PAMABUKISAN 15

1Manjari itu aniya' na isab ta'nda'ku paltanda'an dakayu' ma diyata' langit, landu' makainu-inu maka makahailan. Ya ta'nda'ku inān pitu' mala'ikat amowa pitu' ginis bala'. Ya na he'-i kahinapusan bala' pamatobtob mulka' Tuhan. 2Sakali aniya' ta'nda'ku maina'an sali' kahantang s'llang, landu' asawa sali' sawa samin, maka kalamuran api angillaw-ngillaw. Ta'nda'ku isab saga a'a bay makapanganda'ug min sattuwa talun maka min ta'u-ta'u ya hinangan pangluwahanna. Halam sigām bay angaku umbul ya panganggindan ōn sattuwa he'. Jari ina'an saga a'a bay anganda'ug magpan'ngge ma bihing s'llang, ya sali' sawa samin. Amowa sigām biyula bay pamuwan sigām e' Tuhan pakaniya-pakaniya. 3Magkalangan sigām kalangan bay min si Musa ya sosoho'an Tuhan, maka kalangan min Bili-bili. Buwattitu ya lapal kalangan sigām: "O Panghū', Tuhan Sangat Kawasa, kawasahan kahinangannu kamemon, makainu-inu sidda. Ka'a ya sultan ma palbangsa-bangsahan. Abontol maka b'nnal kaniyatannu kamemon. 4O Panghū', sai bahā' mbal magmatāwan ka'a? Aniya' bahā' mbal magmahaldika'an ka'a? Ka'a sadja ya tunggal mahasussi, magsakaum kamemon palbangsahan amudji ka'a, sabab ta'nda' e' a'a kamemon in kahinangannu asal adil." 5Puwas e' ta'nda'ku aukab langgal ma deyom sulga', maka ta'nda'ku isab Bilik Mahasussi maina'an. 6Ta'nda'ku isab pitu' mala'ikat paluwas min deyom langgal inān, ya mala'ikat amowa pitu' ginis bala'. Al'ssin pakayan sigām, makasilaw pote'na. Pinakambotan bulawan isab daggaha sigām. 7Makaluwas pa'in, na, tinoporan sigām pinggan bulawan e' dakayu' binatang min mpat inān. Ya pitu' pinggan inān ap'nno' e' mulka' Tuhan ya kakkal ni kasaumulan. 8Manjari langgal inān ap'nno' e' humbu min haddarat Tuhan, paltanda'an sahayana maka kawasana, ati halam aniya' makasōd ni deyom langgal inān sat'ggol halam gi' aubus saga bala' pitu' hekana ya binowa e' pitu' mala'ikat e'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\