MACWO 28

1Ɲyɛ canŋɔŋk'à tòro ke, cibilaage canɲcyiige ɲyɛ̀sɔɔge na, Magidala Mariyama ná Mariyamaŋi sanŋ'à pa mpa fanŋke wíi. 2Ka ɲìŋke si mpâl'a cyɛ̂ɛnnɛ sèe sèl'e. Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà mpyi a yîri nìɲyiŋi na, maa ntîg'a pa kafaabwɔhe kùuŋkul'a láha a yaha ŋkere na, maa ntɛ̀ɛn ku na. 3U mpyi na ɲî kileɲini bɛ̀ɛnmpe fiige, u vàanɲyi mú s'à fíniŋɛ weewee. 4Ka saɲcwɔnsigibii si fyá na ɲcyɛ̂ɛnni, fo mà sà ɲcírige. 5Ka mɛ̀lɛkɛŋi si jwo cyeebil'á: «Yii àha raa fyáge mɛ. Yesu pi à kwòro cige na ke, mii à li cè na uru yii na ɲcaa. 6U ɲyɛ naha mɛ, u à ɲɛ̀ bà u mpyi a yi jwo mɛ! Yii u buwuŋi tasinnage wíi! 7Numɛ, yii a sì fwɔfwɔ, yii i sà yi jwo u cyelempyiibil'á na “U à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. U à kàr'a sà yii sige Galile kùluni i. Yii sí sà u ɲya wani.” Yire yi mpyi mii á, mii u jwo yii á.» 8Ka pi fyagara wuubii ná funntanga wuubii si fê a yîri fanŋke na, na fî na ŋkɛ̀ɛge fwɔfwɔ si sà yi jwo Yesu cyelempyiibil'á. 9Ka Yesu si mpâl'a pi ɲùŋɔ bɛ̂ mà pi yaha kuni na, maa pi shɛ́ɛre. Ka pi i file u na, maa niŋkure sín, maa u cû tooyi na, maa u pêe. 10Ka Yesu si jwo: «Yii àha raa fyáge mɛ. Yii a sì, yii sà mii cìnmpyiibii pyi na pi a sì Galile kùluni i. Wani pi sí sà mii ɲya.» 11Mà cyeebii yaha kuni na, sòrolashiibii pi mpyi na fanŋke kàanmucaa ke, ka pire pìi si jyè kànhe e, mà sà yi puni yyaha jwo Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebil'á. 12Ka sáragawwuubii ɲùŋufeebii si wwɔ̀ ná Yahutuubii kacwɔnribil'e, maa jwo a bɛ̂ li na, maa wyɛ́rɛɲyahaga kan sòrolashiibil'á, 13maa jwo: «Yii a yi yu yii a ntùuli na u cyelempyiibil'à pa numpilage e, mà pa u buwuŋi yû, mà yii yaha ŋɔɔmpe na. 14Fànhafooŋi ká yire lógo, wuu sí n‑jà yi cwɔɔnrɔ ná u e, bà yii si mpyi si shwɔ kyaage na mɛ.» 15Ka pi i wyɛ́rɛŋi lwɔ́, maa li pyi bà pi à yi jwo pi á mɛ. Ka puru jwumpe si ɲcaala Yahutuubii shwɔhɔl'e fo mà pa nɔ niɲjaa na. 16Ka cyelempyiibii kɛ ná niŋkinŋi si ŋkàre Galile kùluni i. Yesu mpyi a ɲàŋke ŋkemu kyaa jwo pi á ke, ka pi i sà dùgo kuru na, mà u ta wani. 17Pi à sà u ɲya ke, maa u pêe, ŋka pi pìi funyɔ mpyi na pi kyáali. 18Ka Yesu si file pi na, maa pi pyi: «Nìɲyiŋi ná ɲìŋke síŋi pun'à kan mii á. 19Lire e yii a sì yii sà supyishiŋi puni pyi mii cyelempyii, yii s'a pi batizeli Tufooŋi ná Jyafooŋi ná Kile Munaani mɛge na, 20yii raa pi taanni karigii puni mii à jwo a waha yii á ke, cyire na. Mii na ɲyɛ ná yii e canŋa maha canŋa fo si sà nɔ diɲyɛŋi tèekwooni na.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\