Ēfēēsō 6

1Nto akweek lēēkōōk, māchāktōōs ōywēyē sikiikwook, kuuyu ng'ālyoo :nyoo nyēē mākwook :Yēyiin. 2Mwooyē :siruutēk kule, "Ikoonyit kōōn āk koomēt." Kiruutyēēt :nyiitēnyi nyēbo taay nyēē tinyē tuwēnto, kuuyu kitas taay :Yēyiin kumwooyē kule, 3"Siiminy nyēē karaam ām kōōrēēt ākoy kāāliloon." 4Nto akweek mbo kwaaniitaab lēēkōōk, māmāchāktōōs ōwusē lōkōkwook, nteenee ōnēētē ātēbuutēk chēē rubtooy keey āk Mokoryoontēēt. 5Nto akweek motwoorik, māchāktōōs ōkāsyinē mokorēēnikaab wōlēēb ng'wēny. Ōywēyē ām mooyēēt akeenke kuu wōloo ōywēytooy Kiriistō. 6-Mōōywēyē sōō baateey kule sukuchamaak yoo kakasaak, nteenee ōywēyē kuu wōloo ōywēytooy Kiriistō, ōyēyē ām moonikwook kiyēē māchē :Yēyiin. 7Ōyēyiisyē ām mooyēēt akeenke kuu nyēē ōmiitē ōyēchinē Yēyiin yiisyoonoo āmēēbērē kule ōmiitē ōyēchinē biiko. 8Āmwooyē kuu nyooto, kuuyu ōnkētē kule mākutuwēn :Yēyiin chii ake tukul ām kāroomnyo ake tukul nyēē kayey ānku motwooriin :chiichoo, ee, nto ku nyēē bāwu keey. 9Nto nkakweek mokorēēnik, māchāktōōs ōnāmē motwoorikwook ām kēēlto nyēē karaam. -Mōōlyōōlchinē kuuyu ōnkētē kule nyoo Mokoryoontēēng'waa icheek ku Mokoryoontēēng'woong' nkakweek :nyooto ānku inee :nyoo miitē Barak. Māchāmē :inee chiito ake kusiir ake. 10Ng'ālyoontēēt nyēē āwoong'tēē ku kule, ōnyōōru nkuruuk kukwoonēē wōloo mii :Yēyiin nyoo boonto kāāmuukēywēēk. 11Onam kariikaab booryēēt chēbo Yēyiin sukung'eet oyeetee keey ām wōlēē mii kēntooyiisyēētaab Kibrōkōsyoontēēt. 12Mā bo :booryoonoo kule /kiitaata koroti. Nteenee kēēmiitē kēēbooryēē bāytooyik, kāāntōōyik alak chēbo kāāmuukēywēēk, kāāyyoong'ikaab kōōroonēēb mēēnān āk nkuruukaab tāmirmirook chēē miyootēch ām kōōrēēt barak. 13Kunyoo, onam kariikaab booryēēt bo Yēyiin kuyem, sukung'eet ōyēētu ām yoo yitu :bēsyoonoo chōōnii bo rōkōs, si nto yoo !kōō-āmu booryēēt, ku māchāksē tōōtitirootiin. 14Ōchōb keey ōyēku biich chēē ōmwooyē ng'al chēbo man, kuu yoo rātē keey :chii nyēbo lukēēt yoo māchē kuwo booryēēt. Oluumee keey churtaayeet sōōriibēē keey kuu yoo iluumēē keey :chii karneet wōlēēb teket yoo wēētii booryo. 15Oluumee keey mbo lōkōōywēk chēē kāroomēch choo yibu kaalyeet sukung'eet ōyyoong'unēē yooto kuu yoo iluumēē keey :chii kwēyōōn kērēēnkōōy. 16Nto subak, onam kaakaaseet kuyēk :nyooto loong'eet nyēē ōyēētēē keey ām kootyēk tukul choo bo ng'woonēēt choo mwooku :Kibrōkōsyoontēēt kuu yoo yēētēē keey :chii loong'eet ām booryo. 17Ōriibē mētēwookwook sōōsōōtē kurubta keey wōlēē kiiraraaktaak :Kāārārookiintēēt kuu yoo iloochē :chii nyēbo lukēēt kuutwēēt sukukērēktēē mētinyii. Onam ng'ālyoontēētaab Yēyiin sōō-āmēē booryēēt kuu yoo nāmē :chii chōōkiit yoo wēētii booryo. 18Ōyēyē ng'aleechu tukul ōsooyē Yēyiin kuyēētyēēchook. Ōsooyē kibtaman ām Tāmirmiryēēt. Ām ng'ālyoontooni ku māchāktōōs ōchōbē keey -mookany kubēk :moonik. Ōsoochinē biikaab Yēyiin tukul ākookoy. 19Ōsoowoo nkanii ānyōōru ng'aleek chēē āmwooyē saamuuch ābooru nyēē māmii :muyāt kiyēē iyeelaat kurubta keey āk lōkōōywēk chēē kāroomēch. 20Arataat :anii, kuuyu āwuuyē kāāyookiin nyēē ā-āmtooy lōkōōywēchoo kāroomēch. Osaay kule āmwoowu ng'aleechaa nyēē māmii :muyāt kuu wōloo māchāktōōs amwaayte. 21- 22Āmiitē āyooku Tukiikō kuchō wōlēē ōmiitē. Ng'eetaabiya nyēē chamaat :inee ānku nyēē /kiikoosēē keey kubo yiisyēētaab Mokoryoontēēt. Mākumwoowook lōkōōywēk tukul chēē rubtooy keey āk anii sōōnkēt :nkakweek wōlēē āwuuyē :anii āk kiyēē āyēyē ānkumwoowook wōlēē kēēwuuyē :acheek tukul ānkōōtitiirook. 23Ōtēbtē :akweek mbo ng'eetaabiya kaalyeet. Kuyēētyēēchook :Baaba Yēyiin āk Mokoryoontēēt Yēēsu Kiriistō sōōchāmē keey, ānkōōkoosēē keey inee. 24Kōōbēruurākiis :biiko tukul choo chāmē Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō ām chamateet nyēē mābēku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\