LUKA 1

1E to‘atele lava na matuā taumafai e tusia se tala i mea na tutupu, ‘ua mautinoa e i tatou. 2‘Ua tusia fo‘i e i latou ia mea e pei lava o le molimau mai a ē na va‘aitino, ma folafolaina atu le Tala Lelei. 3‘Ina ‘ua uma ‘ona ‘ou matuā su‘esu‘e ma le fa‘aeteete i nei mea uma mai le amataga, ‘ona ‘ou manatu lea e lelei ‘ona ‘ou tusia fa‘asolosolo atu ia mea ‘iā te oe, Teofilo, 4‘ina ‘ia e silafia ai le fa‘amaoni ‘ato‘atoa o ia tala ‘ua uma ‘ona fa‘amatalaina atu ‘iā te oe. 5O ona po a o ‘avea Herota ma tupu o Iutaia, sa i ai le ositaulaga e igoa ‘iā Sakaria, e i le vasega o Avia. O lana avā o Elisapeta, e tupuga mai i le ‘āiga o Arona. 6Sa amiotonu i lā‘ua uma i luma o le Atua, ma sa la tausia ma le usiusita‘i poloa‘iga ma tulafono uma a le Ali‘i. 7‘Ae peita‘i sa leai sa la tama, auā e lē fānau Elisapeta, ma ‘ua matutua fo‘i i lā‘ua. 8‘Ua faia e Sakaria le galuega fa‘aositaulaga i luma o le Atua i taimi o lana ‘au‘aunaga i aso ta‘itasi, 9e tusa ma le faiga sa masani ai le galuega fa‘aositaulaga; ‘ona tofia lea o ia ‘ina ‘ua fa‘asaga i ai le vili, ‘ina ‘ia ulufale atu i le malumalu o le Ali‘i e fa‘amu mea manogi. 10A o le fa‘apotopotoga ‘atoa o tagata e to‘atele, sa tatalo pea lava i latou i fafo i le itūlā o lo‘o fa‘amuina ai mea manogi. 11‘Ona fa‘aali lea ‘iā te ia o le agelu a le Ali‘i, o lo‘o tu i le itū taumatau o le fatafaitaulaga sa fa‘amu ai mea manogi. 12‘Ua iloa atu o ia e Sakaria, ‘ona fefe ai lea. 13A ‘ua fai atu le agelu ‘iā te ia, “Sakaria e, ‘aua ‘e te fefe! ‘Ua fa‘afofoga le Atua i lau tatalo. O le a fānaua e lau avā o Elisapeta sou atali‘i, ia e fa‘aigoa ‘iā te ia o Ioane. 14A fānau mai o ia, o le a matuā tele ai lou fiafia, ‘atoa fo‘i ma isi e to‘atele. 15Auā fo‘i, o le a ‘avea o ia ma tagata e sili ‘ona tāua i le silafaga a le Ali‘i. E lē inu o ia i se uaina po o se isi mea inu malosi; e amata mai lava i lona fānau mai ‘ona fa‘atūmuina o ia i le Agaga Pa‘ia. 16E toe fa‘afo‘i mai e ia tagata Isaraelu e to‘atele i le Ali‘i lo latou Atua. 17E muamua atu o ia i ona luma ma le fa‘amalosi, ma le lototele, e pei o le perofeta o Elia. Na te fa‘aliliuina loto o tamā i fānau; e fa‘aliliuina fo‘i e ia loto o ē e fa‘alogogatā i mafaufauga o ē e amiotonu, ma saunia le nu‘u mo le Ali‘i.” 18‘Ona fesili atu lea o Sakaria i le agelu, “E fa‘apefea ‘ona ‘ou iloa e taunu‘u lenei mea? O a‘u nei ‘ua toeaina, o la‘u avā fo‘i ‘ua lo‘omatua.” 19‘Ona tali mai lea o le agelu ‘iā te ia, “O a‘u o Kaperielu, o lē e tu i luma o le Atua. O ‘Ia na ‘auina mai a‘u e ta‘u atu ‘iā te oe lenei tala lelei. 20Peita‘i ‘ona ‘ua e lē talitonu i a‘u ‘upu, o le mea lea o le a e gūgū ai se‘ia o‘o i le taimi e fa‘ataunu‘uina ai.” 21Sa fa‘atali pea le nu‘u ia Sakaria, ma ‘ua fia iloa e i latou pe aiseā ‘ua tuai mai ai o ia mai le malumalu. 22‘Ina ‘ua ulufafo mai o ia, ‘ua lē mafai ‘ona tautala atu ‘iā te i latou; ‘ae na ‘ona genogeno ma fa‘asinosino atu mea i ona lima, ‘ona iloa ai lea e tagata sa na va‘aia se fa‘aaliga i totonu o le malumalu. 23‘Ina ‘ua uma le taimi o Sakaria e ‘au‘auna ai i le malumalu, ‘ona alu ai lea i lona ‘āiga. 24Mulimuli ane, ‘ua to lana avā o Elisapeta, ma e lima fo‘i masina sa nofo fa‘alilolilo ai o ia mai tagata; ‘ua fai ane fo‘i o ia, 25“ ‘Ua fa‘apea ‘ona faia e le Ali‘i ‘iā te a‘u i aso na silasila mai ai o ia ‘iā te a‘u, ma ‘ua ‘ave‘esea lo‘u luma i tagata.” 26O lona ono o masina o le to a Elisapeta, na ‘auina mai ai e le Atua le agelu o Kaperielu, i le ‘a‘ai o Nasareta i Kalilaia. 27Na sau o ia ma le fe‘au i le teine e igoa ‘iā Maria, o lē na fa‘amau ma Iosefa o le ‘āiga o Tavita. 28‘Ua ulufale mai le agelu ma ‘ua fa‘apea mai ‘iā te ia, “ ‘Ia manuia oe, lē ‘ua matuā alofaina! ‘Ua ‘iā te oe le Ali‘i.” 29Sa matuā fa‘alētonu Maria i le ‘upu a le agelu, o lea na mafaufau ai o ia po o le ā le uiga o ia ‘upu. 30A ‘ua fai mai le agelu ‘iā te ia, “Maria e, ‘aua ‘e te fefe, auā ‘ua matuā alofaina oe e le Atua. 31O le a to oe, ma e fānaua se tama tane, ‘e te fa‘aigoa ‘iā te ia o Iesu. 32E ‘avea o ia ma tagata e sili ‘ona tāua, e ta‘ua fo‘i o ia o le Alo o le Silisili‘ese, e fai o ia e le Ali‘i le Atua ma tupu, e pei o lona tamā o Tavita. 33E fai fo‘i o ia ma tupu i le ‘āiga o Iakopo e fa‘avavau; o lona mālō fo‘i e leai sona gata‘aga.” 34‘Ona fai atu lea o Maria i le agelu, “E fa‘apefea ‘ona taunu‘u o lenei mea, ‘ae leai so‘u to‘alua?” 35‘Ua tali mai le agelu, “O le a afio ifo le Agaga Pa‘ia ‘iā te oe, ma o le a fa‘atasi fo‘i ma oe le mana o le Silisili‘ese; o le mea lea, o le tama fo‘i o le a fānau mai ‘iā te oe e pa‘ia o ia, o le Alo o le Atua. 36O Elisapeta fo‘i le tama‘ita‘i o lou ‘āiga sa lē fānau, ‘ua ono nei masina o lana to, e ui lava ‘ina ‘ua lo‘omatua o ia. 37Auā e leai lava se mea e tasi e lē mafaia e le Atua.” 38‘Ona fai atu lea o Maria, “O a‘u nei o le ‘au‘auna a le Ali‘i; ia fa‘ataunu‘uina ‘iā te a‘u mea uma ‘ua e fetalai mai ai.” ‘Ona alu ‘ese lea o le agelu na ‘iā te ia. 39‘Ua mavae nai aso, ‘ona malaga fa‘avave atu lea o Maria i se tasi ‘a‘ai o Iuta e i le mea maualuga. 40‘Ua ulu atu fo‘i o ia i le fale o Sakaria, ma fa‘atalofa ia Elisapeta. 41‘Ua fa‘alogo mai Elisapeta i le fa‘atalofa atu a Maria, ‘ona osooso ai lea o le pepe i totonu o lona manava; ‘ua fa‘atūmuina Elisapeta i le Agaga Pa‘ia. 42‘Ua ‘alaga fo‘i o ia ma le leotele, “ ‘Amu‘ia oe i fafine uma, ‘atoa ma lē o le a fānau mai ‘iā te oe! 43O ai lava a‘u ‘ua asiasi mai ai oe le tinā o lo‘u Ali‘i? 44Va‘ai oe, o le taimi lava na ‘ou fa‘alogo atu ai i lou leo, na osooso ai le pepe i lo‘u manava ‘ona o le fiafia. 45‘Ua fa‘amanuiaina oe ‘ona ‘ua e talitonu, o le ‘upu a le Ali‘i ‘iā te oe e fa‘ataunu‘uina lava.” 46‘Ona fai ane lea o Maria: “ ‘Ua vivi‘i a‘e lo‘u loto i le Ali‘i, 47‘ua fiafia lava lo‘u agaga i le Atua lo‘u Fa‘aola, 48auā ‘ua manatu mai o ia ‘iā te a‘u lana ‘au‘auna fa‘atauva‘a. E amata mai nei ‘ona fa‘a‘amu‘ia mai tagata uma ‘iā te a‘u, 49‘ona ‘ua faia e le Atua malosi mea silisili mo a‘u, e pa‘ia fo‘i lona suafa. 50‘Ua fa‘aalia lona alofa i ē e matata‘u ‘iā te ia, mai le isi tupulaga i le isi tupulaga. 51Na fa‘aloaloa atu lona ‘a‘ao malosi; ‘ona fa‘ata‘ape‘apeina ai lea o ē e fa‘amaualuluga ma a latou fuafuaga uma lava. 52Na fa‘amaulaloina e ia ali‘i sili, ‘ae fa‘aeaina ē e fa‘atauva‘a. 53Na fafagaina e ia ‘ia mā‘o‘ona i mea lelei ē sa fia ‘a‘ai, ‘ae fa‘amativaina ē e māumea. 54Na fesoasoani o ia i lana ‘au‘auna o Isaraelu, ‘ina ‘ua manatua lona alofa, 55e pei ‘ona fetalai mai o ia i o tatou tamā, ma fa‘aali mai lona alofa ‘iā Aperaamo ma lana fānau e fa‘avavau.” 56E tolu masina sa nofo ai Maria i le ‘āiga o Elisapeta, ‘ona fo‘i ai lea o ia i lona ‘āiga. 57‘Ua o‘o i le masina o Elisapeta, ‘ona fānau mai ai lea o lana tama tane. 58‘Ua fa‘alogo ona tuā‘oi ma ona ‘āiga ‘ua fa‘aalia e le Ali‘i lona agalelei tele ‘iā te ia, ‘ona ‘oli‘oli uma ai lea o i latou fa‘atasi ma ia. 59O lona valu o aso talu ‘ona fānau mai le tama, na ō mai ai i latou ‘ina ‘ia peritomeina le tama, ma fa‘aigoa o ia i le igoa o lona tamā o Sakaria. 60A ‘ua fai atu lona tinā, “ ‘Aua! Fa‘aigoa ‘iā Ioane.” 61‘Ona fai mai lea o i latou ‘iā te ia, “E leai se isi o lou ‘āiga e igoa i le igoa lenā.” 62‘Ona faia lea e i latou o ni fa‘ailoga, e fesili atu ai ia Sakaria i sona manatu. 63‘Ona mana‘omia lea e Sakaria ia avane se ma‘a tusi; ‘ona tusia ai lea e ia, “O le igoa o le tama o Ioane.” ‘Ona ofo uma ai lea o i latou. 64O le taimi lava lea na toe mafai ai ‘ona tautala Sakaria, ma ‘ua fa‘afetai ma vivi‘i atu i le Atua. 65‘Ona matuā fefefe ai lea o latou tuā‘oi ‘atoa ma ē sa nonofo i atu mauga o Iutaia. 66O i latou uma na fa‘alogo ai, na tau manatunatu pe i‘u i ni ā lenei tama; auā ‘ua ‘iā te ia le ‘a‘ao o le Ali‘i. 67‘Ua fa‘atūmuina lona tamā o Sakaria i le Agaga Pa‘ia, ‘ona vavalo ai lea o ia: 68“ ‘Ia fa‘afetaia le Ali‘i le Atua o Isaraelu! Auā ‘ua asiasi mai o ia, ma fa‘asa‘oloto ona tagata. 69Na fa‘atūina e ia le Fa‘aola malosi mo i tatou, mai le ‘āiga o lana ‘au‘auna o Tavita, 70fa‘apei ‘ona fetalai mai ai o ia i fofoga o ana perofeta pa‘ia. 71Na te lavea‘iina i tatou mai i o tatou fili, ma lima o ē e ita mai. 72Na fetalai mai o ia na te fa‘ailoa lona alofa na folafolaina i o tatou tamā, ma manatua lana feagaiga pa‘ia; 73na te fa‘ataunu‘uina lana tautoga ‘iā Aperaamo lo tatou tamā. 74‘Ina ‘ia fa‘atagaina e ia i tatou o ē ‘ua lavea‘iina mai lima o tatou fili, e ‘au‘auna atu ‘iā te ia ma le lē fefe, 75ma le pa‘ia ma le amiotonu i ona luma i aso uma o lo tatou ola. 76O oe le atali‘i, e ta‘ua oe o le perofeta a le Atua Silisili‘ese. Auā ‘e te muamua atu i luma o le Ali‘i, e sauni ona ala. 77E fa‘ailoa atu le fa‘aolataga i ona tagata, o le fa‘amāgaloina lea o a latou agasala. 78Auā ‘ona o le alofa mutimutivale o lo tatou Atua. O le ā fa‘asusulu mai ai e ia i o tatou luga le malamalama o lana fa‘aolataga, 79‘ina ‘ia fa‘amalamalama ai ē o nonofo i le pouliuli ma le ata o le oti, ma ta‘ita‘i i tatou i le ala o le manuia.” 80‘Ua tupu le tama, ma ‘ua mafaufau fa‘atagatamatua; sa mau o ia i le vao tu‘ufua, se‘ia o‘o i le aso na fa‘aalia ai o ia i tagata o Isaraelu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\