1 KURINTU 8

1Na in pasal susumbali'an bay paglamas ni ta'u-ta'u: taga-pangita'u asal kitam kamemon, sagō' aniya' pangita'u hal pagmalangkahian. Bang kam alasa ma pagkahibi tapahogot pangandol sigām. 2Bang a'a amikilan di-na in iya taga-kata'u, kulang asal ta'una. 3Sagō' bang a'a alasa ma Tuhan, takilā iya e' Tuhan. 4Manjari itu, ya pasal kapamangan susumbali'an bay paglamas ni ta'u-ta'u: kata'uwanta asal in niōnan ta'u-ta'u itu ngga'i ka tuhan to'ongan. Maka kata'uwanta isab in Tuhan dakayu'-kayu' du. 5(B'nnal, aheka pagtuhanan maka pagpanghū'an, ai-na ka ma sulga' atawa ma dunya.) Sagō' minsan aniya' pinagbahasa 'tuhan', 6tunggal du Tuhan pagtuhanantam, ya na Mma'tam ma sulga'. In iya po'onan kamemon ai-ai, maka iya isab pagtuyu'antam t'ggoltam allum. Tunggal isab Panghū'tam, ya na si Isa Al-Masi. Bay pinapanjari e'na kamemon deyo' bay min Tuhan, maka allum na pa'in kitam labay min iya. 7Saguwā' aniya' saga sehe'ta bebeya'an si Isa halam gi' makata'u to'ongan ma pasal ta'u-ta'u halam aniya' kawasana, sabab masi amikit ni pikilan sigām bay kabiyaksahan sigām tagna', waktu kasumba sigām ni ta'u-ta'u. Angkan bang sigām amangan ai-ai bay paglamas ni ta'u-ta'u, pangannal sigām in sigām palamud anumba ta'u-ta'u inān. Manjari asasaw itikad sigām minsan halam taga-dusa. 8Sagō' ngga'i ka kinakanta ya amowa kita pasekot ni Tuhan. Mbal kinulangan kahāpta ma sabab aniya' mbal kakanta. Mbal isab kin'nnopan kahāpta ma sabab aniya' kakanta. 9Sagō' minsan kam wajib angahalal ma pagkakan indaginis, subay kannalbi pahāp pagkahibi, ya mbal gi' ahogot pangandolna ma si Isa, bo' supaya iya mbal tabowa magdusa ma sabab pagkakanbi. 10Bang saupama aniya' pagkahibi mbal katiyu'-tiyu'an itikadna maka'nda' kam amangan lalamasan ma deyom luma' panumbahan ta'u-ta'u. Asal kata'uwanbi in ta'u-ta'u mbal makainay, sagō' a'awam pagkahibi inān ati tabowa iya amangan susumbali'an bay pangalamas ni ta'u-ta'u. 11Manjari pagkahibi inān, a'a bay pinuwas min dusana ma sabab kamatay Al-Masi, tabowa ni kala'atan ma sabab pangita'ubi, pagka alamma pangandolna. 12Jari makarusa kam ma danakanbi ya alamma pangandolna he', maka amakay dusa kam ni Al-Masi. 13Angkan aku magniyat, bang pagkakan ya sababanna angkan magdusa dakayu' danakanku bebeya'an si Isa, mbal na aku amangan susumbali'an sat'ggolku allum, bo' supaya iya mbal tabowa magdusa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\