1 Kōōriintō 8

1Kany, baa, āmwoowook ng'ālyoo kurubta keey banyeechaa /kēēsooytoochinē tukuuk choo /kēēkusē. Kubooyiit man, kiinkētē :tukul kule kēēboontē kiirnātēēt kurubta keey āk tukuuchoo. Nteenee chiito nyēē kāsē kule boonto kiirnātēēt, kung'āsē keey, nto nyoo chāmē biiko alak, kōōtitiirē :nyoo chuut. 2Nto chiito nyoo yibē keey kule inkētē kiito ake, ku -mēēnkētē kiyoo kuu wōloo kātāmāchāktōōs kōōnkētito. 3Nteenee, chiito nyoo chāmē Yēyiin, kuchāmtooy :Yēyiin kule nyeenyii. 4Kunyi, kurubta keey āk banyeechaa /kēēsooytoochinē tukuuk chēē /kēēkusē, āmwooyē kule mā kiy :tukuuchoo ām kōōrēēt. Māmii :Yēyiintēēt ake, nteenee akeenke :Yēyiin nkit! 5Ānkoo chaang' :tukuuk barak nto wōlēēb ng'wēny chēē kutunkyinē :biiko alake kule yēyiintēēng'waa nto mokorēēnikwaa, 6kiinkētē :acheek kule akeenke :Yēyiin. Nyooto ku Baaba nyoo kitoowu kiy ake tukul ānkēēminyē sikēēkoonyitē inee. Akeenke :Mokoryoontēēt. Nyooto ku Yēēsu Kiriistō nyoo kitoowunēē keey :kiy ake tukul ānkukōōnēēch soboonto. 7Mēēbērē inkētē :biiko tukul ng'aleechēēb manta. Tākumiitē :biikaab Yēyiin alake kōōsōōtē kule yoo kaam bany chēē /kakeesaayta tākubērē tōōs bo tukuuchoo /kēēkusē. Nto kuuyu iyēnchinē :bichooto ām kēēlto nyēē kuskus, kōōsōōtē kule tōōs ng'ōōkis yoo kaam banyeechaata. 8Yoo kakyaam āmit, nto kamakyaam, mēēbērē yēyēēch kēēlēēkityi Yēyiin. 9Ōriib keey! Ānkoo ōtyookootiin o-am banyeechaa, -mookany kuyēk :yooto kāānākuut /sikiiboot biiko choo mānāākich :kaakaaseeng'waa. 10Yoo mii :chiito nyēē kuskus :kaakaaseenyii kukāsook ō-āmē :akweek choo ōng'oomēch banyeechaa /kākēēsooytooy ōmiitē, oob, ō-āsānē kwaam :nkinee banyeechaata? 11Kunyoo, mākubot :ng'eetaabiya nyiitēnyi kimēēchinē Kāārārookiintēēt, ku kēēsākyi :ng'oomnānooning'woong'. 12Yoo kōōchoolwookēnchi mbo ng'eetaab koomēt ām kēēli, ānkōōmiitē ōsuusyoonē kāāyēnchinooyēēng'waa nyoo kuskus, ku kōōchoolwookēnchi Kiriistō. 13Kunyi, yoo ākoo yēyē :kiyēē ā-āmē mbo ng'eetaabiya kubootyo, ku kāmēētāwāā-āmē bēēny subak sukung'eet -mataayey ng'eetaabiya kōōsuuchi ng'ōōkis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\