MARIKA 16

1Ɲyɛ canŋɔŋk'à tòro ke, Magidala Mariyama ná Yakuba nuŋi Mariyama ná Salomɛ, ka pire mú taanre si ŋkàr'a sà sìnmɛ nùguntanga wumɔ shwɔ si ntɛ̀gɛ Yesu buwuŋi tìri. 2L'à pyi cibilaage canɲcyiige ɲyɛ̀sɔɔge na. Tèni i pi à nɔ kafaage fanŋke na ke, canŋa ɲyiini mpyi na fwore. 3Pi niŋkaribii mpyi na ŋko piy'á: «Jofoo u sí n‑pa kafaabwɔhe kùuŋkuu n‑láha wuu á fanŋke ɲwɔge na yɛ?» 4Pi à ta naha pi ɲyiigii yîrige ke, ka pi i kafaabwɔhe ta k'à kùuŋkul'a lwɔ́ fanŋke ɲwɔge na. 5Pi à nɔ wani ke, maa jyè fanŋke e, mà nàɲjiiwe ɲya u à vàanvyinge le, mà tɛ̀ɛn kàniŋke na, ka cyeebii si fyá sèl'e. 6Ka nàɲjiiŋi si pi pyi: «Yii àha vyá mɛ. Nazarɛti Yesu pi à kwòro cige na ke, uru yii na ɲcaa la? U à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, u ɲyɛ naha mɛ. Yii u buwuŋi tasinnage wíi. 7Yii sà yi jwo Pyɛri ná cyelempyiibii sanmpil'á “U à kàr'a sà yii sige Galile kùluni i. Yii sí sà u ɲya wani, bà u à fyânha a yi jwo a yaha mɛ.”» 8Ɲyɛ ka cyeebii si fê a fworo fanŋke e. Pi puni mpyi a fyá fo na ɲcyɛ̂ɛnni. Li funmpɛɛnr'à pi pyi pi ɲyɛ a ɲɛn'a yaaga jwo sùpya á mɛ. [ 9Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i cibilaage canɲcyiige ɲyɛ̀sɔɔge na ke, Magidala Mariyama na u à fyânha a uye cyêe, ŋge e Yesu à jínabii baashuunniŋi kɔ̀r'a yige ke. 10Ka uru ceeŋi si ŋkàr'a sà yi jwo Yesu fyèɲwɔhɔshiinbil'á. Pi mpyi a tɛ̀ɛn yyetanhare e, marii myahigii súu. 11Ŋka tèni i pi a lógo na Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, na u wá ɲyii na, na Mariyama à u ɲya ke, pi ɲyɛ a sàa dá mɛ. 12Lire kàntugo Yesu à uye kɛ̂ɛnŋ'a cyêe u fyèɲwɔhɔshiinbii pìi shuunni na mà pi yaha pi i ŋkɛ̀ɛge sige e. 13Ka pire si núr'a pa yi jwo pi sanmpil'á, ŋka pire mú saha ɲyɛ a dá mɛ. 14Kàsanrage na, Yesu à uye cyêe u cyelempyiibii kɛ ná niŋkinŋi na mà pi yaha pi i lyî. U à pi faha pi dánabaare na, ɲaha na yɛ mpii pi à u ɲya u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, maa mpyi ɲyii na ke, u cyelempyiibii ɲyɛ a ɲɛn'a dá pire jwumpe na mɛ. 15Puru ɲwɔhɔ na, ka Yesu si pi pyi: «Yii a sì diɲyɛŋi ɲùɲyi puni na, yii s'a Jwumpe Nintanmpe yu sùpyire pun'á. 16Ŋgemu ká dá pu na, maa batize ke, urufoo sí nùmpanŋa ta, ŋka shin maha shin u à pu lógo, maa mpyi u ɲyɛ a dá pu na mɛ, Kile sí urufoo tùn. 17Mpii pi à dá mii na ke, pire sí raa kakyanhala karigii ɲcyiimu pyi ke, cyire cyi ɲyɛ: pi sí raa jínabii kɔ̀re, pi sí raa yu shɛɛnre tabɛr'e, 18pi sí raa wwòobii cwôre, ŋka pi sì raa yaage pyi pi na mɛ. Pi mɛ́ɛ ká bàha bya, ku sì n‑jà kapii pyi pi na mɛ. Pi sí raa cyeyi tare yampii na, s'a Kile ɲáare pi na pi raa ɲcùuŋi.» 19Kafooŋi Yesu à puru jwumpe puni jwo a kwɔ̀ ke, ka Kile si u kò a dùrugo nìɲyiŋi na, ka u u sà ntɛ̀ɛn Kile kàniŋɛ cyɛge na. 20Ɲyɛ ka u cyelempyiibii si ŋkàr'a sà a Jwumpe Nintanmpe yu cyeyi puni i. Kafooŋi mpyi maha pi tɛ̀re báaraŋi puni i, kakyanhala karigii pi mpyi maha mpyi Yesu mɛge na ke, cyire mpyi maha fànha kaan pi jwump'á, mà li cyêe na sèe wi.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\