Boskopuman 27

1Di den teki a besroiti fu seni un go nanga sipi na Italiakondre, den gi wan ofisiri di ben nen Yulius a frantwortu abra Paulus nanga wantu tra straf'man. Yulius ben de wan ofisiri ini a grupu srudati di den ben kari: A Grupu fu a Grankownu. 2Dan so wi go ini wan sipi fu Adramitium di bo go na den lanpresi ini a distrikti Asia. Di wi e gwe, Aristarkus kon nanga wi. A ben de wan man fu a foto Tesalonika ini Masedonia. 3A tra dei wi doro na a foto Sidon èn Yulius ben de so bun fu gi Paulus okasi fu a go luku den mati fu en fu den sorgu gi en. 4Di wi kmopo fu drape, a winti ben wai kon na a sipi tapu. Fu dat'ede wi seiri psa krosbei fu a eilanti Siprus. 5Na ini a birti fu Silisia nanga Pamfilia, wi koti a se abra go na a foto Mira ini Lisia. 6Drape a ofisiri feni wan sipi fu Aleksandria di bo go na Italiakondre. So a meki un go ini a sipi dati. 7Wan heri pisten un ben e go safrisafri nomo èn nanga furu muiti un ben man doro ini a birti fu Knidus. Èn fu di a winti ben e wai tranga kon na wi tapu, un seiri go na a zuidsei fu a eilanti Kreta, dan un psa a presi di den e kari Salmone. 8Di un psa Salmone nanga furu muiti, un doro wan presi di den e kari Bun Ankra Presi, krosbei fu a foto Lasea. 9Un ben lasi furu ten kba èn a no ben de wan bun ten moro fu de nanga sipi tapu se, bika a ten pe den Dyu e faste ben psa kba. Fu dat'ede Paulus warskow den taki: 10“Brada, mi e si tak' un kan kisi bigi problema efu un kmopo dyaso fu go moro fara. A kan tak' un lasi a sipi nanga den lai, ma a kan tu tak' un lasi un libi srefi.” 11Ma a ofisiri ben fertrow a kapten nanga a man di ben tyari a sipi moro leki Paulus. 12Fu di a lanpresi pe den ben de no ben bun fu psa a kowruten, meki moro furu fu den man gi a rai fu kmopo drape go moro fara. Den ben wani meki muiti fu doro na Feniks fu psa a kowruten drape. Feniks ben de wan lanpresi na Kreta èn wan sipi ben kan doro drape fu zuidwest nanga fu noordwest sei. 13Di a winti bigin wai safri kmopo fu zuidsei, den man prakseri tak' den bo man kisi san den ben wani. So den lusu a ankra èn den seiri krosbei fu a syoro fu Kreta. 14Ma no langa baka di den lusu, wan bun hebi winti bigin wai di den ben kari a Noordoost Winti. 15A winti dati bigin hari a sipi e tyari gwe, èn fu di un no ben man drai a sipi, meki un libi en gi a winti. 16Di un doro na a pikin eilanti Klauda na a sei pe a winti no ben wai so tranga, un ben abi furu muiti ete fu un no lasi a pikin boto. 17So den hari en kon ini a sipi. Dan den meki titei waka ondro a sipi kon na loktu fu tai den planga fu en hori na wan. Baka dati den saka den seiri fu a watra tyari a sipi, bika den ben frede tak' a sipi ben kan fasi tapu den santi-bangi fu Sirta. 18A winti ben e rigeri srefsrefi. Dat' meki a tamara fu en den bigin trowe den lai go ini a se. 19A di fu dri dei den srefi trowe sani fu a sipi, soleki seiri nanga titei. 20Wan lo dei son noso stari no ben de fu si èn a winti ben tan wai tranga. Te fu kba un no ben abi howpu moro tak' un bo feni yepi. 21Someni dei langa den man no ben nyan. Dan Paulus go tnapu na den mindri èn a taigi den taki: “Brada, efu un ben arki mi fu no seiri kmopo fu Kreta, dan den problema disi no ben miti unu èn un no ben lasi den sani. 22Ma mi e begi unu now fu no lasi ati, bika no wan fu unu o lasi un libi. A sipi wawan o lasi. 23Mi na fu Gado èn mi e dini En. A neti di psa wan engel fu En kon na mi, 24dan a taigi mi taki: ‘Paulus, yu no abi fu frede, bika yu mus tnapu fesi a grankownu. Luku, fu yu ede Gado sa kibri a libi fu ala den sma di de ini a sipi nanga yu.’ 25Brada, dat' meki un no mus lasi ati, bika mi e bribi Gado. Ala sani sa waka leki fa A seni taigi mi. 26Ma a sipi o go fasi na tapu wan eilanti.” 27A ben de tin-na-fo dei kba di un ben lasi pasi tapu a se fu Adria. Dan mindrineti so den sipiman ben kisi a firi tak' un de krosbei fu wan syoro. 28Dat' meki den saka wan pisi loto na wan titei go ini a watra fu marki o dipi a se ben de drape. Den marki tak' a watra ben dipi dritenti-na-siksi (36) meter. Pikinso moro fara den marki tutenti-na-seibi (27) meter. 29Dan den bigin frede tak' a sipi o naki panya na den bigi ston ini a watra. Fu dat'ede den saka fo ankra na bakasei fu a sipi go ini a watra. Dan den bigin begi fu dei broko. 30Ma den sipiman ben wani lowe kmopo fu a sipi. Den saka a pikin boto ini se dan den du leki den bo go saka ankra na fes'sei fu a sipi. 31Ne Paulus taigi a ofisiri nanga den srudati taki: “Efu den man disi no tan ini a sipi, un no o tan na libi.” 32So den srudati kapu den titei fu a pikin boto, meki a fadon go ini se. 33Pikinso fosi dei broko Paulus taigi den alamala tak' den mus nyan. A taigi den taki: “Na tin-na-fo dei kba di un e sidon e wakti nomo sondro fu un nyan wan sani. 34Ma mi e taigi unu fu un nyan, bika un abi en fanowdu fu tan na libi. Not'noti sa psa nanga no wan fu unu.” 35Di Paulus taki so, en srefi teki brede èn a taki Gado tangi let' fesi den alamala. Dan a broko en èn a bigin nyan. 36Ala den man kisi dek'ati èn den bigin nyan tu. 37Wi ben de nanga tu hondro nanga seibitenti-na-siksi (276) sma tapu a sipi. 38Baka di den nyan te den bere furu, den trowe a aleisi go ini se fu a sipi kon moro lekti. 39Di dei broko den si a syoro, ma den no ben sabi na sortu kondre den de. Dan den si wan presi pe santi ben de. So den teki a besroiti fu tyari a sipi go na syoro drape efu a ben man. 40Den kapu den titei, libi den ankra ini a watra. Den lusu den titei nanga san den ben tai a stuur, dan den opo a fes'sei seiri baka fu a winti tyari a sipi go na a syoro. 41Ma a sipi kon fasi tapu wan santi-bangi. A fesi pisi no ben man beweigi srefsrefi moro, èn den tranga skwala naki a bakasei pisi broko. 42Den srudati ben wani kiri ala den straf'man fu no wan fu den swen gwe. 43Ma a ofisiri no meki den du dati fu di a ben wani tak' Paulus mus tan na libi. Dan a komanderi den tak' den sma di sabi swen ben mus dyompo fosi fu swen go na syoro. 44Den tra sma ben mus teki planga noso tra pis'pisi fu a sipi fu doro syoro. Na so den alamala doro bun na syoro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\