Mak 3

1A ruata na mataina o Jisas ne rao nikao ina agua ni fakunga, a mwane ne mae na rimana ke ogaoga kena. 2Ngaira na Farasi ka oqani sufia ana ko Jisas woi ngaia ke tanua ka agua marefa ni oto, maka nanaua mwa ko Jisas woi ni fagakorofia iga ka Tangiana Apuna. 3O Jisas ke woi tangaa ko wani ia woi ni ura akau ina agua ne araria woi na arani inuni kai rerea. 4Make fagatera, “E fea, ataa ke oqani igia na Lo iaka rai tanu ana iga na Tangiana Apuna kaa? E araria nai fagatafia ana ka inuni kee nai fagaerisia?” Make marefa ka inuni ni mea tamasi. 5O Jisas ke mangariaga ina mataina ne kerefira na inuni ira, minga ke takoira nikao suria na tora getera wau. Make woi tangaa ko wani ia, “Tagarainia ka rimamu.” E tanua ka agua ia make koro ka rimana ne aera ia. 6Ngaira na Farasi ka rao, maka faganega rai takosia ana ka agua afainira ka tamana o Herod rai nafuia funuia ana ko Jisas. 7Jisas ke toraira ka rongoisuri iana ka wato i wai. Ngaira fato na inuni ka rao i suria pania i provins i Galili mi Jiudia, 8mi pania ki Jerusalem. Tana inuni ka rao pania ki provins i Itumia, mi tana finua nikao irawona wai i Jodan na apanana ne akau iga na arito. A rao mai pania nikao ka finua i Taea mi Saeton. A rurufa ni inuni gaa rao mai, suria na rongora ka fagaqaonga ne tanui o Jisas. 9Hoi make woi tangara ka rongoisuri iana, rai fagananau ana ka qauta rai guru fagataurira ana maka togoria ka inuni gena. 10Imurina o Jisas ne fagakorofira na arani inuni, tana inuni nikao ne tanura na ape aera ka faipuripuri rai fatatagia ana ko Jisas. 11A mataina na inuni ne qanufira na ataro gena na rea o Jisas, minga ka apuri wato ina mwako maka ngerengere, “Igo ki Karena o God.” 12Hoi mo Jisas ke fagaapuapura woi siana kai wowoisia. 13Jisas ke woi tangara ka rongoisuri iana woi nai fura ina fungana afainia, maka fura. 14Make ono sikifira kaa ka tangafurui mwane ne etagai matara erua ka tao rai aposol, ke araria woi ngaira afainia. E oqania nikao woi ni kasira fura rai tawatawa ana 15mina raga ataro ana. 16Saemon ka tamata na tangafurui mwane ne etagai matara erua ia, mo Jisas ke fauatana rai o Pita. 17Tana mwane nikao ko Jemas mo Jon i karena o Sepedi ne erua. Jisas ke fauatataurua rai o Bonatis, ararona tamasinga kena “A gugurufia.” 18Andru, Filip, Batolomiu, Matiu, Tomasi, Jemas karena Alfias mo Tatias, ngaira nikao ka aposol. Tana mwane nikao, ko Saemon na tamata na mwane na oqani fagafatongiana na kafamanu i Rom pania Jiudia, 19mo Jiudas Iskariot, ngaia na mwane imuri mai ke mafata rainia ko Jisas tangara ka maerongana. 20Jisas ke aporo nikao i finua, mina apena fakunga rafa ka rao mai nikao tangaa, make marefa ni mwataku tangaa rai ngaufa. 21A mataina na goana o Jisas na rongoa na mwarao kena, a takosia woi ne qeka maka rao rai toraia ana. 22Tana fagausuri iga na Lo iana o Mosis na rao mai pania ki Jerusalem, ka woi, “O wani ka ke nafunia ka ramwofa iana o Belsebul, a mwane rafa iata na ataro! Ngaia ke gogofira nikao ka ataro afainia ka ramwofa iana Belsebul.” 23O Jisas ke woi tangara ka inuni gena woi nai fakurifuia, make woi, “Mu girara Satan ke marefa gira gogofira ana ka ataro. 24Ainuni iga kafamanu ne etagai na fafainafunafu mereata marefa ni gira ura qorafu ana. 25Mina inuni iga na finua ne etagai na fafainafunafu mereata ke marefa nai gira tora qorafu ana. 26Hoi manga o Satan memera fainafunafu ka ataro iana mereana, arafanga iana ke aera fato noga. 27Maka nikao, marefa ka inuni ni gira qotagia ana na ruma iana na mwane ne ramwo tefa kena, maki qanu ki fanago ka nafungina iana, e araria ne rakurakua noga ko wani kena make kafu tawora ka mwarao koro iana gena. 28Au woi mwora wau tangagamu, manga otai mwa ne wowoisi kee ne tatanui na mwarao ne aera, ke gira tawora ana panira, manga ne aera manga ifai minga ki taa kena noga. 29Mako otai mwa ne tamasi aerisia na Figona Apuna, marefa ne gira tawo ana ka agua ngai kena panira. Aerafa ngai kena ke taotao tarai afainira.” 30Jisas ke woi manga kaa, suria na inuni gena ka wowoi, woi o Jisas ke nafunia ka ataro afainia. 31Enana o Jisas mi esina ka rao mai ka ura i metara, maka kasia ki tana inuni woi ni rao ki woi tangaa ki fura mai tangara. 32A rurufa ni inuni na oga rifuia o Jisas gena ka fagarongoa, “Enamu mi esimu, mika esimu ki metara gaa na oqani rego ana.” 33Jisas ke fagatera, “Otai ke enaku mo otai ko goaku?” 34Hoi make onoira rao ka inuni na oga rifuia ia ke woi tangara, “Enaku mina goaku ke e gaa. 35Otai ne tautau woita iana o God, ngaia kena ka goaku mika goaku, me enaku.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\