Loomë 12

1Söö. Wë un dee sëmbë u mi o, wan si fa Gadu abi tjalihati da u nö? Wë nöö hën mbei mi begi unu gaantangi baa, be un hopo unu seei ku telu da Gadu e, kuma wan libilibi paima apaiti wan i ta tuwë dëën ˻fu dëën tangi˼. Nöö a o suti dëën seei. Nöö te un du sö kaa, nöö hën da un ta dini ën a wan tuutuu fasi. 2Fa i si un sai dë, dee sëmbë, wan musu ta djeesi dee sëmbë u di goonliba aki dee na sabi Gadu a dee soni de ta du. Ma i musu da Gadu pasi faa tooka di pakisei fii, be i ko abi wan hii oto pakisei. Nöö joo sabi u wegi soni luku fii sabi andi Gadu kë. Biga di soni Gadu kë, a dë wan gaan bumbuu soni e. A dë wan gbelingbelin soni da i fii tei ku piizii. 3Dee sëmbë o, fa Gadu buta mi a sö wan gaan wooko ku ën bunuhati aki, nöö fëën mbei mi ta fan ku hiniwan fuunu taa ja musu luku i seei hei möön fa i dë e. Ma i musu ta wegi i seei ku bumbuu pakisei ta luku andi Gadu buta da i fii tei wooko ku ën ku biibi. 4Ja si fa di sinkii fuu aki dë nö? A abi sömëni pisi, ma de an ta du di wan wooko. 5Wë söseei a dë a u tu kuma biibima. Fa u ku ˻Jesosi˼ Keesitu nama aki, nöö u dë hia seei, ma töku u dë kuma di wan kodo sinkii nöö, nöö hiniwan fuu dë kuma wan kamian fëën. 6Biga fa Gadu paati dee köni fëën da u ku ën bunuhati aki, ma nöö de an dë di wan fasi e. De dë peipei. Nöö fëën mbei ee wan fuunu sai naandë, nöö Gadu da i di köni fii ta kisi fan nëën ta konda da otowan, nöö be i du ën kumafa di biibi fii dou. 7Ee Gadu da i di köni fii ta heepi otowan, nöö be i du di dë. Ee Gadu da i di köni fii ta lei otowan soni, nöö be i ta lei nöö. 8Ee Gadu da i di köni fii ta da otowan hati, nöö be i du di dë. Di sëmbë Gadu da di köni faa ta puu otowan a fuka nöö be a du ën söndö landa e. Ee Gadu da i di köni fii dë fesima ta tii oto sëmbë, nöö be i du ën ku hii i kaakiti. Ee wan sëmbë Gadu da i tjalihati fii ta heepi otowan, nöö be i ta du ën ku piizii söndö konda soni a buka. ˻Nöö a di fasi dë, woo ko dë wan sinkii telutelu.˼ 9˻Söö. Nöö awaa mi o taki peipei soni kumafa fii libi kuma biibima.˼ A di fosu kamian di lobi fuunu musu dë söndö ganjan. Nöö i musu buuse hiniwan soni di i si taa hogi, biga ku bunu soni nöö i musu ta nama. 10Un musu ta fii makandi kuma baaa ku baaa, nöö be i ta hopo di otowan fii möön fa i ta hopo i seei. 11Dee sëmbë, wan musu dë malëngëmalëngë e. Ma i musu ta dë gaagaa sabi taa Masa hën i ta dini. 12Un musu ta wai nöömö e, fu di un sabi taa woon feni dee bunu u Gadu dee a bi paamusi u. Nöö un musu ta tja sitaafu ku pasensi e. Nöö un musu ta begi nango nöömö tu. Wan musu disa. 13Nöö un musu ta heepi dee oto sëmbë u Gadu a dee soni de abi fanöudu. Nöö be un ta tei sëmbë ku wai a unu wosu tu. 14Ee wan sëmbë ta toobi i ta du hogihogi ku i, nöö na sibëën e, ma wensi bunu dëën. 15Ee i si wan sëmbë ta wai, nöö wai ku ën e. Ee i si wan sëmbë ta këë, nöö këë ku ën makandi. 16Biga fa un sai dë, un musu ta libi ku wan hati makandi. Ja musu mbei taa i hei te nöö ja sa nama ku lagi sëmbë. Ja musu abi gaan fasi. 17Ee wan sëmbë du hogi ku i, nöö ja musu toona du hogi ku ën baka. Ma i musu ta biinga fii libi a wan leti fasi a hii sëmbë fesi. 18Nöö i musu biinga fii libi fiifii ku hii sëmbë, ee i sa. 19Un dee lobi mati u mi dë, un haika e. Wan musu paka hogi ku hogi baka, ma un musu disa pasi da di hatiboonu u Gadu. Wan jei fa Gadu taki a di Buku ö? A taa: Fu tei paima a sëmbë, nöö mi a fika da. Te wan sëmbë du hogi, nöö mi o pakëën nöömö. Sö Masa Gadu taki. 20Ma nöö unu, wan musu du sö e. Biga di Buku taki möön taa: Ee hangi ta kii di felantima fii, nöö dëën soni u njan. Ee dëëwata kisi ën, nöö dëën wata a bebe. Biga te un du sö kaa, nöö a o hati ën kuma i tuwë zonka ku faja nëën hedi djolou. 21Sö wë e, dee sëmbë. Na da hogi pasi faa wini i e, ma i musu wini hogidu ku bunulibi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\