1 Johanisi 3

1Dee sëmbë o, de ta kai u Masa Gadu mii e. Nöö sö a dë. U da mii fëën tuu. Wë nöö ee u ta tja di në taa u da Gadu mii, nöö nëën da Masa Gadu lobi u te na soni nö? Ma nöö dee sëmbë dee an sabi Masa Gadu, de an sa sabi soni fuu. Biga ee ja sabi soni fu wan tata, nöö ja o sabi soni fëën mii tu. 2Wë dee lobi mati u mi dë, fa u dë aki u da miii u Masa Gadu tuu. Nöö wa sabi fa woo dë eti e. Ma u sabi nöö taa te a o ko nöö u seei wojo o si ën kumafa a dë, nöö woo tooka ko kuma hën seei. 3Nöö ee u dë ku di mëni aki, nöö woo ta biinga u hogi musu kumutu a u hati, fuu ko dë limbolimbo kumafa Masa Jesosi seei dë limbolimbo. 4Biga di sëmbë di ta du hogi, nöö hën ta booko dee wëti u Masa Gadu. Biga hogilibi hën ta booko wëti. 5Ma nöö u sabi taa Masa Jesosi bi ko a di goonliba aki u ko paka puu hogi a u liba da u. Fa Masa Jesosi sai dë, dee mii, na wan piki sundju seei dë nëën hati e. Hii ën hati tuu dë limbolimbo, biga an du hogi wan daka. 6Fëën mbei ee i ku Masa Jesosi nama ko di wan, nöö ja o sa ta libi hogilibi nöömö. Biga di sëmbë di ta libi sö an sabi Masa Jesosi. An ta fusutan soni fëën möönsö. 7Wë nöö un dee mii dë, un haika e. Wan mbei sëmbë ganjan unu. Biga di sëmbë di ta libi leti kumafa Masa Gadu kë, hën da bumbuu sëmbë kuma Masa Jesosi Keesitu. 8Ma ee wan sëmbë libi an ta kai ku Gadu wëti, nöö sëmbë u di didibi di dë e. Biga di didibi bi ta libi hogi nöömö, sensi a fesiten tee kisi tide. An disa möönsö. Hën mbei di Womi Mii u Masa Gadu ko a di goonliba aki faa poi dee wooko u di didibi. 9Fëën mbei ee wan sëmbë dë miii u Gadu nöö an sa ta libi a wan fasi nöömö di an ta kai ku Gadu. Biga Gadu dëën wan hati kuma di fëën seei di a abi, hën mbei an sa ta libi hogi libi nöömö biga Masa Gadu hën dëën Tata. 10Nöö ee i kë sabi ambë da dee mii u Gadu ku ambë da dee mii u didibi, nöö i luku a di libi u de nöö joo sabi. Biga di sëmbë di an ta libi bunu, nöö hën an sa dë mii u Gadu e. Söseei ee wan sëmbë ja ta lobi di otowan fii, nöö ja dë Masa Gadu mii tu. 11Wë biga di awoo buka di un bi ta jei a fesi te kisi tide, nöö hën da disi: u musu ta lobi di otowan fuu. 12Nöö wan musu abi hogihati kuma Kain. Kain bi dë sëmbë u didibi, hën mbei a a' hogihati tefa a kii ën baaa. Nöö faandi mbei a kii ën? A kii ën fu di hën baaa bi ta libi bunu, hën mbei a haun ku ën tefa a kii ën. 13Wë nöö dee sëmbë, fëën mbei te u si wan sëmbë ta buuse u, nöö an musu bigi da u. Biga dee sëmbë dee an dë a di së u Masa Gadu, nöö de an o lobi u möönsö. 14Ma u, u feni wan njunjun libi a Gadu. A fesi u bi dë kuma dëdë sëmbë ma u bi ta böö nöö. Ma fa u ko dë aki, u sabi taa u feni wan njunjun libi biga u ko ta lobi dee sëmbë u Masa Jesosi. Ma di sëmbë di ta buuse di otowan fëën, nöö hën an kumutu a di së u dëdë ko a libi eti e. 15Biga ee wan sëmbë i buuse di otowan fii, nöö hën da wisihatiböö i abi. Nöö un sabi taa ee wan sëmbë i a' wisihatiböö, nöö ja abi di teego libi u Masa Gadu möönsö. 16Dee mii o, ee u kë saandi da lobi, nöö u musu luku a Masa Jesosi Keesitu, fa a bi tei di dëdë fuu dëdë paka di paima fuu da u. Hën wë da lobi e. Nöö söseei u seei tu, u musu dë kabakaba fuu sa dëdë da di otowan fuu. 17Ma ee wan sëmbë i dë nöö i a' dee soni u goonliba aki, nöö hën i si otowan fii ta pena fu di aambi soni ma ja dëën soni möönsö, nöö di sëmbë dë ja lobi Masa Gadu e. 18Wë nöö dee mii u mi dë, wan musu ta lobi sëmbë ku buka wanwan e, ma a musu dë u si a i libi tuutuu. 19Nöö te u ta lobi sëmbë ta libi bunu ku de, nöö u sabi gbelin taa u dë a di së u Masa Gadu, nöö wa o fëëë ën fuu go nëën fesi. 20Ma aluwasi u seei hati taki da u taa wa libi bunu, ma töku Gadu hei möön libisëmbë hati e. A sabi hii soni. 21Ma nöö ee hati fuu taki da u taa u ta libi bunu, nöö woo sa waka waiwai go a Masa Gadu fesi. 22Nöö woo feni dee soni u ta hakisi, biga a si taa u ta piki ën buka ta libi kumafa a kë. 23Nöö di buka fëën di u musu piki nöö a dë tu fasi. Di fosu wan dë taa u musu biibi taa Jesosi Keesitu hën da di Womi Mii u Masa Gadu. Hën da di Paamusi Könu di a manda da u. Nöö di u tu dë taa u musu lobi u seei makandi kumafa a bi taki da u kaa. 24Nöö di sëmbë di ta piki Masa Gadu buka, nöö hën ku Gadu dë di wan. A ta libi ku Gadu, nöö Gadu ta libi ku ën. Nöö u sabi taa sö a dë tuu, biga di Akaa u Masa Gadu di a da u aki, hën dë a u hati ta piki u taa sö a dë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\