Hebrewsma 8

1A moro prenspari sani fu san wi e taki na tak' wi abi sowan grandomri di e sidon na a let'anu sei fu a kownusturu fu a Bigi Gado na heimel. 2A e du a wroko ini a Santa Presi, ini a trutru Santa Tenti di a no libisma meki, ma di Gado srefi meki. 3A wroko fu ibri grandomri na fu tyari presenti nanga offer gi Gado. Fu dat'ede a ben de fanowdu tu tak' a Grandomri disi ben abi wan offer fu tyari. 4Efu A ben de na grontapu, dan A no bo de wan domri srefsrefi, bika sma de kba di e tyari offer soleki fa a wèt e taki. 5Ma a Santa Tenti pe den e du a wroko na wan prentyi nanga wan eksempre nomo fu a wan di de na heimel. Di Moses bo meki a Santa Tenti, Gado taigi en taki: “Sorgu tak' yu meki ala sani leki a eksempre san Mi sori yu tapu a bergi.” 6A wroko di Yesus kisi fu du now leki domri, moro hei. Bika En de a Mindriman fu wan moro bun ferbontu di abi moro bun pramisi. 7Bika efu noti no ben mankeri na a fosi ferbontu, dan a di fu tu no bo de fanowdu. 8Ma fu di Gado ben feni fowtu na den sma fu En, A taki: Masra e taki: Luku, wan ten o kon, pe Mi o meki wan nyun ferbontu nanga a pipel fu Israel èn nanga a di fu Yuda. 9A no sa de leki a ferbontu di Mi ben meki nanga den afo fu den, na a ten di Mi ben langa anu gi den, fu puru den na Egiptekondre. Bika den no hori densrefi na Mi ferbontu, dan Mi drai Mi baka gi den. Na so Masra e taki. 10Masra e taki: Disi na a ferbontu di Mi o meki nanga a pipel fu Israel baka den dei dati: Mi o poti den wèt fu Mi na ini den prakseri, èn Mi o skrifi den poti na ini den ati. Mi o de den Gado, èn den sa de Mi pipel. 11A no sa de fanowdu moro tak' wan sma e taigi en kondreman noso en brada taki: “Yu mus kon leri sabi Masra.” Bika ala sma sa sabi Mi, bigin fu den pikinwan kon miti den bigiwan. 12Bika Mi o gi den pardon fu den ogri di den du, èn Mi no sa memre den sondu fu den moro. 13Efu Gado taki fu wan nyun ferbontu, dan A taki tak' a fosi wan kon owru. Èn efu wan sani de langa kba èn a kon owru, dan pikinso ete èn a no o de moro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\