Boskopuman 4

1Petrus nanga Yohanes ben e taki ete nanga den sma, di den Dyudomri, den Saduseiman, nanga a kapten fu den waktiman fu a mamakerki kon na den. 2Den ben mandi bika Petrus nanga Yohanes ben e leri a folku tak' dedesma o kon na libi baka, fu di Yesus srefi ben kon na libi baka. 3So den grabu den tyari go sroto te leki a tra mamanten, bika a ben de mofoneti kba. 4Ma furu fu den sma di yere a boskopu san Petrus nanga Yohanes taki, teki bribi, èn a grupu gro kon miti feifi dusun sma so. 5A tra mamanten den edeman fu den Dyu, den fesiman fu a folku, nanga den sabiman fu Gado wèt kon makandra ini Yerusalem. 6A grandomri Anas ben drape tu, makandra nanga Kayafas, Yohanes, Aleksander nanga tra famiriman fu a grandomri. 7Dan den seni teki Petrus nanga Yohanes. Di den kon, den aksi den taki: “Nanga sortu krakti un dresi a man disi? Suma gi unu a makti fu du sowan sani?” 8Dan Petrus, di ben furu nanga a Santa Yeye, piki den taki: “Un edeman nanga fesiman fu a folku, un arki. 9Efu un wani aksi wi tide fu a bun di wi du wan sikisma, èn fa a du kon tak' a kon betre, 10dan unu nanga a heri folku fu Israel mus sabi tak' a man disi kon betre ini a nen fu Yesus Kristus fu Nasaret. Unu ben spikri En na a kroisi, ma Gado meki A kon baka na libi. Na a nen fu Yesus meki tak' a man disi kan tnapu gesontu dya na un fesi. 11Yesus na a ston di un leki wrokoman poti na wan sei, ma a tron a moro prenspari ston fu a heri oso. 12Na En wawan kan ferlusu unu. Bika Gado no gi den sma na grontapu no wan tra nen di sa meki tak' Gado ferlusu den.” 13Di den yere fa Petrus nanga Yohanes ben e taki sondro frede, den ferwondru. Bika den kon si tak' den na sma di no go na hei skoro èn di no kisi furu leri. Dan den kon si tak' den na sma di ben e waka nanga Yesus. 14Ma fu di a man di kon betre ben tnapu drape nanga den, den no ben man taki noti. 15So den man fu a Grankrutu seni den go na dorosei, dan den taki nanga makandra. 16Den taki: “San un mus du nanga den man disi? Bika ala sma dya na Yerusalem si tak' den du wan bigi marki, èn wi no kan taki tak' a no tru. 17Ma fu no meki moro furu sma yere fu a sani disi, wi o warskow den man trangatranga fu den no taki nanga no wan sma moro ini a nen disi.” 18Dan den kari den kon inisei èn den komanderi den fu no taki nanga sma moro fu Yesus, noso leri den ini a nen fu En. 19Ma Petrus nanga Yohanes piki den man taki: “San un denki moro bun ini Gado ai? Fu du san unu e taki, noso fu du san Gado e taki? 20Bika wi no man kba taki fu den sani di wi ben si nanga san wi ben yere.” 21Den krutubakra warskow den ete wan leisi, dan den seni den gwe. Den no ben man feni wan fasi fu strafu den, bika ala sma ben e gi Gado grani fu a sani di psa. 22Bika a man di ben kon betre tapu a ferwondru fasi disi, ben abi moro leki fotenti yari kba. 23Di Petrus nanga Yohanes lusu, den go ferteri den tra bribisma ala san den prenspari domri nanga den fesiman fu a folku taigi den. 24Di den bribisma yere den sani dati, den bigin begi Gado leki wan man taki: “Masra, na Yu meki heimel nanga grontapu, a se nanga ala sani san de na ini den. 25Na Yu meki a Santa Yeye taigi wi afo David, Yu knekti, fu taki: San meki den sma di no sabi Gado e rigeri so? Fu sanede den e kruderi fu du sani di den no o man du? 26Den kownu fu grontapu e meki densrefi klari fu feti. Den tiriman fu kondre span anu makandra fu feti Masra nanga En Mesias. 27Bika a tru tak' ini a foto disi Herodes nanga Pontius Pilatus, sma fu tra kondre nanga a pipel fu Israel ben span anu makandra fu kiri Yu santa knekti Yesus, di Yu poti leki Mesias. 28Den du ala sani leki fa Yu srefi ben seti en, bika nanga Yu makti Yu ben poti en so na fesi kba. 29Masra, yere fa den e taki tak' den o du sani nanga unu. Yepi den knekti fu Yu fu ferteri sma Yu boskopu sondro frede. 30Sori Yu krakti èn dresi sma, meki wondru nanga marki psa ini a nen fu Yu santa knekti Yesus.” 31Di den sma kba begi, a presi pe den ben de seki. Dan ala den sma kon furu nanga a Santa Yeye èn den bigin ferteri a wortu fu Gado sondro frede. 32A grupu fu den bribisma ben de wan ini ala sani, èn no wan fu den ben prakseri fu hori san a abi gi ensrefi. Ala sma ben prati san a abi nanga tra sma. 33Den boskopuman fu Yesus ben e ferteri den sma tapu wan krakti fasi tak' den sabi tak' Masra Yesus opo baka na dede, èn wan bigi blesi ben de tapu ala sma. 34No wan fu den bribisma ben e pina. Bika den sma di ben abi wan pisi gron noso wan oso ben seri en, èn den ben tyari a moni gi den boskopuman fu Yesus. Dan den man dati ben prati a moni gi den sma di ben abi en fanowdu. 36So yu ben abi wan Lefitiman di ben kmopo fu Siprus. A man disi ben nen Yosef, ma den boskopuman fu Yesus ben e kari en Barnabas. (A nen Barnabas wani taki: A wan di e gi dek'ati.) 37Yosef seri wan pisi gron di a ben abi, dan a tyari a moni kon gi den boskopuman fu Yesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\