EBURU SHIINBII 6

1Lire kurugo wuu àha ŋkwôro s'a núruli Kirisita kani kàlaŋi tasiige na mɛ. Wuu àha núru cyi sìi cyi tasiige e s'a ŋko: wuu wuu toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, karigii cyi maha kwùŋi nɔ sùpyaŋi na ke, wuu u cyire ɲwɔ yaha, wuu u dá Kile na mɛ. Cyeresɛɛge jyíŋkannigii ná cyeyi katahani sùpyaŋi na si jwó le u á, ná pyiŋkanni na Kile sí kwùubii ɲɛ̀, si pi sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e fo tèekwombaa ke, li saha ɲyɛ a nɔ wà si kàla kan wuu á mà yyaha tíi ná cyire e mɛ. Wuu a sì yyaha na, bà wuu si mpyi si Kirisita kuni karigii yyaha cè sèl'e mɛ. 3Kile ká ɲɛɛ, lire wuu sí n‑pyi. 4Lire l'à li ta mà kwôro na karigii niɲcyiigii taanni, lire ɲyɛ na ntɛ̀gɛ pyi mɛ. Pìl'à Kile bɛ̀ɛnmpe ta, ka Kile si ɲwɔ pi na, ka Kile Munaani si pi tɛ̀gɛ, ka pi i li cè na Kile jwump'à ɲwɔ, maa diɲyɛŋi nimpaŋi fànhe kà ta, maa núr'a fworo Kile kuni i. Pire saha sì n‑jà pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ mɛ. Li na ɲyɛ mu à jwo pi na Kile Jyaŋi kwòre cige na sahaŋki, maa sùpyire sannte pyi ti i u cyere. 7Ɲyɛ zànhe ká a ma sèl'e ɲìŋke ŋkemu na, ka ku yafaayi si ɲwɔ ku faafooŋ'á ke, lire maha li cyêe na Kile à jwó lwɔ́ kuru ɲìŋke na. 8Ŋka k'aha a ŋgure ná ɲyɛ̀pege kanni yige, kaɲwɔɔ ɲyɛ na mpyi ku na mɛ. Li ɲyɛ na mɔni mɛ, Kile maha kuru cyage láŋa, pi a sì ku súugo. 9Wuu na mpe puni yu, ŋka wuu ntàannamacinmpyiibii, wuu à li cè yii na ɲyɛ kuni niɲcɛnni i, ndemu i Kile sí yii shwɔ ke. 10Kile ɲyɛ kacɛnnɛcembaawa mɛ. Yii à ndemu pyi maa yii tàange cyêe u na u wuubii ntɛ̀gɛŋi cye kurugo mà lwɔ́ taɲjaa na mà pa nɔ niɲjaa na ke, u sì funŋɔ wwɔ̀ lire na mɛ. 11Ŋka wuu la ɲyɛ yii shin maha shin u uye waha u u jà a nɔ tɛgɛni na, nde na u à u sɔ̀nŋɔre taha ke, bà u si mpyi si lire ta mɛ. 12Wuu la ɲyɛ yii pyi sàafee mɛ. Yaayi ɲwɔmɛɛni Kile à lwɔ́ ke, mpii pi sí yire ta pi dániyaŋi ná piye zhiiliŋi kurugo ke, yii a pire pyimpe taanni. 13Kile à ɲwɔmɛɛni lwɔ́ Ibirayima á tèni ndemu i ke, u à kâa uye na, ɲaha na yɛ u ɲyɛ a yaaga ta ŋkemu k'à fànha tò uye na mɛ. 14U à Ibirayima pyi: «Nàkaanna baa, mii sí jwó lwɔ́ mu na, si mu tùluge pêe sèl'e.» 15Ɲyɛ ka Ibirayima si Kile ɲyii cyán. Lire pyiŋkanni na, yaage ŋkemu ɲwɔmɛɛ Kile mpyi a lwɔ́ u á ke, u à kuru ta. 16Sùpyire ká a ŋko si ŋkâa, yaage k'à fànha tò ti na ke, kuru na ti maha ŋkâa si li cyêe na ɲje tir'à jwo ke, yire na ɲyɛ sèe, nàkaante puni maha ŋkwɔ̀. 17Yaayi ɲwɔmɛɛni Kile à lwɔ́ ke, mpii pi à yaa pi yire ta ke, Kile la mpyi si li cyêe pire na na uru ká ɲwɔmɛɛni ndemu lwɔ́ ke, lire ɲyɛ na fyìinni mɛ. Lire kurugo u à kâa. 18U à ɲwɔmɛɛni lwɔ́ wuu á, maa ŋkâa. Cyire kapyaagii shuunniŋi sì n‑kɛ̂ɛnŋɛ mɛ, ɲaha na yɛ Kile ɲyɛ na fini mɛ. Lire e ke wuu pi à u pyi wuu taŋwɔhɔge ke, wuu wuye waha, ɲaha na yɛ ɲwɔmɛɛni u à lwɔ́ wuu á ke, wuu à tɛ̀ɛn ná l'e, u sí li yige li kuni i. 19Tire sɔ̀nŋɔre tatahage ku ɲyɛ wuu á ke, kuru na ɲyɛ mu à jwo tɔɔnmɛɛgɛ, ŋkemu k'à wuu yal'a pwɔ Kile na ke. Kuru tɔɔnmɛɛge maha bage táataa vàanŋke jyiile ná wuu e maha ŋkàre Kile tatɛɛnge e. 20Wani Yesu à fyânha a jyè wuu yyaha na wuu ntɛ̀gɛŋi kurugo. U à pyi Mɛlikisedɛki fiige sáragawwuɲuŋufembwɔhe fo tèekwombaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\