Yohanes 19

1Baka dati Pilatus teki Yesus, dan a meki den wipi En. 2Den srudati brei wan banti fu makataki, poti tapu Yesus ede. Dan den weri wan lila krosi gi En. 3Den waka miti En, dan den taki: “Odi, Kownu fu den Dyu!” Dan den naki En ini En fesi. 4Pilatus go ete wan leisi na dorosei, dan a taigi den Dyusma taki: “Luku, mi o tyari En kon na dorosei gi unu, meki un si tak' Mi no feni no wan fowtu na En.” 5Dan Yesus kon na dorosei. A ben weri a banti fu makataki nanga a lila krosi. Dan Pilatus taigi den sma taki: “Luku a man dya!” 6Di den prenspari domri nanga den waktiman fu a mamakerki si Yesus, den bari taki: “Spikri En na wan kroisi! Spikri En na wan kroisi!” Pilatus taigi den taki: “Dan un srefi teki En go spikri na wan kroisi, bika mi no feni no wan fowtu na En.” 7Den Dyu piki en taki: “Un abi wan wèt san e taki tak' A mus dede, bika A kari Ensrefi a Manpikin fu Gado.” 8Di Pilatus yere a sani disi, a kon moro frede. 9A drai go baka ini a krutu-oso, dan a aksi Yesus taki: “Pe yu kmoto?” Ma Yesus no piki en. 10Dan Pilatus aksi en taki: “Yu no wani piki mi? Yu no sabi tak' mi abi a makti fu lusu Yu, noso fu spikri Yu na wan kroisi?” 11Yesus piki en taki: “Yu no bo abi makti na Mi tapu efu Gado no ben gi yu a makti dati. Fu dat'ede a sondu fu a man di gi Mi abra na yu moro bigi.” 12Bigin fu a momenti dati Pilatus ben e suku wan fasi fu lusu Yesus. Ma den Dyusma bari taki: “Efu yu lusu a man disi, dan yu a no wan mati fu a grankownu. A sma di e kari ensrefi kownu, na wan feyanti fu a grankownu.” 13Di Pilatus yere san den sma taki, a meki den tyari Yesus go na dorosei. Dan a go sidon na tapu a krutusturu, di ben tnapu na a presi di den e kari: A Ston Presi. Ini Dyutongo den e kari en: Gabata. 14A ben de twarfu yuru ten so fu a dei pe den Dyusma e meki densrefi klari fu nyan Paska. Dan Pilatus taigi den taki: “Luku, a Kownu fu unu dya!” 15Ma den sma bari taki: “Un no wani En! Un no wani En! Spikri En na wan kroisi.” Pilatus piki den baka taki: “Un wani fu Mi spikri un Kownu na wan kroisi?” Den prenspari domri piki en taki: “Un no abi no wan tra kownu boiti a grankownu.” 16Dan Pilatus gi Yesus abra na den fu den go spikri En na wan kroisi. 17Den sma teki Yesus, dan den meki A tyari En eigi kroisi go na a presi san den e kari: Dede-ede Presi. Ini Dyutongo den e kari a presi: Golgota. 18Drape den spikri En na a kroisi. Makandra nanga Yesus den spikri tu tra man tu, wan na ala tu sei fu En nanga Yesus na den mindri. 19Pilatus meki den skrifi wan sani poti na a kroisi. Den skrifi: Yesus fu Nasaret, a Kownu fu den Dyu. 20Furu Dyusma leisi a sani disi, bika a presi pe den spikri Yesus na a kroisi ben de krosbei fu a foto. A sani ben skrifi ini Dyutongo, Romeinitongo nanga Grikitongo. 21Dan den prenspari domri taigi Pilatus taki: “Yu no ben mus skrifi: ‘A Kownu fu den Dyu,’ ma yu ben mus skrifi: ‘A man disi taki: Mi na Kownu fu den Dyu.’ ” 22Ma Pilatus piki den taki: “San mi skrifi, tan skrifi!” 23Baka di den srudati spikri Yesus na a kroisi, den teki En krosi dan den priti en na fo. Ibri srudati kisi wan pisi. Ma a langa ondrokrosi fu En no ben nai, a heri sani ben de fu wan pisi krosi nomo. 24Dan den taigi makandra taki: “Kon un no priti en. Meki un hari a lot fu luku suma o kisi en.” Na so a sani kon tru san skrifi ini a Santa Buku taki: Den prati mi krosi gi densrefi, fu mi krosi den hari wan lot. Fu dat'ede den srudati ben du den sani disi. 25Di Yesus ben e anga na a kroisi, En m'ma nanga a sisa fu En m'ma ben tnapu drape. Maria, a frow fu Klopas, nanga Maria fu a foto Magdala, ben drape tu. 26Wan fu den man fu Yesus, a wan di A ben lobi, ben tnapu sei a m'ma fu Yesus. Di Yesus si den, A taigi En m'ma taki: “Frow, teki en leki yu manpikin.” 27Dan A taigi a man fu En taki: “Teki a frow disi leki yu m'ma.” Bigin fu a dei dati, a man fu Yesus teki en fu kon tan na en oso. 28Yesus ben sabi tak' A kba du ala sani. Dan fu meki a sani kon tru san skrifi na ini a Santa Buku, A taki: “Watra e kiri Mi.” 29Wan kroiki ben drape san ben furu nanga swa win. So den nati wan sponsu nanga a win, den fasi en na wan tiki fu wan hisopbon, dan den langa en go na Yesus mofo. 30Di Yesus dringi a swa win, A taki: “A kba!” A anga En ede, dan En bro koti. 31A dei dati den Dyu ben meki densrefi klari fu nyan wan spesrutu sabadei èn den no ben wani tak' den dedeskin tan anga na kroisi a dei dati. Dat' meki den aksi Pilatus fu broko den sma futu, dan den puru den na kroisi. 32So den srudati kon, dan den broko den futu fu den tu man di ben anga na kroisi nanga Yesus. 33Ma di den doro na Yesus, den si tak' A dede kba. Dat' meki den no broko En futu. 34Ma wan fu den srudati dyuku en lansri na Yesus seibere. Wantron brudu nanga watra lon kmoto na ini. 35A sma di si a sani nanga en eigi ai, e ferteri fu en fu unu kan bribi tu. Un kan bribi san a e taki, bika a sabi tak' san a e ferteri tru. 36Den sani disi psa fu meki a sani kon tru san skrifi ini a Santa Buku taki: “Den no sa broko no wan bonyo fu en.” 37Na wan tra presi ini a Santa Buku a skrifi taki: “Den o luku a wan di den dyuku.” 38Baka dati Yosef fu Arimatea aksi Pilatus efu a kan teki a dedeskin fu Yesus. A ben de wan man fu Yesus, ma a no ben meki tra sma sabi fu di a ben frede den fesiman fu den Dyu. Pilatus gi en pasi, dan a go teki a dedeskin tyari gwe. 39Nikodemus, a man di ben kon na Yesus wan neti, ben go nanga en. A ben tyari wan dritenti kilo semprefisi moksi nanga mirre kon nanga en. 40Dan den tu man teki a dedeskin fu Yesus. Den domru en makandra nanga den switismeri na ini linnen krosi soleki fa den Dyusma gwenti fu beri wan dedesma. 41Krosbei fu a presi pe den ben spikri Yesus na a kroisi, wan dyari ben de. Ini a dyari dati wan nyun grebi ben de pe no wan sma ben beri ete. 42Dan fu di den Dyusma ben e meki densrefi klari gi a sabadei, meki den poti Yesus ini a grebi dati, bika a ben de krosbei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\