Roma 4

1San wi leki Dyu mus taki fu wi afo Abraham dan? 2Efu Abraham ben du wan sani fu kon bun ini Gado ai, dan a ben kan meki bigi. Ma na Gado a no ben abi no wan sani fu a ben kan meki bigi. 3Bika a skrifi ini a Santa Buku taki: “Fu di Abraham bribi Gado, meki Gado si en leki wan sma di bun ini En ai.” 4Wan sma di wroko e kisi pai fu di a wroko fu en. Den no e pai en fu di den wani sori en den bun-ati. 5Ma efu wan sma poti en fertrow tapu Gado di e meki sondusma kon bun nanga En, dan Gado e si sowan sma leki wan sma di bun ini En ai. Bika a sma dati no du noti nanga en eigi krakti. 6David ben taki a srefi sani. A taki tak' blesi de tapu a sma di Gado e si leki wan sma di bun ini En ai, sondro fu a du wan sani. 7A skrifi taki: Blesi de tapu den sma di kisi pardon fu den ogri di den du, nanga den sma di Gado no e luku den sondu fu den moro. 8Blesi de tapu a sma di Masra no e teri den sondu fu en moro. 9Un taigi mi now: Gi suma a blesi disi de? Soso gi den sma di besnei, noso gi den sma di no besnei tu? Bika wi e taki fu Abraham tak' fu di a bribi meki Gado si en leki wan sma di bun ini En ai. 10Ma oten a sani disi psa? Fosi Abraham besnei, noso bakaten? A psa fosi a ben besnei. 11Abraham ben kisi a kotimarki disi bakaten leki wan stampu tak' a kon bun ini Gado ai, fu di a ben bribi Gado di a no ben abi a kotimarki ete. Tapu a fasi disi Abraham tron a afo fu ala sma di e bribi, awinsi den no besnei. Dan Gado e si den leki sma di bun ini En ai. 12Abraham tron a afo tu fu ala sma di besnei. Ma den no mus besnei wawan, den mus abi a srefi bribi tu di wi afo Abraham ben abi fosi a ben besnei. 13A no fu di Abraham ben hori a wèt meki Gado pramisi en nanga den bakapikin fu en tak' den o kisi a grontapu disi. Ma fu di a ben bribi meki Gado si en leki wan sma di bun ini En ai. 14Bika efu wi kan kisi wan sani fu Gado nomo fu di wi e hori a wèt, dan bribi no abi warti, èn dan a pramisi na wan soso sani. 15Bika a wèt e tyari a atibron fu Gado kon. Ma pe wèt no de, un no kan broko en tu. 16Dat' meki fu di wi e bribi, meki Gado gi wi a pramisi fu sori wi En bun-ati, èn a pramisi e teri gi ala den bakapikin tu. A no de gi den sma wawan di e hori a wèt, ma a de gi den sma tu di e bribi leki fa Abraham ben e bribi. Bika Abraham na a p'pa fu wi alamala. 17Bika a skrifi taki: “Mi meki yu tron a p'pa fu furu folku.” Ini a ai fu Gado, Abraham de dati tu, èn ini a Gado disi a ben e bribi. Gado na a Wan di e meki dedewan kon baka na libi, èn na En e meki san no ben de, kon de. 18Gado ben taigi Abraham tak' a bo kisi furu bakapikin, èn aladi ala sani ben e sori kba tak' a no bo man tron a p'pa fu furu folku, a tan bribi èn a no lasi howpu. 19Abraham ben si tak' a owru tumsi fu kisi wan pikin, bika a ben e suku fu tapu wan hondro yari kba. Sara srefi no bo man kisi pikin moro. Ma Abraham no ben kon swaki na ini en bribi. 20Noiti a lasi bribi ini a pramisi fu Gado, èn a bribi fu en ben kon moro tranga. Nanga dati a ben gi Gado grani. 21A ben sabi krinkrin tak' Gado abi a makti fu du san A ben pramisi. 22Na a bribi dati meki tak' Gado si en leki wan sma di bun ini En ai. 23A skrifi tak' Gado si Abraham leki wan sma di bun ini En ai. Ma un mus sabi tak' a sani disi no e teri gi Abraham wawan. 24A e teri gi wi tu, te wi poti wi bribi na ini Gado di meki Yesus, wi Masra, opo baka na dede. 25Yesus ben dede fu wi sondu ede, èn A opo baka fu wi kan kon bun nanga Gado.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\