Loomë 15

1Söö. Wë dee sëmbë, kumafa u taki dë kaa, u dee sëmbë dee dë taanga a di biibi musu hoi pasensi da dee otowan e, dee an dë sö taanga eti. Wa musu ta du di soni di ta kai ku u seei nöö a kaba, 2ma un boo du di soni di sa kai ku di otowan fuu, be a tja bunu ko dëën faa ko möön taanga a di biibi. 3Biga ˻Jesosi˼ Keesitu seei an bi ta biinga dëën seei wanwan e. Ma leti kumafa de sikifi a di Buku, nöö sö nöö a bi pasa ku ën taa: Dee kosi de kosi i dë, Gadu, de tuu kai a mi liba. 4Nöö fa de sikifi dee soni a di Buku u Gadu dë, nöö de sikifi de tuu fu de lei u soni e. Biga te u lesi fa dee sëmbë u fesiten bi abi degihati ta hoi pasensi, nöö a ta da u degihati tu fuu hoi dou ta luku dee soni dee Gadu bi paamusi u taa de o pasa nöömö. 5Fa Masa Gadu sai dë, dee sëmbë, nöö hën wë abi pasensi ku taihati e. Nöö hënseei musu heepi unu fuun libi ku wan hati makandi kumafa Keesitu Jesosi bi lei u fuu libi. 6Nöö te un dë sö kaa, nöö un sa fiti buka ku wan kodo hati ta gafa Gadu makandi, di dë di Gadu fu u Masa Jesosi Keesitu, bifö a dë hën Tata tu. 7Söö. Wë dee sëmbë, be un tei unu na unu kumafa un dë e, leti kumafa ˻Jesosi˼ Keesitu bi tei unu kumafa un dë, nöö Gadu o feni nëbai a unu. 8Fa i si Jesosi Keesitu bi ko a goonliba dë, dee sëmbë, nöö a ko kuma wan futuboi u Gadu faa lei u dee Dju sëmbë taa Gadu dë u futoou. Biga a mbei u ko si taa hii dee soni Gadu bi paamusi dee gaan sëmbë fuu dë, nöö de tuu o pasa. 9Nöö a ko a goonliba fu dee oto köndë sëmbë na u Isaëli tu, fu de sa si di gaan tjalihati u Gadu di a abi, be në fëën bai. Ja sabi fa wan sëmbë sikifi a di Buku ö, u dee sëmbë na Dju. A fan ku Gadu taa: Fëën mbei mi o gafa i në a dee oto köndë sëmbë dendu dee na Dju. Mi o ta kanda ta bai di në fii. Sö a sikifi a di Buku e. 10Nöö de sikifi tu taa: Un musu ta wai seei, un dee sëmbë na Dju. Un mökisi ku dee sëmbë u Gadu ta wai. 11Nöö hën de toona taki möön taa: Hii un dee sëmbë na Dju, un hopo Masa në e. Hii un dee föluku tuu, un musu ta kanda dëën. 12Nöö söseei Jesaaja taki wan soni u dee sëmbë na Dju tu. A taa: Dee böngö u Isai, ee i si de joo taa de kaba a goonliba. Biga de ko dë kuma wan pau de koti tee fika lutu wanwan. Ma te wan pisi di lutu dë o booko wojo toona nasi ko. Nöö fa a o nasi dë, nöö hën o ko dë Tiima a hii pei föluku liba. Nëën liba hii dee oto köndë sëmbë na Dju o buta de futoou fu de feni heepi. Sö Jesaaja bi taki e. 13Nöö da sö e, dee sëmbë. Di Gadu di ta buta sö wan gaan biibi a u hati aki taa a o heepi u nöömö, hën musu fuu unu hati ku piizii e, ku kötöhati, fa i si un ta futoou ën naandë. Fa di Akaa fëën abi kaakiti tjika dë, hën musu ta wooko a unu liba mbei un fika ta mëni nöömö taa Gadu o du dee soni dee a bi paamusi. 14Dee sëmbë o, fa mi dë aki mi sabi gbelingbelin a mi hati taa un ta du sömëni bumbuu soni kaa. Mi sabi taa un sabi soni te tjika, nöö un abi di köni tu fuun sa lei unu na unu. 15Ma tökuseei mi mbei di pampia aki da unu nöö. Dee soni mi sikifi aki, mi fan so u de gbelin seei. Ma fëëë u taki de, fu di mi bi kë toona mëni unu de a bakafutu. Nöö di soni mbei mi du sö, fu di Gadu tei mi buta a sö wan gaan wooko ku ën bunuhati. 16A buta mi u mi ko wan futuboi u Keesitu Jesosi ta tja di bunu buka fëën ta konda da un dee oto sëmbë na Dju. Mi dë kuma wan mindima fuunu ku Gadu, fu mi sa hopo unu kuma wan suti paima tja go dëën. Nöö di paima aki, a dë wan paima di di Akaa fëën seei seeka buta dëën apaiti. 17Nöö fa i si mi ku Jesosi Keesitu nama aki, nöö mi ta hopo di wooko Gadu da mi u mi du dëën e. Mi ta kai ën gaan soni seei. 18Nöö te mi ta konda soni, ma ta tei na wan soni u miseei ta konda. Ma mi ta konda dee soni dee ˻Jesosi˼ Keesitu bi du a mi liba. Biga a tei dee fan dee mi fan ku dee soni dee mi du hën a du gaan soni ku de, tee sömëni u dee sëmbë na Dju ko piki Gadu buka seei. 19Ka di Akaa fëën abi kaakiti tjika dë, a mbei sömëni gaan foombo soni pasa, u lei taa hën abi di wooko. Nöö sö mi bi dë ta konda di bunu buka u ˻Jesosi˼ Keesitu ku telu a hii kamian ka mi bi waka. A Jelusalen naandë mi seti, nöö hën mi ta kondëën ta lontu a dee kamiankamian tee go dou a di pisiwata de kai Iliikum. 20Hii fa mi du ën dë, mi ta biinga u konda di buka nöömö a dee kamian ka de an bi jei di në u ˻Masa Jesosi˼ Keesitu wan daka eti, fu an musu dë kuma mi tei wan wosu ta mbei di wan oto sëmbë bi seti kaa. 21A dë leti kumafa di Buku taki taa: Te ka sëmbë an konda di buka wan daka nöö na ala de o ko jei ën. Dee sëmbë dee an bi jei ën wan daka o ko fusutëën. Wan si ö? 22Nöö di wooko di i si mi taki dë, hën wë tapa mi sömëni pasi mbei ma bi sa ko a unu ala eti. 23Ma nöö fa u dë aki, nöö ma a' kamian a dee köndë aki möön fu mi konda di buka. Mi kaba di wooko u mi aki kaa. Nöö fu di mi bi hangi sömëni jaa longi kaa u mi musu ko luku unu ala, 24hën mbei pakisei u mi toona kai a di soni dë liba möön. Mi ta mëni fu mi go a Sipanjan köndë, nöö te mi o go nöö mi o pasa a unu ala ko tan wantu daka ku unu. Nöö a baka u di suti ten di mi ku unu o abi dë, nöö mi o kë fuun sa heepi mi fu mi go a Sipanjan awaa. 25Ma nöö fa u dë aki, nöö mi dë a pasi nango a Jelusalen ufö. Mi ta heepi dee biibima ala ku wan soni. 26Biga a dë sö taa dee biibima u Masa Jesosi a Masadonia ku Akaja pii möni fu de manda go da dee pooti biibima fuu, dee Dju wan, a Jelusalen ala. Nöö hën di möni dë wë mi ta tja go da de. 27Nöö fa dee biibima na Dju du di soni aki, nöö waiwai seei de du ën o. Biga ee i luku ën te i kaba a dë sö kuma dee sëmbë na u Dju, de a' paima seei a u dee Dju sëmbë. Biga a u de feni di bunu u Gadu a de akaa. Nöö hën mbei a fiti u de toona heepi dee Dju sëmbë fuu baka ku dee soni de abi fanöudu u de sinkii. 28Wë nöö te mi tja di möni aki go da dee sëmbë kaa, nöö mi o ko haika unu ufö mi pasa go a Sipanjan. 29Nöö mi sabi taa fa mi o ko a unu dë, nöö mi o ko ku hii dee bunu tuu dee u ta kisi a ˻Jesosi˼ Keesitu. 30Söö. Wë nöö dee sëmbë, fa mi ku unu nama ku Masa Jesosi Keesitu makandi aki, mi kë begi unu a wan soni. Biga di Akaa u Masa Gadu seei hën buta di lobi fëën a u hati mbei u ta lobi u seei sö. Hën mbei mi kë hakisi unu fuun heepi mi begi fajafaja a tu soni liba. 31Di fosuwan, hën da mi kë fuun heepi mi begi fu Gadu musu puu mi a dee Dju sëmbë u Judea pisiwata maun dee an ta biibi. Nöö di otowan, hën da fu di wooko i si mi nango du a Jelusalen aki, dee Dju biibima musu tei ën u bumbuu soni. ˻Biga a kandë de an o kë tei soni di kumutu a oto köndë sëmbë maun.˼ 32Ma nöö te mi si taa hii soni waka bunu, nöö mi o ko a unu ala ku wai seei, ee Gadu kë, nöö woo ta da u seei hati makandi. Nöö da sö e, dee sëmbë. 33Nöö di Gadu fuu di nëën wanwan tö sëmbë ta feni kötöhati, hën musu dë ku unu. A tan sö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\