Boskopuman 11

1Den boskopuman fu Yesus nanga den bribisma ini Yudea, ben kisi fu yere tak' den sma di no de Dyu bribi a wortu fu Gado tu. 2Di Petrus go na Yerusalem, den Dyusma di ben teki bribi no ben agri nanga san a ben du. 3Den taigi en taki: “Fa yu ben kan go ini a oso fu sma di no de Dyu, dan yu nyan nanga den?” 4Dan Petrus bigin ferteri den a heri tori soleki fa a psa. 5A taigi den taki: “Mi ben de ini Yopa e begi, dan Gado sori mi wan sani. Mi si fa wan sani leki wan bigi sribikrosi san ben tai na den fo uku, saka kmopo fu heimel let' na mi fesi. 6Di mi luku moro fini, mi si meti di e waka tapu fo futu, krasi meti, meti di e kroipi, nanga fowru di e frei na loktu. 7Dan mi yere wan sten taigi mi taki: ‘Petrus, opo. Srakti wan sani, dan yu e nyan.’ 8Ma mi taki: ‘Nono, Masra, kwet'kweti! Noiti ete mi poti wan sani na mi mofo san un leki Dyu no mus fu nyan, fu di a no bun ini Yu ai fu un nyan en.’ 9Ma a sten di kmopo fu heimel taigi mi a di fu tu tron taki: ‘Efu Gado taki wan sani bun fu nyan, dan yu no kan taki moro tak' yu no kan nyan en.’ 10Dri leisi a sani disi psa. Baka dati ala sani hari go baka na heimel. 11Dan a srefi momenti dati dri man doro na a oso pe un ben e tan. Wan sma fu Sesarea ben seni den kon na mi. 12Dan a Yeye taigi mi tak' mi kan go nanga den man sondro fu draidrai. So mi nanga den siksi brada disi go na a oso fu a man di seni kari mi. 13Dan a man dati ferteri unu tak' a ben si wan engel tnapu ini en oso di taigi en taki: ‘Seni wan sma go na Yopa, fu go kari Simon kon di den e kari Petrus tu. 14A sa ferteri yu wan boskopu di sa meki tak' Gado sa ferlusu yu nanga ala den sma fu yu oso.’ 15Di mi bigin taki nanga den, a Santa Yeye kon na den tapu leki fa A ben kon na wi tapu ini a bigin. 16Dan mi memre fa Masra ben taki: ‘Yohanes ben e dopu sma nanga watra, ma unu o kisi dopu nanga a Santa Yeye.’ 17So efu Gado gi den a srefi Santa Yeye leki unu di den bribi ini Masra Yesus Kristus, fa mi bo man tapu Gado dan?” 18Di den yere den sani disi, den ati kon kowru. Dan den gi Gado glori taki: “Gado e gi sma di no de Dyu a okasi tu fu drai den libi, meki den kisi a nyun fasi fu libi.” 19Baka di Stefanus dede, wan tranga ten kon gi den bribisma èn den panya go na ala sei. Den go te na Fenisia, Siprus nanga Antiokia, èn den ferteri soso Dyusma a Bun Nyunsu. 20Ma wantu fu den bribisma fu Siprus nanga Sirena di go na Antiokia, ferteri a Bun Nyunsu fu Masra Yesus owktu na sma di no de Dyu. 21Masra srefi ben yepi den tak' bun furu sma teki bribi, èn drai kon na Masra. 22Di a gemeente fu Yerusalem kisi a sani disi fu yere, den seni Barnabas go na Antiokia. 23Di a doro drape èn a si fa Gado sori den sma En bun-ati, a ben prisiri. Dan a gi den alamala dek'ati fu tan dini Masra nanga den heri ati. 24Barnabas ben de wan bun man di ben furu nanga a Santa Yeye, èn a ben abi wan tranga bribi. Dan furu sma teki bribi ini Masra. 25Dan Barnabas hari go na Tarsus fu go suku Saulus. Di a feni en, a tyari en go na Antiokia. 26Wan heri yari langa den tan nanga den sma fu a gemeente èn den gi furu sma leri. Ini Antiokia den kari den bribisma fu a fosi leisi Kristensma. 27A srefi pisten dati, wantu profeiti ben kmopo fu Yerusalem kon na Antiokia. 28Dan a Santa Yeye meki wan fu den, di ben nen Agabus, opo taigi den sma tak' wan bigi angriten bo kon ini ala den kondre di den Romeinisma e tiri. A sani disi psa di a grankownu Klaudius ben e rigeri. 29So den bribisma fu Antiokia teki a besroiti tak' ibriwan fu den bo gi san a man gi fu yepi den bribisma ini Yudea. 30Den du dati èn den meki Barnabas nanga Saulus tyari a moni gi den fesiman fu a gemeente.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\