Efese 5

1Dat' meki un mus teki a eksempre fu Gado, leki pikin fu En di A lobi. 2Sori trawan tak' un lobi den soleki fa Kristus sori un lobi. A gi En libi leki wan offer di ben de leki wan switi smeri gi Gado èn di Gado ben feni bun. 3Leki sma fu Gado un no mus gi unsrefi abra na takru lostu, un no mus libi ala sortu doti libi èn un no mus abi bigi-ai. Den sani disi no mus de na un mindri leki sma fu Gado. 4A no fiti tu fu un taki dot'taki nanga lawlaw sani, noso fu meki morsu spotu. Ma a moro betre fu gi Gado tangi. 5Bika un mus sabi bun tak' wan sma di e gi ensrefi abra na takru lostu, di e libi ala sortu doti libi, noso di gridi fu moni, no o kon ondro a tiri fu Kristus nanga Gado. Gridi fu moni na a srefi leki te yu e du afkodrei. 6No meki sma kon kori unu nanga wortu di no e taki noti, bika na den sani disi e meki Gado ati e bron tapu den sma di no wani du san A taki. 7No teki prati ini den sani san den e du. 8Fosi un ben de ini a dungru, ma now un de ini a leti fu di un de wan nanga Masra. So un mus tyari unsrefi leki sma di de fu a leti. 9Bika a leti e tyari soso bun kon na doro, sani di bun ini Gado ai, nanga sani di taki leki fa den de. 10Suku fu kon sabi san e gi Gado prisiri. 11Un no mus teki prati na ini den soso sani san den sma e du di de ini a dungru. Ma un mus sori tak' den sani dati no bun. 12Bika den sani san den e du kibrikibri, na soso syen sani. A no fiti srefi fu taki abra den. 13Ma te a faya e tyari ala den sani disi kon na krin, dan a de fu si fa den de trutru. 14Bika na a faya e meki ala sani kon na krin. Dat' meki a skrifi taki: Yu di e sribi, wiki! Opo kmopo mindri den dedewan. Dan a faya fu Kristus sa de na yu tapu. 15Fu dat'ede, un mus luku bun fa un e tyari unsrefi. No tyari unsrefi leki sma di no abi ferstan, ma un tyari unsrefi leki sma di koni. 16Un no mus lasi un ten fu soso, bika a ten pe un e libi takru. 17Dat' meki un no mus du leki donman, ma un mus suku fu kon sabi san Masra wani. 18Un no mus dringi win te leki un drungu, bika dati o meki un du sani di no fiti. Ma un mus kon furu nanga a Yeye. 19Un mus taki nanga makandra nanga psalm-singi, singi di e gi Gado grani, èn nanga singi di e opo Gado nen. Un mus singi, iya un singi gi Masra na ini un ati. 20Un mus taki Gado a P'pa tangi ala ten èn fu ala sani ini a nen fu wi Masra Yesus Kristus. 21Un saka unsrefi gi makandra fu di un e lespeki Kristus. 22Frow, un mus saka unsrefi gi un masra, leki fa un e du dati gi Masra. 23Bika a man na a ede fu en frow, leki fa Kristus na a ede fu En gemeente. Na En na a Ferlusuman fu En skin. 24We dan, leki fa a gemeente e saka ensrefi gi Kristus, na so den frow mus saka densrefi gi den masra na ini ala sani. 25Mansma, un mus lobi un frow leki fa Kristus lobi a gemeente. A ben gi En libi gi en, 26fu meki a kon santa. A wasi en kon krin nanga a wortu. 27Na so A o poti en na En fesi leki wan gemeente di e brenki na ala sei, di no abi flaka, ploiploi noso iniwan fu den sortu sani dati. Dan so a gemeente o de santa èn sondro fowtu. 28Na so den man mus lobi den frow tu. Den mus lobi den leki fa den lobi den eigi skin. Suma lobi en frow lobi ensrefi. 29Bika noiti ete wan sma hori en eigi skin na feyanti. Ma a e gi en nyanyan èn a e sorgu bun gi en, soleki fa Kristus e sorgu gi a gemeente. 30Bika wi alamala de wan pisi fu En skin. 31Dat' meki wan man sa libi en m'ma nanga en p'pa fu go libi nanga en frow, èn den tu sma sa kon tron wan enkri skin. 32A kibritori disi dipi. Ma mi e teki en fu sori fa Kristus de nanga a gemeente. 33Ma a e teri fu ibriwan fu unu tu. Wan man mus lobi en frow leki fa a lobi ensrefi, èn wan frow mus abi lespeki gi en masra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\