoorodee k'ai chok'o pi–ia fiestadee ateeit'ee mãik'aapa aɨ yoorodee k'ai chok'o jĩp'aa teeda iru bait'ee. 22Tachi Ak'õrepa mãga pɨk'a oopari na p'ek'au eujãdepemaarã ome. Ichia k'ĩsia iru bɨ mĩda p'ek'au k'achia ooyaa p'anɨɨrã jõpiit'ee, choopari ãra ome ichi ewari waibɨa ewate paru misa. Mãgá choo k'inia bɨ pɨrã, ¿k'ãata jaradaima? 23Mãgá chooru pɨrã k'ĩsia iru bada perã eperãarãmaa ichi k'ĩra wãree unupiit'ee, ¿k'ãata jaradaima? Irua mãga ooji tachi chupɨria k'awaak'ãri mãik'aapa tachi k'ap'ɨa ichi k'ĩra wãree unupik'ãri awaraarãmaa. 24Tachi Ak'õrepa tachita jɨrɨji judiorã t'ãideepa mãik'aapa judio–eerã t'ãideepa, tachi jõmaweda auk'a Cristode ijãadamerã. 25K'awa p'anɨ Ak'õrepa mãga k'ĩsia iru baji, iru pedee jarapari Oseamaa jarapida perã: ‘Mɨchi eperãarã–ee p'anadap'edaarã t'ɨ̃jaradait'ee “mɨchi eperãarã” mãik'aapa eperãarã mɨa k'inia–e badaarã t'ɨ̃jaradait'ee “eperãarã mɨa k'inia iru bɨɨrã”.’ (Os 2.23) 26Awara ãi Ak'õre Ũraa p'ãdade Oseapa ichiaba jaraji: ‘Mɨa eperãarãmaa jara badamãi: “parã mɨchi p'uuru pidaarã–e”, mãgɨɨrãmãi ãchideepa uchiadap'edaarãmaa “Ak'õre ichita chok'ai bapari warrarãda” adait'ee.’ (Os 1.10) 27Ma awara Tachi Ak'õre pedee jarapari Isaíapa jaraji: ‘Israel pidaarã ipu tau nãusaak'a p'usa ide chok'ara p'anɨ mĩda, Tachi Ak'õrepa ãra chok'ara–ee uchiapiit'ee k'achia beerã juadeepa. 28Taarã–e nɨde Tachi Ak'õrepa eperãarã chok'ara jõpiit'ee.’(Is 10.22-23) 29Mamĩda aɨ naaweda Isaíapa ichiaba jara baji: ‘Jõmaarã Ak'õre Waibɨapa tachi warrarã chok'ara–ee p'anɨɨrã k'aripa–e pada paara, k'iniik'ajida Sodoma pidaarãk'a mãik'aapa Gomorra pidaarãk'a.’ (Is 1.9) 30Tachia ¿k'ãata k'awaadaima k'ĩsiadak'ãri Ak'õrepa mãga oodade Israel pidaarã ome? K'awa p'anɨ judio–eerãpa Tachi Ak'õre jɨrɨda–e p'anajida. Mamĩda ɨ̃rá p'ek'au k'achia wẽe p'anapata Tachi Ak'õre k'ĩrapite, Cristode ijãapata perã. 31Jõdee Israel pidaarãpa Tachi Ak'õre jɨrɨ p'anajida mãik'aapa oo k'inia p'anajida iru ũraa p'ãdade jara bɨk'a, irua ãchi pia ak'ɨmerã. Mamĩda p'oyaa ooda–e paji jõmaweda ma ũraade jara bɨk'a. 32¿Sãgap'eda mãga p'anajida? Cristode ijãa p'aneedai k'ãyaara Tachi Ak'õrepa ãchi pia ak'ɨmerã, Ak'õre Ũraa Moisemaa p'ãpidak'a oo k'inia p'anapachida. Mamĩda Ak'õrepa Cristo pëiji ichi o ak'ɨpimerã. Mapa irude ijãa k'iniada–e pak'ãri, ma o atuajida. 33Oojida Ak'õrepa jaradak'a chonaarãweda ichi ũraa p'ãdade: ‘Judiorã t'ãide Sión p'uurude mɨa eperã mãu pipɨara bɨk'a papiit'ee. Ara eperã t'ĩutɨparik'a mãumaa, mãga pɨk'a eperãarã chok'ara t'ĩutɨ pɨk'adait'ee ma mãu pipɨara bɨ k'aurepa. Mamĩda chi irude ijãa bɨ t'ãri o–ĩa bapariit'ee Ak'õre k'ĩrapite.’ (Is 8.14; 28.16)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\