Kolose 2

1Bika mi feni en fanowdu fu un sabi o bigi a strei de san mi mus strei gi unu, gi den wan di de na Laodisea, nanga gi ala den trawan di noiti no si mi fesi. 2Mi du dati fu gi den dek'ati èn fu tyari den kon na wan ini lobi, fu den sa kisi ala sabi nanga koni. Dan so den sa kon sabi Kristus, di de a kibritori fu Gado. 3Na ini En ala den gudu fu koni nanga sabi kibri. 4Mi e taigi unu a sani disi fu no wan sma no kon kori unu nanga moi wortu. 5Bika awinsi mi srefi no drape, na ini mi prakseri mi de nanga unu. Èn mi breiti fu si tak' ala sani e waka na unu soleki fa a musu, èn tak' a bribi fu unu na ini Kristus tranga. 6Now di un teki Kristus Yesus leki Masra, un mus tan libi leki wan nanga En. 7Un mus beri rutu ini En èn dan un mus gro na ini En. Un mus kon tranga moro nanga moro na ini bribi, soleki fa un ben leri, èn un ati mus furu nanga tangi tak' a e lon abra. 8Un mus luku bun tak' no wan sma no meki un tron srafu fu den soso leri nanga prakseri fu den. Den prakseri disi na gwenti fu libisma. Den gronprakseri fu den na fu grontapu. Den no e kmopo fu Kristus. 9Bika a heri fasi fa Gado de, e libi na ini a skin fu Kristus. 10Èn fu di un de wan nanga En, meki un de leki fa un mus de. Kristus na a basi fu ala den yeye di de edeman èn di abi makti. 11Fu di un de wan nanga En meki A besnei unu. A no wan libisma du a sani disi, ma na Kristus. A koti a heri sondufasi fu unu puru. 12Di un teki dopu, un beri makandra nanga En. Un kon baka na libi nanga En tu, fu di un bribi ini a krakti fu Gado di meki A kon baka na libi. 13Fos'fosi un ben dede fu di un ben sondu, èn a sondufasi fu unu no ben koti puru ete. Ma toku Gado meki un kon na libi makandra nanga Kristus. A gi wi pardon fu wi sondu. 14A figi a wèt nanga den komanderi fu en puru, di ben e sori wi tak' wi fowtu èn di ben e krutu wi. A wai en puru na pasi, spikri en na a kroisi. 15A puru a makti na a anu fu den yeye di de edeman èn di abi makti. Nanga a dede fu En na a kroisi, A gi den syen meki ala sma si, èn na so a wini a feti. 16So yu no mus meki no wan sma krutu yu fu san yu e nyan noso dringi. No meki den krutu yu tak' yu no e hori wan santa fesadei, nyunmun-fesa noso sabadei. 17Bika ala den sani disi ben e waka na fesi fu a tru sani san ben mus kon, èn dati na Kristus srefi. 18No meki no wan sma meki yu lasi yu paiman san yu o kisi, fu di a e leri yu wan sortu sakafasi san no de sakafasi srefsrefi, èn fu di a e leri yu fu anbegi engel. A e du leki na si a si den sani disi. Na fu soso sowan sma e denki bigi fu ensrefi, bika den prakseri fu en na libisma prakseri. 19A no e hori ensrefi na Kristus, di de a Ede fu a skin. Na En e sorgu tak' a skin, di titei nanga skrufu e hori na wan, e gro leki fa Gado wani. 20Efu un dede makandra nanga Kristus, èn efu tapu sowan fasi un kon fri fu den gronprakseri fu grontapu, dan fu sanede un e meki sma poti wèt gi unu neleki un na fu grontapu ete? 21Den e taki: “No meri disi, no nyan dati, no fasi so.” 22Ala den sani disi na sani di e lasi gwe te yu kebroiki den. Den na wèt nanga leri di e kmopo fu libisma. 23A gersi tak' den sani disi na koni sani, ma na libisma meki sowan bribi. Den e saka densrefi èn pina den skin, ma a no abi no wan warti èn na soso densrefi den e gi prisiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\