YUHANA 15

1Ka Yesu si núr'a jwo: «Mii u ɲyɛ ɛrɛzɛn cige sèe woge, mii Tuŋi u ɲyɛ ku faafooŋi. 2Ŋkéŋɛ maha ŋkéŋɛ ku ɲyɛ mii na, ku sí ɲyɛ na yasɛrɛ pyi mɛ, u sí kuru kwɔ̀n n‑wà. Ŋka ŋkéŋɛ maha ŋkéŋɛ ku ɲyɛ mii na, marii seni ke, u sí kuru bînni, là s'a bârali ku zeŋi na. 3Kàlaŋi mii à kan yii á ke, uru kurugo yii à fíniŋ'a kwɔ̀ Kile yyahe taan. 4Yii tɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e, mii sí n‑tɛ̀ɛn ná yii e mú. Ɛrɛzɛnŋi ŋkéŋke sì n‑jà n‑se ná ku ɲyɛ a ta cige na mà yɛ. Amuni yii ɲyɛ, ná yii ɲyɛ a tɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e mɛ, yii sì n‑jà yafyin pyi Kile a mɛ. 5Mii u ɲyɛ ɛrɛzɛn cige, yii pi ɲyɛ ku ŋkéɲyi. Ŋgemu ká ntɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e, ka mii i ntɛ̀ɛn urufoo woge e ke, urufoo sí raa kacɛnŋii niɲyahagii pyi Kile á. Mii aha mpyi mii ɲyɛ ná yii e mɛ, yii sì n‑jà yafyin pyi Kile á mɛ. 6Ŋgemu ká mpyi u ɲyɛ a ɲɛn'a tɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e mɛ, urufoo sí n‑wà cyíinŋi na, bà ɛrɛzɛnŋi ŋkéɲyi maha ŋkwɔ̀n a wà mɛ. Yi sí n‑waha, pi sí yi lwɔ́ n‑wà nage e. 7Yii aha ntɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e, ka mii jwumpe si ŋkwôro yii funŋ'i, kyaa maha kyaa yii na ɲcaa ke, yii aha lire ɲáare, li sí n‑pyi yii á. 8Yii aha kacɛnŋii niɲyahagii pyi Kile á, lire li sí li cyêe na yii ɲyɛ mii cyelempyii. Lire e mii Tuŋi mɛge sí n‑pêe. 9Bà mii kyal'à táan na Tuŋi á mɛ, amuni yii kyal'à táan mii á. Yii tɛ̀ɛn mii tàange e. 10Yii aha a mii toŋi kurigii ɲaare, yii sí n‑kwôro mii tàange e, bà mii à na Tuŋi wuŋi kurigii ɲaara maa ŋkwôro u tàange e mɛ. 11Mii na mpe puni yu bà funntange ku ɲyɛ mii i ke, kuru si mpyi si yii ɲî mɛ. Lire e yii funntange sí n‑fûnŋɔ. 12Mii toŋi u ŋge: yii yiye kyaa táan yiy'á, bà yii kyal'à táan mii á mɛ. 13Mà ma múnaani kan kwùŋ'á ma ceveebii kurugo, tàange sì n‑tòro kuru na mɛ. 14Nde mii à jwo yii á ke, yii aha a lire pyi, lire e yii sí n‑pyi mii cevee. 15Mii saha sì raa yii yiri na báarapyii mɛ, ɲaha na yɛ báarapyiŋi sì n‑jà u kàfooŋi karigii puni cè mɛ. Ŋka mii à yii pyi na ceveebii, ɲaha na yɛ kyaa maha kyaa mii à ta na Tuŋi á ke, mii à yii kâla cyire puni na. 16Yii bà pi à mii cwɔɔnrɔ mà dɛ! Ŋka mii u à yii cwɔɔnrɔ mà pyi tùnntunmii, yii raa báare Kile á, u u mpyi báara ŋgemu tɔ̀ɔnŋi u ɲyɛ u sì n‑kwɔ̀ mɛ. Lire pyiŋkanni na, yii aha kyaa maha kyaa ɲáare mii Tuŋi á ná mii mɛge e ke, u sí lire kan yii á. 17Nde mii na ɲcaa yii á ke, lire li ɲyɛ yii yiye kyaa táan yiy'á.» 18«Yii kyaa ká mpɛn diɲyɛ sùpyir'á, yii li cè na mii kyal'à fyânha a pɛn pi á. 19Yii ná diɲyɛ sùpyire n'a mpyi niŋkin, yii kyaa mpyi na sí n‑táan pi á, ɲaha na yɛ yii mpyi na sí n‑pyi pi á. Ŋka yii saha ɲyɛ pi á mɛ, mii à yii cwɔɔnrɔ pi shwɔhɔl'e. Lire kurugo yii kyal'à pɛn pi á. 20Jwumpe mii à fyânha a jwo yii á ke, yii funŋke cwo puru na na báarapyiŋi sì n‑jà n‑pêe n‑tòro u ɲùŋufooŋi na mɛ. Ná pìl'à mii kyérege, pìi sí yii kyérege mú. Ná pìl'à ɲɛɛ mii jwumpe na, pìi sí ɲɛɛ yii wumpe na mú. 21Ɲyɛ cyire karigii puni sí n‑pyi yii na mii mɛge kurugo, ɲaha na yɛ ŋge u à mii tun ke, pi ɲyɛ a uru cè mɛ. 22Mii n'a mpyi mii ɲyɛ a pa maa jwo ná pi e mɛ, làwwugo mpyi na sì n‑jà n‑cyán pi na mɛ. Ŋka numɛ tashwɔgɔ ɲyɛ pi na mɛ. 23Mii kyal'à pɛn ŋgemu á ke, mii Tuŋi kyaa mú à pɛn urufol'á. 24Karigii cyi à sìi sùpya sàha cyi pyi a ɲya mɛ, kàmpyi mii mpyi a cyire pyi a cyêe pi na mɛ, pi kapegigii yoge sàha mpyi na sì n‑jà n‑kwɔ̀n pi na mɛ. Ŋka numɛ, pi mɛ́n'à cyi ɲya ke, lire ná li wuuni mú i, pi à mii ná Tufooŋi kyaa pɛn piy'á. 25Lire pyiŋkanni na, ɲje yi mpyi a sémɛ pi Kile Jwumpe Semɛŋi i na “Pi à mii kyaa pɛn piy'á ɲùŋɔ baa” ke, yir'à fûnŋɔ. 26Ɲyɛ Tɛgɛfooŋi mii sí n‑tun yii á, si ɲjîri Tufooŋi yyére ke, uru u ɲyɛ Kile Munaani, li maha sèeŋi yu. L'aha mpa, li sí raa mii kyaa yu sùpyir'á. 27Yii mú sí raa mii kyaa yu sùpyir'á, ɲaha na yɛ mii ná yii na ɲyɛ siɲcyan fo mii karigii tasiige e.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\