Kon na krin 1

1Gado sori Yesus Kristus den kibrisani san musu psa her'esi, fu A kan tyari den sani disi kon na krin gi den knekti fu En. Dan Yesus seni En engel fu go sori En knekti Yohanes den sani disi. 2Yohanes skrifi ala sani san a si, a boskopu san kmopo fu Gado, nanga ala sani san Yesus Kristus taki. 3Blesi de tapu a sma di e leisi a boskopu disi fu Gado gi trawan. Blesi de tapu den sma tu di e yere a boskopu èn di e hori densrefi na san skrifi. Bika a ten de krosbei. 4Mi Yohanes e skrifi den seibi gemeente na ini a distrikti Asia. Mi e winsi unu a bun-ati nanga a freide fu Gado di de, di ben de, èn di sa kon, èn fu den seibi Yeye di de na fesi En kownusturu, 5èn fu Yesus Kristus: a kotoigi di no e lei, a fosi wan di opo baka na dede, nanga a Basi fu ala kownu na grontapu. A lobi wi, èn A ferlusu wi puru na ini wi sondu nanga En brudu. 6A meki wi tron wan folku di abi Gado leki den Kownu, èn A meki wi tron priester fu Gado En P'pa. Na En mus kisi grani nanga makti fu têgo èn ala ten! Amen. 7Luku, A e kon nanga den wolku, èn ala sma sa si En, srefi den wan di ben dyuku En na En seibere. Èn ala folku na grontapu sa bari krei te den si En. Iya, amen! 8“Mi na a Alfa nanga a Omega.” Na so Masra Gado e taki, di de, di ben de, èn di sa kon. Na En abi ala makti. 9Mi, Yohanes, na wan bribisma leki unu, èn sma e pina mi leki fa den e pina unu. Mi srefi abi Gado leki mi Kownu, èn mi e hori doro leki unu, fu di un de wan ini Yesus. Den ben poti mi tapu a eilanti Patmos fu di mi ben tyari a wortu fu Gado, èn fu di mi ben kotoigi fu Yesus. 10Tapu a dei fu Masra, a Yeye fu Gado ben de na mi tapu. Dan mi yere wan tranga sten na mi baka, leki a babari fu wan tutu. 11A sten taki: “Skrifi san yu e si na ini wan buku, dan yu seni en go na den seibi gemeente di de ini den foto Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardes, Filadelfia, nanga Laodisea.” 12Di mi drai luku fu si suma e taki nanga mi, mi si seibi gowtu kandratiki. 13Na mindri den kandratiki mi si wan Sma. A ben gersi wan mansma. A ben weri wan langa krosi te na En futu, èn A ben tai wan gowtu banti na En borsu. 14En edewiwiri ben weti leki katun, a ben weti srefsrefi. Den ai fu En ben de leki faya. 15En futu ben e brenki leki kopro di sma e faya na ini wan onfu, èn En sten ben de leki a babari fu wan bigi sula. 16A ben abi seibi stari ini En let'anu, èn wan owru san ben srapu na ala tu sei ben e kmopo na ini En mofo. A fesi fu En ben e brenki leki a son na mindri dei. 17Di mi si En, mi trowe misrefi na gron na En futu, dan mi tan didon leki mi dede. Ma A poti En let'anu na mi tapu dan A taki: “No frede. Mi na a Fosiwan nanga a Kriboiwan. 18Mi na a Wan di e libi. Mi ben dede, ma luku, now Mi e libi fu têgo. Mi abi den sroto fu Dede nanga Dedekondre. 19Yu mus skrifi den sani san yu ben si, den sani san e psa nownow, nanga den sani san o psa bakaten. 20Mi o taigi yu san den kibritori wani taki: a wan fu den seibi stari san yu si na ini Mi let'anu, nanga a wan fu den seibi gowtu kandratiki. Den seibi stari na den seibi engel fu den seibi gemeente. Den seibi kandratiki na den seibi gemeente.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\