EBURU SHIINBII 5

1Ɲyɛ Izirayɛli shiinbii shwɔhɔl'e, sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe maha ɲcwɔɔnrɔ, ku s'a sùpyire ná Kile shwɔ̀hɔŋi yaa. Kuru ku maha sùpyire yaayi niŋkanyi ná ti sárayi niŋgwuyi kaan Kile á, bà Kile si mpyi si ti kapegigii yàfa ti na mɛ. 2Sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe fànhe mú à cyɛ́rɛ, puru funŋke e, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a Kile kuni cè mɛ, mà bâra mpii pi à wurugo l'e ke, ku maha jà a pire tɛ̀gɛ ná lùtaanni i. 3Tire fànhaɲcyɛrɛre kurugo, bà ku maha sùpyire kapegigii yàfaŋi sárayi wwû mɛ, amuni ku maha yaa ku ku yabiliŋi wogigii sárayi wwû. 4Wà ɲyɛ na kuru mɛbwɔhe kaan uy'á mɛ, ŋka Kile yini li maha ku nɔ wà na, bà Arɔn wuun'à pyi mɛ. 5Amuni Kirisita wuun'à pyi. Uru bà u à uye pyi sáragawwuɲuŋufembwɔhe mɛ. U à ti pèente ta Kile á, uru ŋgemu u à jwo: «Mu u ɲyɛ mii Jyaŋi, niɲjaa mii à pyi mu Tuŋi» ke. 6Kile à jwo u á sahaŋki: «Mu à pyi tèrigii puni sáragawwuŋi Mɛlikisedɛki fiige.» 7Mà Yesu yaha ɲìŋke na, u mpyi a cè na Kile sí n‑jà uru shwɔ kwùŋi na. U à uye tîrige Kile á, maa mɛjwuuni dùrugo maa u ɲáare fànha na fo mà ɲyilwɔhe tîrige, ka Kile si u ɲarege shwɔ, ɲaha na yɛ u à uye tîrige. 8U mɛ́n'à sìi Kile Jyaŋi ke, u mpyi maha Kile ɲwɔmɛɛcunte taanni yyefuge cye kurugo. 9Kile à u pyi u à fûnŋɔ. Lire kurugo mpii pi à u ɲwɔmɛɛni cû ke, Kile à u pyi u à pire puni shwɔ fo tèekwombaa. 10Yii li cè na sáragawwuɲuŋufembwɔhe shiŋi u mpyi Mɛlikisedɛki ke, kuru shiŋi Kile à pyi u wi. 11Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, karii niɲyahagii na ɲyɛ wuu á mà jwo yii á puru kyaa na, ŋka cyi yyaha cèm'à pɛn yii á, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ na kyaa yyaha cìn'a ta mɛ. 12Numɛ mpyi a yaa li yii ta yii à pyi cyelentii, ŋka ali numɛ, pi saha na yii taanni Kile kuni karigii niɲcyiigii na. Yii na ɲyɛ mu à jwo pìnmpinɲyɛya. Jirimpe kanni yii ɲyɛ na ŋwɔre, ɲjyìŋi fànhe k'à ɲyaha ke, yii sì n‑jà uru lyî mɛ. 13Shinŋi u ɲyɛ na uye ɲwɔ caa ná jirimpe kanni i ke, uru na ɲyɛ pìnmpinɲyaga, u ɲyɛ a kacɛnnɛ cè a wwû kapil'e mɛ. 14Ŋka shinlyeebii pi maha fànhaɲyahaga yalyire lyî, pire yákilibil'à nɔ pi kacɛnnɛ cè a wwû kapil'e, ɲaha na yɛ pi à têe cyi na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\