2 KƆRƐNTI SHIINBII 9

1Ɲyɛ wyɛ́rɛŋi yii ɲyɛ na bínnini si ntɛ̀gɛ Zheruzalɛmu shiinbii tɛ̀gɛ ke, ɲùŋɔ saha ɲyɛ mii i yà jwo yii á uru kyaa na mɛ. 2Ɲaha na yɛ funɲcɛnŋke ku ɲyɛ yii á uru báaraŋi mɛɛ na ke, mii à ku cè. Mii à yii mɛtanga yyere kuru kyaa na Masedoni dánafeebii shwɔhɔl'e. Mii à yi jwo pi á na mà lwɔ́ fo taɲjyee na, Akayi kùluni dánafeebil'à bégele si Kile wuubii tɛ̀gɛ Zheruzalɛmu i. Kuru funɲcɛnŋke ku ɲyɛ yii á ke, kur'à màban le pi shinɲyahar'e pi à ntɛ̀gɛŋi pyi sèl'e. 3Lire ná li wuuni mú i, mii sí mpii cìnmpyiibii tun yii yyére, ŋkèeŋi nimbwoŋi yii à ta ŋge wyɛ́rɛŋi kyaa na ke, uru kà mpyi laaga baa mɛ, pi i sà yii ta yii à bégele bà mii mpyi a yi jwo mɛ. 4Ná lire bà mɛ, Masedoni dánafeebii pìi ká shà ná mii i, mà sà li ta yii ɲyɛ a bégele mɛ, ku sí n‑pyi silege wuu á, ŋka yii wuuni cye sí n‑tòro. 5Lire e mii à li ɲya na mii à yaa mii i mpii cìnmpyiibii ɲáare, pi raa wá na yyaha na yii yyére, wyɛ́rɛŋi ɲwɔmɛɛni yii à lwɔ́ ke, pi i sà uru karigii cwɔɔnrɔ mà jwo mii u nɔ wani ke. Lire sí li cyêe na yii à u kan ná funŋɔ niŋkin i, mà ta fànha ɲyɛ a cyán yii na mɛ. 6Yii li cè na mu aha sùmashi nimpyigere nûgo, sùma nimpyigere mu maha ŋkwɔ̀n. Mu sí kà niɲyahawa nûgo, mu maha niɲyahawa kwɔ̀n. 7Pɛ̀rɛge shin maha shin à lwɔ́ uye funŋ'i si ŋkan ke, urufoo u kuru kan. U li pyi ná funntange e, l'àha mpyi mu à jwo fànha kyaa mɛ, ɲaha na yɛ shinŋi u à ŋkanŋi pyi ná funntange e ke, uru kyaa li maha ntáan Kile á. 8Síŋi na ɲyɛ Kile á si kacɛnŋkii shiŋi puni pyi yii á, bà yii si mpyi s'a yii màkwuɲwɔyaayi puni taa tèrigii puni i fo si shinɲyahara tɛ̀gɛ tɛgɛŋkannigii niɲyahagii na, 9bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i sùpyaŋi niɲcɛnŋi kyaa na mɛ na: «U maha fòŋɔfeebii kaan sèl'e, u cɛ̀nmpe ɲyɛ a sìi na ŋkwùu mɛ.» 10Kile u maha sùmashiŋi kaan faapyiŋ'á, maa yalyire kaan u á ke, uru sí yii cyeyaayi ɲyaha mú, bà pi sanmpii si mpyi s'a yaaya niɲyahaya taa yii á mɛ. 11Yii sí yaayi shiŋi puni ta, bà yii si mpyi s'a pi sanmpii kaan sèl'e tèrigii puni i mɛ. Lire ká mpyi, wyɛ́rɛŋi yii sí n‑kan wuu sà ŋkan ke, shinɲyahara sí fwù kan Kile á uru kyaa na. 12Uru wyɛ́rɛŋi yii sí n‑bínni ke, uru sí Kile wuubii wuuni ɲwɔ Zheruzalɛmu kànhe e. Lire kanni bà mɛ, li sí n‑pyi kaɲuŋɔ pi si fwù kan Kile á sèl'e. 13Pi aha uru ntɛ̀gɛŋi ta, pi sí Kile kêe, ɲaha na yɛ pi sí li cè na Jwumpe Nintanmpe p'à yyaha tíi ná Kirisita e ke, na yii à dá puru na, maa pu kurigii ɲaare, maa yii cyeyaayi táali sèl'e ná pi e, mà bâra sùpyire sannte na. 14Ɲwɔŋkanni na Kile à sàa ɲwɔ yii na ke, lire kurugo pi sí raa Kile ɲáare yii á, si yii kyaa táan piy'á sèl'e. 15Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, Kile à yabwɔhe ŋkemu kan wuu á mana, ná sùpya sì n‑jà yi yyaha jwo mɛ, wuu u pêe kuru kurugo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\