HIBRANI 8

1Na, ya na itu to'ongan maksud pagbissalahantam: aniya' ma kitam Imam Muwallam buwat bay bissalaku he'. Ina'an iya ma haddarat Tuhan Sangat Kawasa, aningkō' ma bihingna tampal ni kowan. 2Ina'an iya magimam ma pangarapan mahasussi, hatina ma langgal to'ongan ya bay nihinang e' Panghū', ngga'i ka e' manusiya'. 3Ya angkan aniya' imam muwallam pinat'nna', sabab anukbalan sigām lalabotan saga manusiya' ni Tuhan, sampay susumbali'an ya pagkulban sigām. Damikiyanna Imamtam Muwallam, subay aniya' panukbalna ni Tuhan. 4Bang iya bay ma dunya lagi', mbal iya makapagimam sabab aniya' asal imam maitu pinat'nna' anukbalan lalabotan saga a'a ni Tuhan ma buwat usulan sara' Yahudi. 5Sagō' ya nihinang e' imam ma dunya itu ngga'i ka kab'nnalanna. Sali' lambung sadja atawa patta' ma hinang to'ongan, ya nihinang ma deyom sulga'. Buwattē' isab bay kahinangan si Musa ma masa awal e', ma songna maghinang langgal tolda. Bay iya binanda'an e' Tuhan, yuk-i, "Amay-amay, beya'in suntu'an langgal bay pa'nda'anku ni ka'a ma diyata' būd." 6Sagō' kapagimam ya pamahinang ma si Isa, aheya to'ongan lagi' min kapagimam saga a'a ma dunya. Labi ahāp isab kapagsulutan baha'u ya paghāpan manusiya' maka Tuhan ma sabab si Isa, maka labi ahāp paljanji'an ya amuwan kajatuhan. 7Bang bay halam aniya' salla' ma kapagsulutan tagna', mbal bay ginanti'an ni saddī, 8sagō' tasoway e' Tuhan saga a'a suku'na, angkan yukna, "Aniya' waktu paniya' ma sinosōng waktu pangahinangku pagsulutan baha'u maka bangsa Isra'il, beya' isab bangsa Yuda. 9Saddī isab min kapagsulutan tagna', ya bay hinangku ma ka'mbo'-mbo'an sigām, waktu kapamowaku sigām paluwas min lahat Misil. Halam kabogbogan e' sigām kapagsulutanku maka sigām, ya angkan sigām pasagaranku, yuk Panghū'. 10Buwattitu ya kapagsulutan song hinangku ma bangsa Isra'il: Ma waktu sinōng inān, yuk Panghū', pahōpku panoho'anku ni deyom pamikil sigām. Sulatku isab sara'ku ma deyom atay sigām. Ati aku ya pagtuhanan sigām, maka sigām ya tahinang bangsa suku'ku. 11Mbal na sigām subay amandu'an sehe' sigām ma pasalanku, mbal sigām amogos pagkahi sigām subay ata'u ma Panghū'. Sabab kinata'uwan du aku e' a'a kamemon, min a'a areyo' sampay ni a'a bangsahan. 12Ati ampunku paldusahan sigām kamemon. Mbal na entomku bay hinang sigām ala'at." 13Na, pagka binissala e' Tuhan kapagsulutan baha'u itu, hatina amaluba na in kapagsulutan tagna'. Sabab minsan ai-ai, bang ang'ndang na atawa amaluba na, al'kkas na magka'at.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\