Hebrewsma 12

1Wi abi wan bigi grupu kotoigi di lontu wi. Dat' meki wi mus poti ala sani na wan sei di e hori wi na baka, nanga den sondu di e frekti wi so makriki. Wi mus tan hori doro fu lon a streilon di wi mus lon. 2Meki wi tan luku na Yesus, di de a Fesiman fu wi bribi nanga a Wan di o tyari en kon na a kba. Fu di A ben sabi fu a bigi prisiri san A bo abi, meki A dede na a kroisi sondro fu span nanga a syen di A kisi. Dan now A e sidon na a let'anu sei fu a kownusturu fu Gado. 3Prakseri a Wan di nyan someni pina fu sondusma nanga den sani san den taki. Disi sa yepi unu fu un no weri èn lasi ati. 4Ini a strei san un e strei nanga sondu, un no lasi no wan dropu brudu ete. 5Èn un fergiti fa Masra ben wani gi un dek'ati leki En pikin di A taki: Mi pikin, no si en leki noti te Masra e leri yu fu du En wani, èn no lasi ati te A e sori yu tapu yu fowtu. 6Bika Masra e leri a sma di A lobi fu du En wani, èn A e fon ala sma di A e teki leki En pikin. 7Un mus hori doro te Gado e leri unu fu du En wani. Gado e libi nanga unu leki En pikin. Ala p'pa e leri en pikin fu du san en leki p'pa wani. 8Efu un no e leri dati leki ala trawan, dan unu a no trutru pikin, ma unu na dorosei pikin. 9Boiti dati wi ben e lespeki den p'pa fu wi dya na grontapu di ben leri wi fu du den wani. Dat' meki wi mus saka wisrefi moro ete gi wi yeye P'pa, dan wi o feni libi. 10Bika den p'pa fu wi na grontapu ben kweki wi fu wan syatu pisten tapu wan fasi di bun ini den ai. Ma Gado e du en tapu wan fasi di bun gi wi, fu wi kan teki prati na ini a santa fasi fu En. 11Te un e kisi strafu un no e prisiri, ma na sari un e sari. Ma bakaten den sma di teki leri fu en, e kisi freide fu di den e libi wan leti fasi. 12So un mus opo den swaki anu fu unu, èn un mus opo tnapu tapu den kindi fu unu di e beifi. 13Waka tapu a leti pasi. Disi o yepi a futu san lan fu a no kmoto ini en skrufu, ma fu a kon betre. 14Meki muiti fu libi ini freide nanga ala sma èn fu libi wan santa libi. Bika sondro dati yu no o man si Masra. 15Luku bun tak' no wan sma no drai en baka gi a bun-ati fu Gado. Sorgu tu tak' no wan sma e libi nanga bita fasi di e tyari trobi èn di kan pori furu tra sma. 16No wan sma mus gi ensrefi abra na takru lostu. No wan sma mus de leki Esau di no ben e span nanga Gado, ma a seri a leti di a ben abi leki fosi pikin gi wan enkri preti nyanyan. 17Bika un sabi tak' bakaten di a ben kon suku a blesi, a no kisi en. A no ben man kenki san a ben du moro, awinsi a ben begi en p'pa nanga watra-ai. 18Un no kon leki a pipel fu Israel na wan sani san un kan fasi leki a bergi Sinai, di ben e bron nanga faya, èn pe wan dipi dungru ben de, èn pe wan krasi winti ben e wai. 19Un no yere a babari fu wan tutu, noso wan sten di ben e taki. Den sma di yere a sten begi fu A no taki nanga den moro. 20Bika den no ben man nanga san A komanderi den di A taki: “Efu wan meti srefi fasi a bergi, dan un mus ston en kiri.” 21A sani san den si ben meki den frede sote tak' Moses taki: “Frede e meki tak' mi e beifi.” 22Ma un kon na a bergi Sion, na a foto fu a libilibi Gado. Un kon na a Yerusalem di de na heimel nanga den dusundusun engel. 23Un kon na a gemeente fu den fosi pikin fu Gado di nen skrifi na heimel, di kon makandra fu hori fesa. Un kon na Gado di e krutu ala sma, èn un kon na den yeye fu den sma di ben libi bun ini Gado ai èn di kon de leki fa Gado wani. 24Un kon na Yesus, a Mindriman fu wan nyun ferbontu, èn un kon na a brudu di ben lon èn di e taki fu moro bun sani dan di fu Abel. 25Dat' meki un mus sorgu tak' un no drai un baka gi a Wan di e taki nanga unu. Bika den sma di ben drai den baka gi a Wan di warskow den na grontapu, no ben man kmoto gi a strafu. Dan wi no o man kmoto srefsrefi efu wi drai wi baka gi a Wan di e taki nanga wi kmoto fu heimel. 26Di A ben taki nanga den, En sten ben seki grontapu. Ma now A pramisi taki: Mi o seki grontapu ete wan leisi. Ma a no grontapu wawan, Mi o seki heimel tu. 27Den wortu “ete wan leisi,” e sori wi tak' den sani di Gado meki o seki, èn A o puru den. Dan den sani di no man seki, sa tan. 28Dat' meki wi mus taki Gado tangi tak' wi o kon ondro wan tiri di noiti no man seki. Kon meki un anbegi Gado nanga dipi lespeki tapu wan fasi di e fiti En. 29Bika wi Gado na wan faya di e bron ala sani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\