2 KƆRƐNTI SHIINBII 4

1Kile à ɲùɲaara ta wuu na, maa ŋge báaraŋi le wuu cye e. Lire e sàage ɲyɛ na jyè wuu e mɛ. 2Wuu à numpire karigii puni ɲwɔ yaha, ɲùzogore na ntaa cyire ɲcyiimu i ke. Wuu ɲyɛ na nàɲwɔhɔrɔ pyi mɛ, wuu mú ɲyɛ na Kile Jwumpe labali na yu mɛ, sèeŋi wuu ɲyɛ na fíniŋi na yu, bà sùpyire puni si mpyi si jà li cè piye e na wuu na ɲyɛ sèeshiin mɛ. Kile u ɲyɛ wuu shɛ̀rɛfooŋi cyire karigil'e. 3Lire ná li wuuni mú i, Jwumpe Nintanmpe wuu ɲyɛ na yu ke, puru ká nta pu ɲyɛ a fíniŋɛ mɛ, mpii pi ɲyɛ kwùŋi kuni i ke, pir'á pu ɲyɛ amuni. 4Tire sùpyire ti ɲyɛ ti ɲyɛ Kile kuni i mɛ, Sitaanniŋi u ɲyɛ ŋge diɲyɛŋi ɲùŋufooŋi ke, ur'à ti yákilibii tò. Lire e Kirisita u ɲyɛ Kile nàɲjaŋi ke, Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na uru sìnampe cyêre ke, puru maha fíniŋɛ pi á mɛ. 5Wuu ɲyɛ na wuye kyaa yu yii á mà dɛ! Yesu Kirisita kyaa wuu ɲyɛ na yu, uru u ɲyɛ Kafooŋi. Wuu pi ke, wuu na báare yii á Yesu kurugo. 6Kileŋi u à jwo tèecyiini i na: «Bɛ̀ɛnmpe pu láha numpini na» ke, uru ninuŋi u à bɛ̀ɛnmpe le wuu zòmpyaagil'e, bà li si mpyi, Kile sìnampe pu ɲyɛ Yesu Kirisita yyahe e ke, wuu u puru cè mɛ. 7Ɲyɛ uru ɲcèŋi sèe wuŋi ɲyɛ wuu e, ali mà li ta wuu fành'à cyɛ́rɛ. Li ɲyɛ mu à jwo nàfuubwɔhɔ k'à le pworocwol'e bà li si mpyi si ɲcè na sífente kakyanhala woore ɲyɛ a fworo wuu e mɛ, ŋka Kile e t'à fworo. 8Kyaage shiŋi pun'à tɛ̀gɛ wuu na, ŋka wuu maha tafworoŋɔ ta. Wuu yákilibil'à wùrugo, ŋka sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga ɲyɛ a fô wuu na mɛ. 9Pi maha wuu kyérege, ŋka Kile à kwôro ná wuu e. Pi maha wuu bwùun na ɲcyáan, ŋka wuu maha yîri. 10Pi maha wuu caa raa bùu tèrigii puni i bà pi à Yesu bò mɛ, ŋka Kile maha wuu wwû bà sùpyire puni si mpyi si ɲcè na Yesu na ɲyɛ ɲyii na mɛ, na uru cye kurugo wuu ɲyɛ ɲyii na. 11Mà wuu yaha ɲyii na, wuu na ɲyɛ kwùŋi laage e tèrigii puni i Yesu kurugo bà sùpyire puni si mpyi si ɲcè na Yesu na ɲyɛ ɲyii na, maa fànhe kaan wuu cyeere fànha baa woor'á mɛ. 12Lire e wuu na ɲyɛ kwùŋi ɲwɔge e bà yii si mpyi si shìŋi sèe wuŋi ta mɛ. 13Y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Mii à dá Kile na, lire kurugo mii à jwo u mɛge na.» Wuu mú à dá u na, lire kurugo, wuu na u jwumpe yu. 14Wuu à li cè na Kile u à Kafooŋi Yesu ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ke, uru mú u sí wuu ɲɛ̀ ná Yesu i, si wuu ná yii bínni u yyahe taan. 15Ɲyɛ yii kurugo ɲcyii karigii pun'à nɔ wuu na, bà shinɲyahara si mpyi s'a bârali Kile kasinani ceveebii na, lire si fwùŋi niŋkanŋi pyi u ɲyaha, u mɛge si mpêe mɛ. 16Lire l'à sàage pyi ku ɲyɛ a jyè wuu e mɛ. Wuu cyeere fànhe mɛ́ɛ ká a ɲcyɛ́rɛŋi, là na bârali wuu múnahigii fànhe na canŋa maha canŋa. 17Yyefuge nimbileni i wuu ɲyɛ numɛ ke, kuru na wuu bégeli Kile sìnampe tɛgɛlɛ baa wumpe mɛɛ na, puru sì n‑kwɔ̀ mɛ. 18Sùpyaŋi maha yaayi ɲjemu ɲaa ke, wuu ɲyɛ na yire caa mɛ. Ɲje yi ɲyɛ wà ɲyɛ na yi ɲaa mɛ, yire wuu ɲyɛ na ɲcaa, ɲaha na yɛ yaayi sùpyaŋi maha ɲaa ke, yire sí n‑kwɔ̀; ɲje yi ɲyɛ wà ɲyɛ na yi ɲaa mɛ, yire ɲyɛ na ŋkwùu mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\