Akoalimbo 3

1Hën Masa Jesosi fan möön, a taa: “Wë nöö awaa mi o fan ku di sëmbë ta tii dee sëmbë u mi dee ta miti makandi a di köndë de kai Saadisi. I musu sikifi dëën taa: Mi di sëmbë ta fan aki, mi abi di Akaa u Gadu di dë telutelu söndö föutu a hii fasi fëën. Mi wë ta hoi dee sëbën teeja a mi maun dendu, nöö mi ta fan ku unu aki. Nöö mi taki e, taa mi sabi dee soni dee un ta du ala, nöö mi si fa un abi në a hii dee köndëköndë taa un dë seei kendikendi a di së u Masa Gadu soni. Sö në fuunu paaja. Ma mii sa piki unu taa wan dë sö seei e! 2Nöö un musu weki hopo seeka di bumbuu libi fuunu pikiwan di fika da unu dë eti, bifö a kaba a sösö. Biga ma si di libi fuunu seei taa a dë ku telu a Gadu fesi e, kwetikweti. 3Un musu toona pakisei dee soni de bi konda da unu a fesi, nöö un bia toona piki de baka. Ma ee nasö, mi o ko a unu leti kuma wan fufuuma ta ko a wan juu di wan o mëni, ˻nöö mi o kuutu unu seei˼. 4Ma nöö fa i si mi taki dë seei, ma mi sabi taa un abi wantu sëmbë a unu dendu eti, libi u de dë seei gbelingbelin. Nöö dee lö pei sëmbë dë, mi ku de o ta waka makandi ku weti koosu a sinkii faan. Biga sö de libi fiti. 5Nöö ee wan sëmbë i wini dee soni ta tapa pasi da i fii du fa Gadu kë, nöö di sëmbë dë i seei o ko feni di lö bisi dë tu. Nöö ma o kaabu i në puu möönsö a di Buku ka dee sëmbë në dë sikifisikifi dee o feni di libi u teego e. Ma mi o kai di sëmbë dë në a mi Tata ku dee basia fëën köndë tuu fesi, taa mi ku ën nama. 6Söö. Wë nöö di sëmbë di abi jesi nëën bandjajesi u jei soni, nöö be a haika andi di Akaa u Gadu ta konda da dee sëmbë u mi dee dë a dee köndëköndë e. Sö wë mi bi kë taki da dee sëmbë u mi a Saadisi.” 7Hën Masa Jesosi toona fan möön, a taa: “Wë nöö awaa mi o fan ku di sëmbë ta tii dee sëmbë u mi a Filadelifia. I musu sikifi dëën taa: Mi di Sëmbë ta fan aki, mi dë apaiti da Gadu tuutuu nöö na wan piki ganjan seei dë a mi. Nöö mi wë abi di söötö a mi maun fu mi sa jabi di döö go sindo a di könubangi u Könu Dafiti. Nöö te i si mi jabi wan döö, nöö na wan sëmbë o sa tapëën e, nöö te mi tapa wan döö na wan sëmbë o sa jabi ën tu. Nöö mi wë ta fan di fan aki. 8Nöö mi taki e, taa mi sabi di libi fuunu fa un ta libi naandë. Nöö mi jabi wan döö a unu fesi di na wan sëmbë sa tapa e. Biga mi sabi taa a libisëmbë wojo, nöö wan abi wan bëtë kaakiti, ma mi ta wai ku unu. Biga dee soni u mi un bi jei, nöö un ta hoi de nöömö. Na wan daka un hai baka disa mi möönsö. 9Nöö fa dee Dju sëmbë dë a unu ala ta sösö unu ta mbei de seei kuma de da dee bumbuu sëmbë u Gadu apaiti dë, ma nöö na sö de dë a Gadu wojo e. Fa i si de sai dë, mindisonima de dë, didibi seei de dë. Nöö mi o mbei de ko saka kai a goon a unu fesi wan daka nöömö piki taa unu wë mi bi lobi ˻tei ko sëmbë u mi apaiti˼. 10Nöö fu di un bi hoi dou ku pasensi kumafa mi bi manda unu, nöö fëën mbei mi o tjubi unu fu di sitaafu di o ko a hii goonliba an musu kisi unu. Mi o tjubi unu da di lö tesi dë. 11Nöö un haika e, dee sëmbë. Abiti möön mi o ko. Nöö be un hoi go dou a dee soni dee un ta piki naandë kaa, be na wan sëmbë musu ganjan unu kisi te un lasi di hei di dë fuun kisi a bakaten. 12Nöö ee wan sëmbë i wini dee sondi ta tapa pasi da i fii du fa Gadu kë, nöö di sëmbë dë mi o tei buta kuma posu a di Wosu u Masa Gadu, di dë di Gadu u mi tu. Sö a o dë gingin tjika, te na wan daka seei de o sa puu ën dë möönsö. Nöö mi o sikifi dii në buta nëën. Wan u dee në o dë di në u Masa Gadu. Wan u de o dë di njunjun në u miseei. Wan u de o dë di në u di köndë u mi di o kumutu a Gadu a liba ala bazia ko a goon, hën da di Njunjun Jelusalen. De dii në dë tuu mi o sikifi a dee lö sëmbë dë, ˻be sëmbë sabi taa de da sëmbë u mi tuutuu˼. 13Söö. Wë nöö di sëmbë di abi jesi nëën bandjajesi u jei soni, nöö be a jei andi di Akaa u Gadu ta konda da dee sëmbë u mi a dee köndëköndë e. Nöö sö mi bi kë taki da dee sëmbë u mi a Filadelifia.” 14“Nöö awaa mi o fan ku di sëmbë ta tii dee sëmbë u mi a di köndë de kai Laodisea. I musu sikifi manda dëën taa: Mi di Sëmbë ta fan aki, Mi da di Sëmbë ta konda dee soni u Gadu gbelingbelin söndö misi. Te mi ta fan, nöö sö nöö a dë kaa. Nöö hii dee soni dee Gadu mbei tuu fiaa, nöö a mi wanwan de kumutu. Nöö mi wë ta fan di fan aki. 15Wë mi taki e, mi sabi hii dee libi dee un ta libi ala taa wan dë kötökötö a di së u Masa Gadu soni e. Ma nöö wan dë kendikendi tu. A bi o möön bunu da mi ee un bi dë kötökötö ee nasö un dë kendikendi. 16Ma di un dë gbölöö sö kuma wan wata di na bunu u bebe, nöö fëën mbei mi o fula unu puu a mi buka tuwë abiti möön. 17Biga fa un sai dë, nöö un ta mbei unu seei taa un dë guduma, un dë fa un kë, un abi hii sondi kaa. Sö un ta mëni. Ma hii fu di dë, un dë seei gaan hogihedisëmbë, penama, makisamakisa sëmbë un dë. Un dë pënëpënë söndö koosu a sinkii, un dë bookowojoma u sëmbë musu ko këë pena ku unu. Ma wan sabi sö möönsö. 18Nöö mi o da unu wan lai aki e. Un ko a mi, ko bai tuutuu goutu di de jö a faja puu sundju te a ko gbegedee, nöö woon dë tuutuu guduma awaa. Un ko a mi ko bai limbo koosu faan fuun bisi, be wan waka pënëpënë möön. Un ko bai wojo deesi a mi fuun tuwë a wojo, nöö wojo fuunu o ko limbo fuun si sondi bunu awaa. 19Nöö mi taki e, di sëmbë di mi lobi nöö hën mi ta gandji da ta kiijëën ku sitaafu faa musu ko bumbuu sëmbë. Nöö un biinga e, be un bia disa dee hogilibi fuunu dee un abi dë. 20Fa i si mi dë aki, mi dë taanputaanpu leti a unu dööbuka ta naki di döö fuunu nöömö. Nöö ee wan sëmbë i jei mi töngö nöö hën i jabi döö da mi, nöö mi o ko a dendu nöö mi ku i o ta njan makandi. 21Nöö di sëmbë di wini dee soni dee ta tapa pasi dëën, nöö hën mi o da pasi fu mi ku ën sa sindo makandi a di könubangi u mi, leti kumafa mi bi wini dee soni bi ta tapa pasi da mi, nöö hën mi ku mi Tata ko sindo makandi a di könubangi fëën. 22Söö. Wë nöö di sëmbë di abi jesi nëën bandjajesi u jei soni, nöö be a jei andi di Akaa u Gadu ta konda da dee sëmbë u mi a dee köndëköndë e. Sö wë mi bi kë taki e, da dee sëmbë u mi a Laodisea.” Sö wanlö buka Masa Jesosi manda da dee sëmbë fëën dee dë a dee köndëköndë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\