Loomë 10

1Wë dee sëmbë, kumafa mi taki dë, nöö mi hati ta hangi seei u dee Isaëli sëmbë kuma mi musu feni di heepi u Gadu. Mi ta begi Gadu gaanfa da de fu di soni dë. 2Biga miseei dë kotoigima u de taa de ta biinga taanga seei u de sa dini Gadu e, ma fa i jei dë, na ku fusutan o. 3Biga de aan bisi ku di fa Gadu buta u sëmbë musu ko bumbuu nëën wojo. De an ta saka dëën seei, ma de ta hopo ta biinga nöömö ku dee wëti u de de ta hoi, fu de ko bumbuu nëën wojo. 4Ma fa i si Gadu bi da de dee wëti dë, na u mbei de ko bumbuu nëën wojo e, ma fu tja de ko dou a ˻Jesosi˼ Keesitu. Biga hën nöö sa mbei hiniwan sëmbë ko bumbuu a Gadu wojo, ee i ta biibi nëën liba. Nöö sö e. 5Un boo toona mëni fa Mosesi bi taki da dee fesiten sëmbë fuu. A taa: Di sëmbë di ta hoi hii dee wëti aki, nöö i feni di libi u Gadu. Sö wë a taki e, kumafa i musu hoi wëti tjika ufö i sa ko bumbuu a Gadu wojo. 6Ma haika fa a taki u di fa i sa ko bunu a Gadu wojo ku biibi. A taa: Wan musu peevu hakisi a unu hati taa: “Ambë o subi go a liba ala go tei heepi tja ko da u?” Ee nasö, “Ambë sa saka go a goonbasu go tei heepi ko da u?” Nöö a di soni dë i musu si taa an taanga sö fii du fa Gadu kë. An nama seei a soni di woo du ku u kaakiti. Biga na u bi subi go a liba ala go tei ˻Masa Jesosi˼ Keesitu tja ko dëdë da u e. Nöö söseei di a dëdë nöö na u saka go a goonbasu ala go tei ën tja ko baka. Na sö u ta feni di heepi u Gadu. 8Ma nöö a dë leti kumafa i si Mosesi bi toona taki dë möön, a taa: Di taki, a dë a i seei naandë. A dë leti a i buka kakisa ku i hati dendu. Nöö di Buka di i si u ta tja ta konda da sëmbë aki, nöö hën nöö wë di dë e. An nama a du, ma a nama a biibi. 9Biga ee i jabi i buka piki taa Jesosi hën nöö da Masa u mundu, nöö i biibi a i hati taa Gadu bi weki ën a dëdë toona dëën libi, nöö i feni di heepi u Gadu kaa. 10Biga ku i hati i ta biibi, nöö hën ta mbei Gadu ta si i kuma bumbuu sëmbë. Nöö ku i buka i ta piki taa Jesosi da Masa, nöö hën ta mbei i sa feni di heepi u Gadu fu ja lasi go kaba a sösö. 11A dë leti kumafa di Buku u Gadu bi taki dë kaa taa: Di sëmbë di ta biibi nëën liba, an o kisi sen a bakaten möönsö. 12Nöö ee i dë Dju sëmbë, ee ja dë Dju, na wan sëmbë dë a fesi a di soni aki e. Biga u tuu abi di wan Masa a u liba, nöö a abi bunu te a hia ta da hiniwan sëmbë di ta kai ën në ta suku heepi nëën, ee i dë Dju, ee ja dë Dju. 13Biga di Buku taki taa: Hiniwan sëmbë di ta kai Masa në o feni di heepi fëën. 14Wë ma fa mi fan naandë, mi kë hakisi unu wan soni. Unfa sëmbë o sa kai wan sëmbë në ee de an ta biibi nëën liba? Nöö unfa de sa biibi nëën liba ee de an jei soni fëën wan daka? Nöö unfa de o du jei soni fëën, ee sëmbë an kondëën da de? 15Nöö unfa wan sëmbë sa kondëën da de ee de an mandëën go faa kondëën? Hën mbei de sikifi a di Buku taa: Di futu u di sëmbë di ta tja wan bunu njunsu ko, nöö a dë gaan waiti soni seei. 16Nöö sö a dë tuu e. Ma hii fa sömëni Dju sëmbë ko jei di buka u Gadu kaa, ma na de tuu piki o. Ja jei fa Jesaaja bi hakisi nö? A taa: “Masa o, ambë seei ta biibi di buka u ta tja aki baa?” 17Wë nöö kumafa u bi taki dë, dee sëmbë, nöö sö a dë e. Biga te i jei di buka u Gadu ufö biibi ta ko a i hati, nöö di buka u Gadu dë hënseei da di u Keesitu di u ta konda aki kaa. 18Nöö mi hakisi, dee Dju sëmbë an jei di buka nö? Awa, de jei ën o. Ja jei fa di Buku taki u dee bosikopuma u Masa ö? A taa: Töngö u de ta piki a hii di mundu. A hii dee kamiankamian u goonliba tuu seei sëmbë sa jei dee soni de ta taki. Sö di Buku taki e. 19Wë nöö mi toona hakisi möön, a sa kë taa dee Isaëli sëmbë an bi fusutan di buka nö? Na di soni dë! Ja si fa Gadu buta Mosesi faa sikifi nö? A taa: Mi o mbei un haun da wanlö pei sëmbë dee an bi dë wan nasiön. Fa un ta si de kuma wanlö sösö sëmbë söndö fusutan dë, ma de o ko dë a unu fesi, nöö di juu dë hati fuunu o boonu seei. 20Nöö söseei Jesaaja konda wan soni limbolimbo, an bi fëëë u taki ën. A taa: Gadu taki taa, “Wanlö sëmbë ko feni mi dee an bi ta suku mi seei. Mi tja miseei ko a limbo da wanlö sëmbë dee an bi ta hakisi fa u mi möönsö.” 21Ma fu dee Isaëli sëmbë a taa: “Ndeti ku didia mi ta tëndë maun da de, ma de ta hai baka. De an kë piki mi buka. Fa de sai u de dë, de an kë tan seei a di tii u mi basu möönsö.” Sö Gadu taki u dee Dju sëmbë u mi e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\