Roma 12

1Brada nanga sisa, fu di Gado sari wi so, meki mi e begi un tangitangi fu un gi unsrefi na Gado leki wan santa nanga libilibi offer, san e gi Gado prisiri. Dáti na a trutru fasi fu dini Gado. 2Un no mus de leki den sma fu grontapu, ma un mus meki Gado kenki un denki fu un kan de tra fasi. Dan un o sabi san na a wani fu Gado, di bun, di e gi Gado prisiri, èn di no mankeri noti. 3Tapu gron fu a bun-ati di Gado sori mi, meki mi e taigi un alamala fu un no si unsrefi moro hei leki san un de. Ma un mus de na un krin ferstan. A bribi san Gado gi ibriwan fu unu mus de a marki fa un e si unsrefi. 4Bika soleki fa a skin fu wi abi furu pisi, èn ala pisi abi wan tra wroko, 5na so wi na wan enkri skin na ini Kristus, awinsi wi de nanga furu sma. Èn leki pisi fu a skin dati, wi de wan nanga makandra. 6Gado ini En bun-ati, gi wi alamala difrenti sortu presenti. Efu A gi un wan sani fu taki, dan un mus taki a sani dati nanga a bribi san A gi unu. 7Efu un kan yepi trawan, dan un mus yepi den. Efu un kan gi trawan leri, dan un mus leri den. 8Efu un kan gi trawan dek'ati, dan un mus du en. A sma di abi wan sani fu prati nanga wan trawan, mus du dati nanga en heri ati. A sma di e tiri trawan, mus du dati nanga ala muiti. A sma di e sori sari-ati, mus du en nanga prisiri. 9A lobi san un e sori trawan mus de trutru lobi. Un no mus lobi ogri srefsrefi, ma un mus hori na ala sani san bun. 10Un mus lobi makandra leki brada nanga sisa, èn un mus sori trawan lespeki. De wan eksempre ini dati gi makandra. 11Wroko tranga, no lesi. Dini Masra nanga un heri ati. 12Un mus prisiri ini a howpu di un abi. Un mus hori doro awinsi sma e pina unu, èn un mus tan begi. 13Yepi den sma fu Gado na ini den nowtu. Un doro mus opo gi tra sma. 14Blesi den sma di de na un baka fu du un ogri. No fluku den, ma blesi den. 15Prisiri nanga den sma di e prisiri, èn krei nanga den sma di e krei. 16Un alamala mus abi a srefi prakseri. Un no mus abi heimemre, ma meki mati nanga den sma di trawan e si leki noti. No du leki yu sabi ala sani. 17No pai ogri nanga ogri, ma suku fu du san bun ini ala sma ai. 18Efu a de na unu, dan un mus libi na ini freide nanga ala sma. 19Lobiwan, no puru atibron tapu sma, ma meki Gado koti a krutu. Bika a skrifi taki: Na so Masra taki: Mi na a wan di o strafu. Na Mi o pai baka. 20So efu angri e kiri yu feyanti, yu mus gi en nyanyan. Efu watra e kiri en, yu mus gi en fu a dringi. Bika na sowan fasi yu e meki a kon na syen. 21No meki ogri wini yu. Ma du bun, dan so yu e wini a ogri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\