Lukas 15

1Ala den man di e piki edemoni nanga den sondusma, ben e kon na Yesus fu arki san A e leri. 2Ma den Fariseiman nanga den sabiman fu Gado wèt ben e knoru taki: “A man disi e meki den sondusma kon na En, èn A e nyan nanga den.” 3Dan Yesus gi den a agersitori disi. A taki: 4“Efu yu abi wan hondro skapu, èn wan fu den lasi, san yu o du? A no libi yu o libi den neigitenti-na-neigi (99) trawan ini a dreisabana, fu go suku a wan di lasi te leki yu feni en? 5Dan te yu feni en, yu o opo en nanga prisiri, poti na tapu yu skowru. 6Te yu doro na oso, yu o kari ala den mati nanga den birtisma fu yu kon na wan, dan yu o taigi den taki: ‘Un prisiri nanga mi, bika mi feni a skapu fu mi di ben lasi.’ 7We, Mi e taigi un taki: Na so moro prisiri de na heimel fu a wan sondusma di drai en libi, dan fu den neigitenti-na-neigi bun sma di no abi fu drai den libi.” 8Yesus gi ete wan agersitori. A taki: “Efu wan uma abi tin solfrumoni, dan a lasi wan fu den, san a o du? A o leti wan lampu, sibi a oso, èn a o suku bun te leki a feni en. 9Te a feni en, a o kari den kompe nanga den birtisma fu en kon, dan a o taigi den taki: ‘Un prisiri nanga mi, bika mi feni a solfrumoni fu mi di ben lasi.’ 10Mi e taigi un taki: Na so den engel fu Gado e prisiri te wan sondusma drai en libi.” 11Yesus taki moro fara: “Wan man ben abi tu boi. 12A moro yongu wan taigi en p'pa taki: ‘P'pa, gi mi san mi mus kisi fu a gudu fu unu.’ Dan a p'pa prati a gudu fu en gi den tu boi. 13Wantu dei na baka, a moro yongu wan seri ala den sani teki a moni, dan a gwe na wan fara kondre. Drape a fermorsu ala en moni, fu di a ben libi wan yayolibi. 14Di a kba fermorsu ala en moni, wan tranga angriten kon ini a kondre. A boi bigin pina, 15dan a go suku wroko. So a bigin wroko gi wan fu den sma fu a kondre. A sma dati seni en fu go luku den agu gi en na ini en gron. 16Angri ben kiri a boi sote tak' a ben wani furu en bere nanga den buba san den agu ben e nyan, ma no wan sma no gi en. 17Di a boi kisi ensrefi, a taki: ‘Mi p'pa abi someni wrokoman, èn den man dati abi bogobogo nyanyan. Ma mi e dede dya fu angri. 18Mi o opo go baka na mi p'pa, dan mi o taigi en taki: P'pa, mi sondu na fesi Gado èn na fesi yu. 19Mi no warti fu de yu pikin moro. Teki mi leki wan fu den wrokoman fu yu.’ 20Na so a boi opo, dan a drai go baka na en p'pa. A ben de fara ete di en p'pa si a e kon. Dan a p'pa firi sari gi en. A lon go miti a boi, a brasa en èn a bosi en. 21Dan a boi taigi en p'pa taki: ‘P'pa, mi sondu na fesi Gado èn na fesi yu. Mi no warti fu de yu pikin moro.’ 22Ma a p'pa taigi den knekti fu en taki: ‘Un tyari a moro bun krosi kon es'esi dyaso, dan un weri en gi en. Un weri wan linga gi en na en finga, nanga susu na en futu. 23Un go teki a pikin kaw san un ben kweki poti aparti, dan un srakti en meki un hori wan fesa. 24Bika a boi fu mi disi ben dede, ma now a e libi baka. A ben lasi, ma now mi feni en.’ Na so den bigin hori wan fesa. 25A pisten dati a moro bigi boi ben e wroko ini a gron. Di a kon krosbei fu a oso, a yere poku nanga dansi. 26A kari wan fu den knekti kon, dan a aksi en taki: ‘San de fu du?’ 27A piki en taki: ‘Yu brada kon baka na oso, èn yu p'pa meki den srakti a pikin kaw, bika a kisi en bunbun baka.’ 28Dan a brada ati bron. A no ben wani go na inisei. Dan en p'pa kon na dorosei kon aksi en tangitangi fu kon na inisei. 29Ma a piki en p'pa taki: ‘Luku omeni yari mi wroko so tranga gi yu. Noiti mi no psa yu mofo. Ma noiti yu gi mi wan pikin bokoboko srefi fu mi hori wan fesa nanga den mati fu mi. 30Ma a boi fu yu disi fermorsu yu gudu nanga den motyo. Dan di a kon baka, yu meki den srakti a pikin kaw gi en!’ 31Ma a p'pa taigi en taki: ‘Mi boi, ala ten yu de nanga mi, èn ala sani fu mi, na fu yu tu. 32Ma un ben musu fu hori wan fesa fu meki prisiri. Bika yu brada ben dede, ma now a e libi baka. A ben lasi, ma now mi feni en.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\