HIBRANI 4

1Na, pagka masi taga-pūs bay panganjanji' Tuhan ma kitam, hatina in kitam makajari pasōd ni pahalian bay tagamana, angkan kita subay ahalli' supaya halam aniya' min kitam mbal maka'abut pinasōd ni pahalian e'. 2Bay kitam makakale lapal ahāp min Tuhan, buwat bay pinakale ma ka'mbo'-mbo'an e'. Bay sigām makakale lapal sagō' halam aniya' kahāpan ta'ā' sigām minnē' sabab halam bay am'nnal. 3Sagō' makasōd kitam ni pahalian bay tinagama e' Tuhan, pagka am'nnal ma lapalna. Saguwā' sasuku mbal am'nnal, mbal isab pasōd buwat bay pamissala e' Tuhan, yuk-i, "Astolan aku, ya po'on aku makasubali, yukku, Saga a'a itu, mbal to'ongan makasōd ni deyom lahat pamahalianku sigām." Buwattē' bay janji' Tuhan. Aniya' asal pahalian sabab ajukup hinang Tuhan sangay min waktu bay kapamapanjarina dunya. 4Sabab aniya' tasulat ma deyom Kitab ma pasal llaw kapitu'na, ya yuk-i, "Ta'abut pa'in llaw kapitu'na, magtūy pahali Tuhan min hinangna kamemon sabab ajukup na." 5Ni'isaban isab e' Tuhan pah'llingna,, yukna, "Mbal to'ongan makasōd saga a'a itu ni lahat bay tagamaku pahalian sigām." 6Jari halam bay makasōd ni deyom pahalian saga a'a bay makakale tagna', sabab agagga sigām. Malaingkan aniya' a'a pinasōd, 7sabab aniya' gi' llaw dakayu' pangangganta' e' Tuhan ma manusiya', ya pinagbahasa "Llaw Ītu". Palabay pa'in daka pilantahun min waktu ka'mbo'-mbo'an e', ni'isaban e' Tuhan palmanna, pinabissala ma si Da'ud, ati tasulat bissalana ma ayat Kitab bay pagbassata tagna'. Yuk-i, "Ma llaw itu, bang takalebi palman Tuhan, da'a patuwasunbi kōkbi." 8Bang si Yussa' bay makabuwanan pahalian tantu ma bangsa Isra'il ma masa awal inān, waktu tagna', mbal bay amissala Tuhan pasal llaw saddī. 9Sagō' aniya' bissalana, maka aniya' pahalian ma a'a suku' Tuhan, 10sabab sasuku makasōd ni deyom pahalian bay tinagamahan iya e' Tuhan, pahali iya min hinangna buwat kahali Tuhan min bay hinangna. 11Angkan kitam subay amuspus pasōd ni pahalian Tuhan, bo' supaya halam aniya' min kitam tinaikutan ma sabab kapameya'na ma kajarihan saga a'a patigaggahun inān. 12Pahōp asal palman Tuhan, maka apaslod. Atalom gi' labi min katalom kalis, ati pa'abut to'ongan ni deyom paltubu-tubuhanta maka ni palnyawahanta sampay ni sumsumta. Manjari ai-ai pinikil maka niniyat e' manusiya', tasilang sadja ma sabab palman Tuhan e'. 13Halam aniya' katapukan min pang'nda' Tuhan ma ai-ai pinapanjari kamemon. Atampal sadja ma pang'nda'na, ati paharap du kitam ni iya ma sinosōng, magpasab'nnal ma pasal kamemon bay hinangta. 14Na, aniya' ma kitam Imam Muwallam landu' bangsahan, wa'i na makasampay ni haddarat Tuhan. Ya na si Isa Anak Tuhan. Angkan subay ahogot pamogbogtam ma agama ya pagsab'nnalantam itu. 15Sabab si Isa, ya Imamta Muwallam, landu' ma'ase' ma kitam. Kata'uwanna asal kalammahantam sabab bay na kalabayanna sasat indaginis buwat makani-kitam. Ya sadja pagbidda'anna, in iya halam bay makarusa. 16Na, pagka aniya' ma kitam Imam Muwallam buwattē', subay mbal ag'mma sumangattam pasekot ni haddarat Tuhan angamu' tabang min iya, ya po'onan tabang. Tantu kitam kina'ase'an maka tinabang ma waktu asigpit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\