Filipi 2

1Wë dee sëmbë o, fa unu ku Masa Jesosi Keesitu ko di wan naandë, nöö an ta da unu degihati nö? Fa a lobi unu tjika naandë, nöö hati fuunu an ta dë bööböö nö? Fa un kisi di Akaa u Masa Gadu dë, an ta heepi unu fuun libi makandi a wan suti fasi nö? Wan ko ta abi fii ku tjalihati da unu na unu nö? 2Ma seei a fika wan soni eti o. Biga mi kë ta jei fuunu taa un tuu ta libi makandi ku wan hati nöömö. Mi kë ta jei taa un ta lobi unu seei ta fiti buka makandi ta biinga ku di wan soni nango nöömö. 3Wan musu ta du soni fuun feni nëbai hedi e, dee sëmbë. Wan musu mbei taa i hei möön otowan tu, ma be i saka i seei da dee otowan fii ta luku de kuma de hei möön i. 4Ja musu ta mëni fii wanwan soni nöö a kaba e, ma hibiwan fuunu musu ta mëni soni u di otowan fëën tu. 5Dee sëmbë o, fasi fuunu musu djeesi di u Masa Jesosi Keesitu e. 6Wë biga fa a sai dë, Gadu a dë. Hën ku Masa Gaangadu abi di wan hei. Ma an bi biinga faa hoi ën seei gingin a di hei a bi abi naandë e. Nönö. 7Ma a butëën a wan së, nöö hën a bazia ko a goonliba aki ko dë kuma wan futuboi u libisëmbë. Sinkii fëën bi dë leti kuma libisëmbë, 8nöö de bi ta si ën kuma libisëmbë nöö tu. Nöö hën wë a ta sakëën seei ta piki Gadu buka teefa i si a dëdë gbolo. Nöö di dëdë a dëdë naandë, nöö hën da ˻di möön gaan sen dëdë u goonliba e. Biga˼ de pekëën a lakpa pau kii. Sö a saka hënseei tjika. 9Nöö fa a du dë, nöö hën wë mbei Masa Gaangadu weki ën tja go buta a di möön kaba hei kamian u mundu. Hën a dëën wan në di hei möön hii në, 10taa hii mundu musu saka deseei nëën basu. Ee i dë a Gaangadu ala, ee i dë a goonliba aki, ee i dë a goonbasu seei, ma hibiwan sëmbë o saka tjökö kini a goon nëën fesi nöömö wan daka. 11Nöö hii mundu o ko piki taa Jesosi Keesitu hën nöö da Masa. Nöö gaan nëbai seei hën Tata Masa Gadu o kisi awaa. 12Wë dee lobi sëmbë u mi naandë, di mi bi dë a unu ala nöö un bi ta piki di Buka kaa. Nöö fa ma dë a unu mindi dë möön, nöö awaa seei un musu ta piki ën möön eti e. Un musu ta biinga nöömö ku gaan lesipeki, ku panta u Gadu, be di heepi un feni nëën musu dë u sëmbë sa si a unu libi. 13Biga hënseei wë ta wooko a i hati fii kë du dee soni dee ta dëën piizii, nöö hënseei ta toona da i taanga tu fii sa du de. 14Nöö dee sëmbë, wan musu ta kuutu soni a buka ta fia ku sëmbë e. 15Ma hii libi fuunu musu ko gbelingbelin söndö föutu fu sëmbë sa si. Fa dee oto sëmbë sai dë, de ta libi fanjanfanjan. Libi u de an ta kai ku Gadu möönsö. Ma un dee mii u Gadu musu dë a dee lö sëmbë naandë mindi leti kuma dee teeja a liba dee ta sëndë faja ta tuwë limbo a mundu. Sö di libi fuunu musu dë limbolimbo tjika. 16Nöö dee sëmbë an dë a Masa Gadu së o si taa unu abi dee wöutu dee ta da sëmbë di libi u teego. Nöö te un libi sö kaa, nöö mi o wai seei a di daka ˻Masa Jesosi˼ Keesitu o toona ko e. Biga mi o si taa fa mi bi ta biinga ku unu dë, nöö ma wooko u sösö. 17Wë dee sëmbë, fa un ko ta biibi a Masa Gadu ta dini ën naandë, nöö a dë kuma wan paima un ta tja go dëën tangi e. Nöö ee a dë taa fu di Buka di mi ta konda aki hedi dëdë musu kii mi, nöö ma a' toobi. Mi o dë seei waiwai fu di dë. Biga di dëdë u mi o dë sö kuma mi mökisi miseei ku di paima di un ta tja go dëën dë. 18Nöö unu seei tu, an o dë fuun kusumi fu di dëdë u mi hedi e, ma un musu ta wai ku mi fu di mi ku unu tuu sa tja di paima dë go da Gadu makandi. 19Dee sëmbë o, fa mi dë aki mi a' di mëni taa abiti möön nöö Masa Jesosi o jabi pasi da mi u mi manda Timoteo ko haika unu. Nöö te mi jei unfa un dë, nöö mi o dë bööböö ku telu. 20Biga ma abi sëmbë aki kuma hën möönsö di ta mëni unu ku hii ën hati. Fa a sai dë, hiniwan juu a ta kë jei fa fuunu. 21Ma dee otowan u ku de dë aki, de an dë sö e. De ta biinga ku deseei soni nöö. De aan toobi ku soni u Jesosi Keesitu wan bëtë. 22Ma unu seei sabi Timoteo. Fa mi ku ën ta wooko makandi ta paaja di buka u Masa Jesosi, nöö a dë leti kuma wan mii ta heepi hën tata a wooko. Sö a ta libi bunu ku mi tjika. 23Nöö fëën hedi te mi jei andi o pasa ku mi aki, nöö mi o mandëën hesihesi ko a unu be un jei. 24Ma mi a' di biibi a Masa taa abiti möön miseei sa ko a unu tu. 25Nöö dee sëmbë, un haika e. Mi si taa a dë fanöudu fu mi manda Epafodisi toona ko a unu baka. Di un mandëën ko a mi aki faa sölugu mi, nöö mi ku ën libi suti seei kuma baa ku baa. U bi dë a di wooko makandi ta biinga seei fu di buka u Masa Jesosi musu paaja. 26Ma fa u dë aki, a ko ta hangi unu tee na soni. A ta mëni unu te a ta kusumi, fu di un bi jei taa a suwaki. 27Wë nöö a bi suwaki tuu o, tee a fika piki nöö a bi dëdë. Ma Gadu bi abi tjali u mi ku ën tuu, hën a heepi ën fu ma musu tja sitaafu a sitaafu liba. 28Nöö fëën mbei mi kë mandëën ko da unu hesihesi be un si unu seei wojo ku wojo, nöö miseei hati o kötö tu. 29Nöö fa i si a o ko a unu ala, nöö mi kë fuun kisi ën hoi ku wai e, biga unu ku ën tuu da sëmbë u Masa Jesosi makandi. Nöö sö wan sëmbë un musu a' lesipeki fëën e, 30biga fu di wooko u ˻Jesosi˼ Keesitu hedi wë mbei a bi fika piki nöö a bi dëdë. A dë wan sëmbë an ta a' toobi ku ën libi, ma a ta biinga kodo ta heepi mi a unu kamian, fu di wan sa dë ku mi aki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\