Kolosaay 3

1Kunyi, kuuyu kyōōwut soboonto nyēē lēēl kuu yoo kiyey :Kiriistō, ōchēēng'ē kiyēē miitē Kaab Yēyiin wōloo miitē :inee kukēēbuurunēē āwutaab taay nyēbo Yēyiin. 2Māchāktōōs ōsōōtē tukuukaab Kaab Yēyiin āmōōwoonkyi kāāsōōtēywēēkwook tukuuk choo rubtooy keey āk soboontaab kōōrooni. 3Āmwooyē kuu nyooto kuuyu kiikubēk :soboonwēkwook choo kibo kēny ānkukōnōrootiin :soboonwēkwook choo leelach kuboonto keey Kiriistō ām wōlēē miitē :Yēyiin. 4Soboonng'woong' tukul ku Kiriistō. Yoo kēēyēēw ām lēbkēēyyēētaab Yēyiin makeekerkeyiitu inee. 5Kunyi, māchāktōōs ōtub kiy ake tukul nyoo rubtooy keey āk soboontaab kōōrooni kuu: Martaayeet, soboonto nyēē mā tiliil, muchas nyēbo bōōrwoonikwook, āk kāāsōōtēy chēē miyootēch. Otayee keey nkinee sooynānēēt, kuuyu yēyē :nyoo chii kookaasee keey tukuuk chēē boonto yoo kātēēkoosēē keey Yēyiin. 6Mākōōng'woonchi :Yēyiin biiko choo yēyē ng'aleechaa. 7Kyōōwuuyē :nkakweek nyooto yoo kitōōrubē ng'aleekaab soboontaab kōōrooni. 8Nto raat, osatee keey tukuuchoo. -Mōōnyēērchinē keey āmōō-āwēsyinē keey. -Mōōkāwōōtēnchinē keey, āmōōng'āloolēē keey nyēē miyaat, āmōōwiirunootē ng'al chēbo rōkōs. 9-Mōōbērbēērootē keey, kuuyu kyōōmētē kāāburng'woong' nyoo ki bo taay āk ātēbuutēkyii 10ankyoonam soboonto nyēē lēēl. Miitē :Yēyiin kōōlēēliitē kāāsōōtēywēēkwook okerkeyiitu inee. 11Mēēkutinyē ra kule ng'oo :ng'oo, yoo nyēē mā Yuutāyiin nto kā Yuutāyiin, nyēē imuraatanaat nto nyēē meemuraatanaat, soboyiin nto boontāyiin, nyēē motwooriin nto nyēē bāwu keey. Nteenee kiy ake tukul ku Kiriistō ānkuminyē āriitaab chii ake tukul. 12Kunyoo, kuuyu kookukweyaak :Yēyiin ōyēku cheechii chēē ōtiliilēch chēē chāmook, māchāktōōs ōriirēē alak, ōlēēliityinē keey moon, ōyibē keey ng'wēny, ōtālāyiitu, ānkōōlukuyē ng'al. 13Ōmuytoochinē keey ānkōōnyōōchinē keey kaat ām ng'ālyoo ake tukul nyēē kōōkuyēchi chiito :ake ake. Ōnyōōchinē keey kaat, kuu yoo kinyōōwook :Mokoryoontēēt nkakweek kaat. 14Nto ng'ālyoontēēt nyēē wōō miisin ku chamateet nyoo inoomtōōs :biiko kuyēk akeenke kuchurta. 15Okany kubāw :kaalyeetaab Kiriistō kāāsōōtēywēēkwook, kuuyu /kikēēkuurook ōyēku kiito akeenke ām kaalyaanaa ōbirchinē ākookoy Yēyiin kōōnkōy. 16Ōtēbtē ng'ālyoontēētaab Yēyiin miisin. Ōnēētiisyē, ānkōōyisu keey ām kiirnātēēt tukul. Ōsiltooy Yēyiin ōbirchinē inee kōōnkōy ām tyēēnwookik chēē makerkeey ākoo ām tyēēnwookik chēē ōnyōōrunēē Tāmirmiryēēt. 17Nto yoo ōmwooyē ng'ālyoo nto yoo ōyēyē kiy, māchāktōōs ōmwooyē ānkōōyēyē ām kaayneetaab Mokoryoontēēt Yēēsu ānkōōbirchinē Baaba Yēyiin kōōnkōy kubununēē inee. 18Ōywēyē :akweek kooruuk saanikwook, kuuyu kēēlto nyooto nyēē mākwook :Mokoryoontēēt. 19Nto nkakweek murēnik ku mākwook ōchāmē kooruukwook nyēē -mōōwusē. 20Nto akweek lēēkōōk māchāktōōs ōywēyē sikiikwook ām keel ake tukul. Yoo ōyēyē kuu nyooto, ōng'ērēēchē Mokoryoontēēt. 21Nto nkakweek sikiik -mōōwusē lōkōkwook, kuuyu yoo kooyey kuu nyooto kōōbānoonē keey :lōkōchoo. 22Nto akweek motwoorik, māchāktōōs ōkāsyinē mokorēēnikwook ām kōōrooni ām keel ake tukul. -Mōōyēyē kuu nyooto baateey yoo kāsook soong'ereech icheek, nteenee ōyēyē ām mooyēēt akeenke, kuu yoo ōkoonyitē Mokoryoontēēt. 23Yoo ōyēyē kiito ake, ōyēyē ām mooyēēt akeenke, kuuyu nyēē ōmiitē ōyēchinē yiisyoonoo ku Mokoryoontēēt mēēbērē biiko. 24Māchāktōōs ōnkēt kule mākurōōbwook :Mokoryoontēēt kiy nyēē mākutuwēnēēnook. Mokoryoontēēt Kiriistō nyiitēnyi ōmiitē ōyēchinē yiisyooni. 25Chii ake tukul nyoo yēyē kiy nyēē miyaat, +/mākēēyēchi nyēē wuu nyooto. Māchāmē :Yēyiin chiito ake kusiir ake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\