1 TIMUTI 2

1Ya itu saga pamituwaku: in kitam bebeya'an si Isa subay anabbut Tuhan, subay angamu' tabang ni iya maka magsarang-sukul. Subay kitam angamu'-ngamu' ma pasal a'a kamemon, 2ma pasal saga sultan maka a'a kamemon taga-kapatut magparinta bo' supaya asannang maka ahantap paglahattam, samantala' kitam magmatāw ma Tuhan min addat-tabi'at asaltun. 3Landu' ahāp bang buwattē' bowahantam, makasulut atay Tuhan ya Manglalappas. 4Ya kabaya'an Tuhan itu, in manusiya' kamemon subay lappasan min hukuman dusa maka subay ata'uwan pandu' kasab'nnalan. 5Sabab dakayu' du Tuhan, maka dakayu' du isab magpa'llot ma Tuhan maka manusiya' amapagkahāp sigām, ya na si Isa Al-Masi pagkahita manusiya'. 6Bay paglilla'na kallumna pangal'kkat bangsa manusiya' min paldusahan sigām. Manjari, pagka amatay si Isa ma waktu bay asal pangangganta' e' Tuhan, minnē' tatuman bang ai ya kabaya'an Tuhan ma manusiya'. 7Ya na itu sababna angkan aku kawakilan e' Tuhan, sinō' amandu' ma saga a'a ngga'i ka bangsa Yahudi, supaya sigām nasihatanku pasal pangandol ma si Isa Al-Masi maka pasal pandu' kasab'nnalan. B'nnal sadja ya pah'llingku itu, mbal aku magputing! 8Maingga-maingga aniya' saga jama'a si Isa magtipun, ya kabaya'anku in kal'llahan subay angamu'-ngamu' ni Tuhan magatay pote', hinabu sigām anangga ma halam aniya' ka'astol atawa paglugat sigām ni sai-sai. 9Kabaya'anku isab subay ahantap bowahan saga d'nda bang takdil ni pan'mmek. Ya kalingkat sigām subay aganta'. Bu'un sigām subay nihatul sagō' da'a sakit pina'alti. Subay sigām da'a magbulawan atawa magmussa' atawa mags'mmek ahalga'. 10Ya makalingkat sigām saga kahinangan ahāp. Tōp asal itu ma saga d'nda ya magpina'in in sigām magtata'at ma Tuhan. 11Saga d'nda isab subay akale sadja bang ninasihatan, maka subay angaku pinandu'an. 12Mbal tugutanku saga d'nda magnasihat atawa magmanda ma l'lla. In d'nda subay hal akale bang ma palhimpunanbi. 13Sabab si Mbo' Adam bay pinapanjari dahū e' Tuhan bo' yampa si Sitti Hawa. 14Maka ngga'i ka si Adam ya bay ka'akkalan e' nakura' saitan. D'nda ya bay ka'akkalan, maka d'nda ya bay angalanggal sara' Tuhan. 15Malaingkan lappasan du saga d'nda ma paganak bang pa'in tinuyu'an e' sigām pangandol ma Tuhan, maka lasa sigām ma a'a, maka kasussi pangatayan sigām. Addat-tabi'at sigām isab subay ahantap na pa'in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\