1 Johanisi 5

1Wë nöö ee wan sëmbë i ta biibi taa Masa Jesosi hën da di Paamusi Könu di Masa Gadu manda da u aki tuu, nöö hën da i dë wan mii u Gadu. ˻Hën da i Tata.˼ Wë nöö ee i lobi wan tata, nöö joo lobi dee mii fëën tu. 2Nöö ee u lobi Masa Gadu ta piki ën buka, nöö hën da u ta lobi dee oto mii fëën kaa. 3Biga ee u lobi Masa Gadu tuu, nöö woo hoi dee wëti fëën dee a da u fuu hoi. Nöö dee wëti fëën an hebi da u poi. 4Biga hii u dee mii u Gadu feni di kaakiti kaa fuu tai hati disa di hogi libi di sëmbë ta libi a di goonliba aki. Biga di biibi di u dee mii u Gadu ta biibi a Masa Jesosi, hën ta wini hogi du. 5Nöö dee sëmbë dee ta biibi taa Masa Jesosi hën da di Womi Mii u Gadu, nöö de nöö sa abi taihati u de disa dee hogi du u di goonliba aki. 6Wë nöö dee mii, Jesosi Keesitu hën da di Sëmbë di ko a goonliba tuu. Nöö ee i kë fia, nöö i luku fa soni waka a di wata dopu fëën, ku di dëdë fëën di a dëdë lasi ën buuu fuu hedi. Nöö te i luku ën te i kaba nöö joo si taa hën da di Womi Mii u Masa Gadu di ko a goonliba tuu. Nöö na di dopu fëën wanwan nöö fii musu mëni e, ma i musu mëni di dëdë fëën ku di dopu fëën tuu. Biga di wan soni nöö di Akaa fëën ta taki ku de, taa Masa Jesosi hën da di Womi Mii u Masa Gadu tuutuu. Nöö di Akaa an ta mindi soni, tuutuu soni nöö a ta taki. 7Söö. Nöö a dë sö taki taa di dopu fu Masa Jesosi, ku di dëdë fëën di a dëdë lasi ën buuu fuu hedi, ku di Akaa fëën, de dii soni dë tuu dë kotoigi ta taki da u gbelingbelin taa Masa Jesosi hën da di Womi Mii u Gadu tuu. 9Wë nöö ee i guwenti u piki te libisëmbë taki soni da i, nöö te Masa Gadu taki soni da i wë? Na i musu piki ën möön eti nö? Biga Gadu buka hebi möön libisëmbë buka. Nöö di soni di a ko taki da u aki, hën da Masa Jesosi da di Womi Mii fëën. 10Nöö di sëmbë di ta biibi a Masa Jesosi liba, a sabi te dou nëën hati dendu taa tuu, Masa Jesosi da di Womi Mii u Gadu. Ma di sëmbë di an ta biibi a Masa Gadu, nöö hën ta sösö ën. Biga a ta mbei taa Gadu mindi soni fu di a taa Masa Jesosi hën da di Womi Mii fëën. 11Nöö Masa Gadu taki tu taa a da u wan njunjun libi kaa fuu libi u teego. Nöö di libi dë, a di Mii fëën nöö u sa feni ën. 12Nöö ee wan sëmbë i nama ku di Womi Mii u Gadu dë, nöö ii feni di njunjun libi dë kaa e. Ma ee ja nama ku ën, nöö ja abi di libi dë möönsö. 13Wë dee mii o, mi mbei di pampia aki sö manda da un dee sëmbë ta biibi a di Womi Mii u Masa Gadu liba, fuun musu sabi taa di njunjun libi u teego u ta taki aki, nöö un abi ën kaa. 14Nöö u sabi tu taa te u begi ën wan soni, nöö ee di begi kai ku di pakisei fëën, nöö a o jei. 15Nöö te u sabi taa a jei u kaa, nöö woo dë ku di sabi nöömö taa a o da u di soni di u begi ën dë. 16Nöö ee i si taa di otowan fii ta du hogi, ma nöö di hogi di a ta du dë an bigi poi fu Masa Gadu musu sitaafu ën kii, nöö i musu begi Gadu dëën be a toona dëën libi. Ma a a' di hogi fii du di musu mbei Gadu kii i puu, nöö nëën u ta taki. Ma ee a sa mbei a fika ku libi, nöö i musu begi dëën. 17Te i pasa Masa Gadu buka hën wë da i du hogi kaa e. Ma a a' di hogi fii du an bigi poi fu Masa Gadu musu kii i fëën hedi. 18Nöö u sabi taa wan mii u Gadu an sa ta libi hogilibi nango nöömö, biga Masa Jesosi seei ta tjubi ën u di didibi an sa feni ën du hogi. 19Wë nöö dee mii, u sabi taa u dë sëmbë u Masa Gadu, nöö hii dee oto sëmbë u di goonliba aki tuu dë a didibi basu. 20Nöö söseei u sabi tu taa di Womi Mii u Masa Gadu ko kaa, faa da u fusutan fuu sa sabi di tuutuu Gadu. Nöö fa u dë aki, u ku di tuutuu Gadu ko di wan kaa. Biga u ku di Womi Mii fëën, Jesosi Keesitu, ko dë di wan. Nöö di tuutuu Gadu dë, hën wë abi di libi u teego faa da u. 21Söö. Wë dee mii u mi dë, ˻na soni möönsö möön leki˼ un mëni unu seei, fu wan waka a dee ganjanganjan gadu u goonliba aki baka e. A tan sö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\