2 Petrus 1

1Gi den sma di kisi a srefi diri bribi leki wi, fu di wi Gado èn Ferlusuman, Yesus Kristus, e du sani nanga leti. Disi na wan brifi fu Simon Petrus, wan knekti èn boskopuman fu Yesus Kristus. 2Mi e winsi tak' fu di un kon sabi Gado nanga wi Masra Yesus, den sa sori un bun-ati èn gi un freide bogobogo. 3Wi kon sabi a Wan di kari wi fu teki prati ini En glori nanga En makti. Nanga En krakti leki Gado, A gi wi ala sani san wi abi fanowdu fu libi leki fa A wani. 4A sani disi meki tak' wi kisi pramisi di warti furu èn di bigi srefsrefi. Den e meki tak' wi kan teki prati ini a fasi fa Gado de, èn tak' wi man kmopo ini a pori di den takru lostu tyari kon na grontapu. 5Fu dat'ede, fu di un e bribi, un mus du ala muiti fu abi bunfasi. Makandra nanga a bunfasi, un mus abi sabi tu. 6Makandra nanga a sabi, un mus man hori unsrefi. Te un man hori unsrefi, dan dati mus go makandra nanga tan hori doro. Te un man tan hori doro, dan dati mus go makandra nanga du Gado wani. 7Te un e du san Gado wani, dan un mus libi bun nanga makandra leki bribisma. Te un e libi bun nanga makandra leki bribisma, dan un mus lobi makandra. 8Bika te den sani disi de ini unu èn te den e gro kon furu, dan den o meki un du wan sani nanga a sabi di un abi fu wi Masra Yesus Kristus, èn a o tyari froktu. 9Ma a sma di no abi den san disi, no e si fara. A breni. Bika a fergiti tak' Gado krin en fu den sondu san a ben du fosi. 10Brada nanga sisa, un mus du moro muiti fu meki a de fu si tak' Gado kari unu èn tak' A teki unu gi Ensrefi. Efu un e du dati, dan noiti un no o fadon. 11Bika disi o meki tak' a doro opo bradi gi unu fu kon ondro a tiri fu Masra Yesus Kristus, wi Ferlusuman. A tiri disi e tan fu têgo. 12Fu dat'ede mi o tan memre unu na den sani disi, awinsi mi sabi tak' un sabi den kba èn tak' un e bribi nanga un heri ati tak' na wan tru boskopu. 13Mi e si en leki mi plekti fu tan memre unu na den sani disi solanga mi e libi ini a skin disi ete. 14Bika mi sabi tak' her'esi mi o dede libi a skin disi. Disi na san wi Masra Yesus Kristus ben sori mi. 15Ma mi o du muiti tak' awinsi mi no de moro, un o man tan memre den sani disi ala leisi. 16Bika a no anansitori wi ben ferteri unu di wi ben e taki fu a krakti fu wi Masra Yesus Kristus, èn tak' A o kon baka. Ma nanga un eigi ai wi si a glori fu En. 17Gado a P'pa ben gi En grani nanga glori di a sten fu a Heiwan di abi Ala Glori taki: “Disi na Mi Manpikin di Mi lobi. Mi abi prisiri nanga En.” 18Wi srefi yere a sten disi di kmoto fu heimel, di wi ben de nanga En na tapu a santa bergi. 19Fu dat'ede wi e bribi a boskopu fu den profeiti moro tranga. Èn a sa bun efu un tan prakseri en. A de leki wan lampu di e tyari leti kon ini dungru presi te leki a dei broko èn a mamanten-stari opo ini un ati. 20Disi na wan sani san un mus fu sabi: Noti san den profeiti skrifi ini a Santa Buku, un mus brokobroko tapu un eigi fasi. 21Bika noiti a boskopu fu wan profeiti ben kmopo fu en srefi leki libisma. Ma na a Santa Yeye ben meki sma taki san Gado wani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\