1 KƆRƐNTI SHIINBII 13

1Ɲyɛ wuu mɛ́ɛ ká shɛɛnre puni cè na yu, mà bâra Kile mɛ̀lɛkɛɛbii woore na mú, ná ntàannamagare ɲyɛ wuu zòmpyaagil'e mɛ, wuu jwumpe maha mpyi màhawaya. Li maha mpyi mu à jwo tɔɔnŋɔ, lire ɲyɛ mɛ yatinŋɛ wuu ɲyɛ na bwùun ɲùŋɔ kurugo. 2Kile mɛ́ɛ ká wuu pyi u tùnntunmii, karigii cyi à ŋwɔhɔ ke, maa wuu pyi wuu u jìni na cyire yige bɛ̀ɛnmpe na, maa ɲcèŋi shiŋi puni kan wuu á, ali wuu dániyaŋi fànhe mɛ́ɛ ká sàa ɲyaha fo na jìni na ɲaɲyi pyi yi i ŋkùni na yîri yi tatɛɛnyi i, ná ntàannamagare ɲyɛ wuu zòmpyaagil'e mɛ, wuu ɲyɛ yafyin mɛ. 3Wuu mɛ́ɛ ká wuu cyeyaayi puni táa fòŋɔfeebii na pi à tɛ̀gɛ na piye ɲwɔ caa, mà li táan wuy'á pi wuu kyérege Kirisita kurugo, ná ntàannamagare ɲyɛ wuu zòmpyaagil'e mɛ, lire sì yafyin ɲwɔ wuu na mɛ. 4Ntàannamagare ká mpyi ŋgemu i ke, urufoo lùuni maha bò, u maha kacɛnŋkii pyi sùpyire sannte na, ɲyipɛɛn ɲyɛ na mpyi u e mɛ, bwomɔ ɲyɛ na mpyi u e mɛ, yàmpeenɛ ɲyɛ na mpyi u e mɛ. 5Urufoo ɲyɛ na jyè ɲùzogoro karil'e mɛ, u yabiliŋi nàfan karigii kanni bà urufoo maha mpyi mɛ, urufoo ɲyɛ na mpyi lùfwuufoo mɛ, u ɲyɛ na wà nàvunɲjaga yare uye funŋ'i mɛ. 6Ntiimbaaŋi karigii ɲyɛ na urufoo funŋɔ tánge mɛ. Ŋka ntìiŋi karigii cyi maha u funŋke táan. 7U maha ɲcû uye na karigii puni i, u maha dá Kile na karigii puni i, u maha u sɔ̀nŋɔre taha karigii puni na, maa karigii puni kwú uye e. 8Ntàannamagare sì n‑sìi n‑kwɔ̀ mɛ, ŋka Kile tùnnture báaraŋi sí n‑pa n‑kwɔ̀, mpii pi ɲyɛ na shɛɛnre tabɛrɛ yu ke, lire sí n‑pa n‑kwɔ̀, ɲcèŋi u ɲyɛ wuu e ke, uru sí n‑pa n‑kwɔ̀. 9Yii li cè na wuu ɲyɛ a karigii puni cè mɛ. Wuu taceŋke ɲyɛ a pêe Kile tùnnture báaraŋi i mɛ. 10Ŋka Kile ká u báaraŋi fûnŋɔ canŋke ŋkemu i ke, wuu karigii nivunŋɔmbaagii sí n‑kwɔ̀. 11Tèni i wuu mpyi nàŋkocyɛɛre e ke, nàŋkocyɛɛre mpyi maha ɲaa wuu jwumpe ná wuu sɔ̀nŋɔŋkanni ná wuu karigii kàanmucyaŋkanni i. Ŋka wuu à pa lyɛ ke, wuu à lire puni ɲwɔ yaha. 12Numɛ, wuu ɲyɛ na karigii ɲaa na ɲcwúu mɛ, li na ɲyɛ mu à jwo bà wà maha uye wíi dùba e mɛ. Canŋa na ma, wuu sí raa karigii ɲaa raa ɲcwúu. Numɛ wuu taceŋke ɲyɛ a pêe mɛ, ŋka kuru canŋke, bà Kile à wuu cè feefee mɛ, amuni wuu sí n‑pa Kile karigii yyaha cè. 13Ɲyɛ kapyaa taanre cyi ɲyɛ, cyire sì n‑sìi n‑kwɔ̀ mɛ, cyire cyi ɲyɛ: dániyaŋi ná sɔ̀nŋɔre tatahage ná ntàannamagare, ŋka nde li ɲyɛ cyi puni nimbwooni ke, lire li ɲyɛ ntàannamagare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\