1 YAHIYA 1

1Sulatanta kam pasal si Isa Al-Masi, ya palman pamo'onan kallum. Min awal tagna' asal palman itu. Bay iya takale kami, bay iya ta'nda' maka mata kami. Tatanding iya maka ka'ntanan e' kami. 2Bay na palahil ya niōnan Po'onan Kallum. Bay iya ta'nda' kami, jari kami itu saksi'na angkan kami angahaka'an ka'am ma pasalna, ya amuwan kallum kakkal. Bay iya ma Mma'na Tuhan asal min ka'asalna, bo' bay pa'nda' ni kami. 3Jari in bay ta'nda' maka takale kami, ya na he' pamata'u kami ni ka'am bo' supaya kam pauyun ma kami magda'atay maka Mma'tam Tuhan sampay anakna si Isa Al-Masi. 4Sulatanta kam sulat itu bo' supaya ajukup kakoyagantam. 5Ya na itu lapal bay takale kami min si Isa Al-Masi, lapal pangahaka kami ma ka'am: in Tuhan asal po'onan kasawahan. Halam aniya' kalendoman ma kajarihanna minsan dangkuri'. 6Angkan ko', bang kita ganta' magpa'in in kita da'atay maka Tuhan bo' masi kita ma deyom kalendoman dusa, putingan kita pagka mbal ameya' ma kasab'nnalan. 7Kakkal Tuhan ma deyom karanta'an, jari bang kita pasengod ni iya pataptap ma karanta'an, da'atay kita. Maka sinussi kita min dusata kamemon sabab min laha' si Isa Anak Tuhan. 8Abila yukta halam aniya' dusata, angakkalan kita di-ta maka halam aniya' kasab'nnalan ma deyom kajarihanta. 9Sagō' bang kita magpasab'nnal ni Tuhan pasal paldusahanta, tantu kita niampun. Sinussi isab kita min kala'atanta kamemon sabab tinuman e' Tuhan janji'na, maka abontol kahinanganna. 10Bang yukta in kita halam bay makarusa, sali' pahiputingta Tuhan, ati halam pasobsob lapal palmanna ni deyom atayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\