EBURU SHIINBII 1

1Tèecyiini i, Kile à jwo ná wuu tulyeyi i tooyo niɲyahaya ná pyiŋkannigii niɲyahagii na u tùnntunmpii cye kurugo. 2Ŋka ɲcyii tèrigii nizanŋkil'e, u à jwo ná wuu e u Jyaŋi cye kurugo, u à uru ŋgemu tìŋɛ mà pyi yaayi punifoo ke, uru cye kurugo Kile à yaayi puni dá. 3Uru u ɲyɛ Kile sìnampe bɛ̀ɛnmpe ná Kile nàɲjaŋi yabiliŋi. U jwumpe fànhe ɲyahaŋi cye kurugo, diɲyɛŋi yaayi pun'à yiye cû. Sùpyire kapegigii yàfaŋi kàntugo, u à kàr'a sà ntɛ̀ɛn nìɲyiŋi i Kile Siŋi Punifoo kàniŋɛ cyɛge na. 4Mɛge u à ta Kile á ke, bà kur'à fànha tò mɛ̀lɛkɛɛbii woge na mɛ, amuni u tayyéreg'à pêe mɛ̀lɛkɛɛbii woge na. 5Kile à têl'a jwo u mɛ̀lɛkɛŋi ŋgir'á na: «Mu u ɲyɛ mii Jyaŋi, niɲjaa mii à pyi mu Tuŋi» yɛ? U mú ɲyɛ a têl'a jwo mɛ̀lɛkɛŋi wà tufiige kyaa na: «Mii sí n‑pyi u Tuŋi, u sí n‑pyi mii Jyaŋi» mɛ. 6Ŋka u Jyaŋi u ɲyɛ yaayi puni ɲùŋɔ na ke, tèni i u sí núru uru tun diɲyɛŋi i ke, u sí n‑jwo: «Kile mɛ̀lɛkɛɛbii, yii puni pi a u pêre.» 7Ɲje y'à jwo mɛ̀lɛkɛɛbii kyaa na Kile Jwumpe Semɛŋi i ke, yire yi ɲyɛ: «Kile à u mɛ̀lɛkɛɛbii pyi kafɛɛgɛ, maa u báarapyiibii pyi na bɛ̀ɛnmɛ.» 8Ŋka Kile à yi jwo u Jyaŋi á: «Mu u ɲyɛ Kile, mu sí n‑kwôro ɲùŋufente e tèrigii puni i. Mpii ɲùŋɔ na mu ɲyɛ ke, mu à tíi pir'á. 9Ntìiŋi karigii cyi à táan mu á, ntiimbaaŋi karigii ɲyɛ a sàa táan mu á mɛ. Lire kurugo, e Kile! Mu u Kileŋi à mu cwɔɔnrɔ, maa mu pêe mà tòro mu fyèɲwɔhɔshiinbii taan, maa funntange sùguro mu ɲuŋ'i nùguntan sìnmɛ fiige.» 10Maa núr'à jwo: «Kafooŋi, mà lwɔ́ fo tasiige e, mu u à ɲìŋke dá, mu cyɛge k'à nìɲyiŋi yaa. 11Yire puni sí n‑pa n‑pînni, ŋka mu wi ke, mu sí n‑kwôro fo tèekwombaa. Yi puni sí n‑pa lyɛ bà vàanŋa maha lyɛ mɛ. 12Mu sí yi kûru bà sùpya maha vàanŋa kûru mɛ, yi sí n‑pa fáa bà sùpya maha u vàanndeŋɛ fáa mɛ. Ŋka mu wi ke, mu sí n‑kwôro ma lyempe e, mu canmpyaagii sì n‑kwɔ̀ mɛ.» 13Mɛ̀lɛkɛŋi ŋgi Kile à têl'a pyi: «Ta ma a pa ntɛ̀ɛn na kàniŋɛ cyɛge na, fo mii aha mu zàmpɛɛnbii pyi mu tooyi tatahage» yɛ? 14Mɛ̀lɛkɛɛbii ɲyɛ ɲaha shi yɛ? Múnaa yaaya kanna yi ɲyɛ yi yi Kile báaraŋi laage e. Nùmpanŋk'à bégel'a yaha mpiimu mɛɛ na ke, Kile à pi tun pi i mpa pire tɛ̀gɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\